Để đọc thư này bằng tiếng Tây Ban Nha, vui lòng truy cập

Để đọc thư này bằng tiếng Nga, vui lòng truy cập

Để đọc thư này bằng tiếng Hàn, vui lòng truy cập

Để đọc thư này bằng tiếng Trung Giản Thể, vui lòng truy cập

Ngày 19 tháng 1 năm 2021

Các IP (Nhà Cung Cấp Cá Nhân) ở Tiểu Bang Washington giành được thắng lợi lớn, đáng để ăn mừng! Chúng ta đã đạt được thỏa thuận dự kiến với Tiểu Bang Washington cho Hợp Đồng IP năm 2021-2023. Chúng ta đã chống lại các mối đe dọa, các đề xuất giảm lương và phúc lợi, đồng thời đạt được thỏa thuận tăng 3% lương trong 2 năm, cùng với đó là việc duy trì bảo hiểm chăm sóc sức khỏe với giá phải chăng và các phúc lợi mới như Lương Ngày Nghỉ Lễ chưa từng có trước đây. 

Bỏ phiếu là một phần quan trọng trong các quyền và trách nhiệm của bạn với tư cách là một chăm sóc viên tham gia Liên Đoàn. Phiếu bầu của bạn giúp định hình tương lai cho đội ngũ IP chúng ta.

Là những chăm sóc viên như các bạn, nhóm thương lượng của chúng ta đưa ra đề xuất ẩn danh về việc bỏ phiếu “CHẤP THUẬN” nhằm phê duyệt hợp đồng mới của chúng ta. Lá phiếu của bạn có trong thư chúng tôi gửi cho bạn. Vui lòng bầu chọn rồi cho lá phiếu vào phong bì đính kèm và gửi lại qua đường bưu điện cho chúng tôi. Hạn chót nhận phiếu bầu là ngày 10 tháng 2.

Lá phiếu này thể hiện sự tiến bộ mà chúng ta có thể đạt được khi sát cánh bên nhau! Khi 45.000 chăm sóc viên cùng nhau lên tiếng, chúng ta sẽ có đủ sức mạnh để thành công!

Chúng ta cần bỏ phiếu Chấp Thuận! cho hợp đồng mới này, sau đó sẽ đấu tranh để đảm bảo hợp đồng được cấp kinh phí trong phiên họp Lập Pháp diễn ra vào năm tới.

Dưới đây là những nội dung quan trọng có trong hợp đồng mới của chúng ta:

 • Vào năm 2023, mức lương khởi điểm tối thiểu sẽ là $17 một giờ
 • Hơn $20.50 một giờ dành cho chăm sóc viên có kinh nghiệm
 • 6 tháng tăng 1 lần và các lần tăng bổ sung khi bạn có kinh nghiệm
 • Kinh nghiệm trước đây được ghi nhận khi tính lương theo thang lương
 • Khoản đóng góp quỹ hưu trí
 • Bảo hiểm y tế toàn diện với $25 một tháng
 • Thiết bị bảo hộ cá nhân (PPE) miễn phí theo hướng dẫn của Sở Lao Động và Công Nghiệp (L&I).
 • Lương ngày nghỉ lễ
 • Ngôn Từ Chống Quấy Rối, Ngược Đãi và Phân Biệt Đối Xử (HADit)

Vui lòng xem thêm chi tiết tại đây, và bản thỏa thuận dự kiến đầy đủ được đăng tải trực tuyến bằng tiếng Anh tại trang: seiu775.org/IPcontract2021.

Vui lòng dùng lá phiếu đính kèm trong thư mà bạn nhận được để bầu chọn ngay. Để phiếu bầu của bạn được tính, chúng tôi cần nhận được lá phiếu của bạn trước ngày 10 tháng 2 năm 2021. Vui lòng gửi lá phiếu của bạn qua đường bưu điện càng sớm càng tốt nhằm đảm bảo chúng tôi nhận được kịp thời.

Một lá phiếu CHẤP THUẬN đồng nghĩa với việc hợp đồng mới của chúng ta sẽ được bình duyệt (phê duyệt). Bỏ phiếu KHÔNG CHẤP THUẬN đồng nghĩa với việc chúng ta có thể bị mất tất cả những thành quả to lớn đã đạt được trong hợp đồng mới này.

Sau khi nhận được sự phê duyệt của thành viên, chúng ta vẫn cần phải đấu tranh để hợp đồng được Cơ Quan Lập Pháp Tiểu Bang Washington cấp kinh phí vào năm 2021. Nếu được Cơ Quan Lập Pháp cấp kinh phí, hợp đồng này sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 7 năm 2021.

Hãy bầu chọn trên lá phiếu đính kèm trong thư rồi cho vào phong bì có dán sẵn tem và gửi lại cho chúng tôi. 

Xin lưu ý rằng, chúng tôi phải nhận được lá phiếu của bạn chậm nhất là vào ngày 10 tháng 2 năm 2021.

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào hoặc cần trợ giúp điền vào lá phiếu của mình, vui lòng liên hệ với Trung Tâm Nguồn Lực Thành Viên theo số
1-866-371-3200.

Vì một tinh thần đoàn kết! 

Nhóm Thương Lượng IP SEIU 775  

Manuel Brito, ReGina Denton, Desirae Hernandez, Darryl Johnson, Vera Kandrashuk, Linda Lee, Wei “Kandie” Luo, Rhonda Parker, Dora Poqui  , Danielle “Dani” Rice, Ed Solseng, Melissah Watts, Brittany Williams

Tóm Tắt về Các Điều Khoản Đã Thay Đổi

**CHỮ IN ĐẬM biểu thị kết quả theo Phán Quyết Của Trọng Tài

**Chữ in nghiêng biểu thị “ngôn từ trong hợp đồng hiện tại” – không thay đổi so với Thỏa Thuận Thương Lượng Tập Thể (CBA) năm 2019-2021

Số và Tên của Điều Khoản Đã Thay ĐổiHiệu Lực của Các Thay Đổi
01 – Công NhậnKhông thay đổi so với hợp đồng hiện tại
02 – Quyền Của Liên ĐoànTiểu bang sẽ thông báo cho Liên Đoàn khi gửi thông tin cho tối thiểu 1 nghìn nhà cung cấp (trước đây chỉ thông báo khi gửi thông tin cho tất cả các nhà cung cấp)
03 – Quyền Của Chủ Lao ĐộngKhông thay đổi so với hợp đồng hiện tại
04 – Tư Cách Thành Viên Liên Đoàn và Việc Khấu Trừ Lệ Phí, Khoản Đóng Góp và PhíKhông thay đổi so với hợp đồng hiện tại
05 – Thông Tin về Đơn Vị Thương LượngThông tin bổ sung và các báo cáo bổ sung (dạng tệp) sẽ được cung cấp cho Liên Đoàn
06 – Soạn Thảo Thỏa ThuậnKhông thay đổi so với hợp đồng hiện tại
07 – Giải Quyết Khiếu Nại và Tranh ChấpNgôn từ nhằm đảm bảo CDE (Chủ Lao Động Theo Chỉ Dẫn Của Người Sử Dụng Lao Động) sẽ xử lý các khiếu nại với Liên Đoàn khi họ trở thành Chủ Lao Động; đồng thời cũng giải thích ngôn từ về lịch trình
08 – Bồi ThườngCác Nhà Cung Cấp sẽ được trả lương cho số giờ làm việc tích lũy từ những chủ lao động trước, tính từ ngày 1 tháng 7 năm 2017 đến hiện tại – nhà cung cấp mới sẽ có 60 ngày để cung cấp thông tin có thể kiểm chứng về kinh nghiệm làm việc của mình (thư và/hoặc dữ liệu lương từ chủ lao động trước) kể từ ngày được tuyển dụng; nhà cung cấp hiện tại có thể nộp dữ liệu về kinh nghiệm làm việc của mình (thư và/hoặc dữ liệu lương từ chủ lao động trước) muộn nhất là ngày 1 tháng 5 năm 2022
09 – Phúc Lợi Chăm Sóc Sức Khỏe Toàn DiệnTrong suốt thời hạn của thỏa thuận, khoản đóng góp của chủ lao động sẽ cho phép duy trì tiêu chuẩn của các phúc lợi chăm sóc sức khỏe dành cho nhân viên chăm sóc tại nhà (mức đóng góp tăng lên)   Health Benefits Trust (HBT) có thể áp dụng một số khoản trích từ quỹ để cải thiện sức khỏe và sự an toàn
10 – Bồi Thường Lao ĐộngKhông thay đổi so với hợp đồng hiện tại
11 – Thời Gian Nghỉ Được Trả LươngCác Nhà Cung Cấp Cá Nhân sẽ tiếp tục được hưởng một giờ Nghỉ Được Trả Lương (PTO) cho mỗi 25 giờ làm việc   Tăng mức trần từ 120 giờ lên 130 giờ
12 – Tiền Lương, Tiền Gửi Điện Tử và Khấu Trừ ThuếTiểu bang cam kết sẽ thay mặt cho nhà cung cấp nộp cho các bên thứ ba số tiền khấu trừ mà nhà cung cấp được hưởng do giữ lương   Thiết lập biện pháp xử lý đối với các lỗi trả lương muộn
13 – Không Phân Biệt Đối XửTiểu bang đã nhất trí tạo cơ hội việc làm công bằng và hoạt động tuyển dụng chắc chắn nhằm đảm bảo lực lượng lao động đa dạng
14 – Hệ Thống Đăng Ký Giới Thiệu Việc LàmDuy trì mức đóng góp cho Hệ Thống Đăng Ký Giới Thiệu Việc Làm
15 – Đào TạoTiểu bang sẽ tăng mức đóng góp cho Training Partnership nhằm tạo điều kiện cải thiện các phúc lợi đào tạo   Đóng góp nhằm hỗ trợ chi phí cũng như lệ phí kiểm tra và cấp chứng nhận   Training Partnership sẽ cung cấp khóa học định hướng và chương trình đào tạo về an toàn cho các nhà cung cấp mới   Chương Trình Đào Tạo Hộ Lý Chăm Sóc Tại Nhà Cao Cấp và Chương Trình Đào Tạo Hộ Lý Chăm Sóc Sức Khỏe Hành Vi Tại Nhà Cao Cấp – Các tiêu chí liên quan tới thân chủ nhằm xác định danh mục dịch vụ có rủi ro cao/chi phí y tế cao và/hoặc những hành vi có tần suất và cường độ nghiêm trọng giờ đây sẽ do Liên Đoàn cùng xác định với Chủ Lao Động.   Trong trường hợp Nhà Cung Cấp không còn phục vụ thân chủ có nhu cầu đặc biệt nữa trong thời gian đào tạo kéo dài 70 giờ dành cho AHCAS/ABHCAS, thì Nhà Cung Cấp vẫn được trả lương cho việc hoàn thành chương trình đào tạo đó
16 – Ủy Ban Quản Lý Lao ĐộngKhông thay đổi so với hợp đồng hiện tại
17 – Trách Nhiệm Thương LượngKhông thay đổi so với hợp đồng hiện tại
18 – Quyền Của Người Sử Dụng Lao ĐộngKhông thay đổi so với hợp đồng hiện tại
19 – Chính Sách, Chương Trình và Biện Pháp Thực TiễnNhà Cung Cấp sẽ nhận được thông báo về những thay đổi trong kế hoạch chăm sóc cho thân chủ mà có ảnh hưởng tới công việc của Nhà Cung Cấp, bao gồm cả hành vi thách thức và hành vi gây nguy hiểm cho Nhà Cung Cấp
20 – Giờ Làm ViệcKhông thay đổi so với hợp đồng hiện tại
21 – Phúc Lợi Hưu TríCó hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2021, tiểu bang sẽ tiếp tục đóng góp cho Secure Retirement Trust (SRT – Quỹ Hưu Trí An Toàn) ở mức $0.80 đối với những nhân viên có 701 giờ làm việc tích lũy trở lên (mức này sẽ giữ nguyên là $0.50 đối với những nhân viên đạt được dưới 701 giờ làm việc tích lũy)
22 – Cung Cấp Dịch Vụ Không Gián Đoạn Cho Thân ChủKhông thay đổi so với hợp đồng hiện tại
23 – Tiết Kiệm và Chia TáchKhông thay đổi so với hợp đồng hiện tại
24 – Hoàn Thành Thỏa ThuậnKhông thay đổi so với hợp đồng hiện tại
25 – Thời Hạn của Thỏa ThuậnKhi nhận được sự bình duyệt và phê duyệt của cơ quan lập pháp về việc cấp kinh phí, hợp đồng này sẽ chính thức có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2021 đến ngày 30 tháng 6 năm 2023
26 – Hợp Đồng, Thanh Toán Vượt Mức và Kiểm Tra Lý LịchKhông thay đổi so với hợp đồng hiện tại
27 – Sức Khỏe và Sự An ToànChủ Lao Động, kể từ khi chuyển đổi đa số Nhà Cung Cấp Cá Nhân sang Chủ Lao Động Theo Chỉ Dẫn Của Người Sử Dụng Lao Động (CDE), sẽ xây dựng một chính sách toàn diện bằng văn bản về cách họ sẽ giải quyết các trường hợp phân biệt đối xử, hành vi ngược đãi và hành vi thách thức; chính sách này sẽ bao gồm tuyên bố cho phép và một quy trình nhằm cho phép các nhà cung cấp rời đi nếu họ cảm thấy tình huống gây nguy hiểm cho sự an toàn của mình   Chủ Lao Động sẽ thông báo cho chăm sóc viên nếu có văn bản báo cáo các trường hợp phân biệt đối xử, hành vi ngược đãi, hành vi thách thức, rủi ro đối với sức khỏe và sự an toàn, cũng như hành vi quấy rối/quấy rối tình dục trước khi IP đồng ý cung cấp dịch vụ cho một thân chủ cụ thể   Chủ Lao Động sẽ cung cấp cho Nhà Cung Cấp Cá Nhân một danh sách gồm các nguồn trợ giúp về phân biệt đối xử và quấy rối, chẳng hạn như thông tin liên hệ của EEOC (Ủy Ban Phụ Trách Cơ Hội Việc Làm Công Bằng), hội đồng nhân quyền ở tiểu bang WA và các nhóm ủng hộ tại địa phương
28 – Kế NhiệmNgôn từ bổ sung nhằm đảm bảo cho sự thuyên chuyển công việc từ Tiểu Bang Washington sang chủ lao động mới – Chủ Lao Động Theo Chỉ Dẫn Của Người Sử Dụng Lao Động (CDE)
ĐIỀU KHOẢN MỚI – NGÀY NGHỈ LỄNhững Nhà Cung Cấp làm việc vào Ngày Quốc Khánh và Ngày Đầu Tiên Của Năm Mới giờ đây sẽ được trả lương gấp 1,5 lần (gấp rưỡi) mức lương thông thường của họ, khoản lương này gọi là Lương Ngày Nghỉ Lễ
Văn Bản Ghi Nhớ Mới (HADit)Chủ Lao Động và Liên Đoàn sẽ cùng phối hợp để xây dựng các chính sách và quy trình giúp giải quyết trường hợp Quấy Rối, Ngược Đãi và Phân Biệt Đối Xử của Nhà Cung Cấp trước khi chuyển đổi sang CDE
Văn Bản Ghi Nhớ Mới (Điều khoản mở lại không liên quan tới Kinh Tế)Khi chuyển đổi đa số Nhà Cung Cấp Cá Nhân sang CDE, Chủ Lao Động và Liên Đoàn nhất trí mở lại các điều khoản không liên quan tới kinh tế, bao gồm điều khoản 2, 4, 12, 19.5 và các chủ đề về Sự An Toàn/Không Quấy Rối, Ngược Đãi và Phân Biệt Đối Xử nhằm giải thích rõ hơn và đảm bảo việc tuân thủ luật pháp cũng như giải quyết những lo ngại về mối quan hệ việc làm mới
Văn Bản Ghi Nhớ Mới (EVV)Mọi hướng dẫn về việc triển khai hệ thống Xác Minh Truy Cập Điện Tử (EVV) được thiết lập trong thời hạn của Thỏa Thuận Thương Lượng Tập Thể (CBA) năm 2019-2021 sẽ được chuyển sang CBA năm 2021-2023
Phụ Lục A – Thang LươngTăng lương (xem thang lương mới)
Phụ Lục B – Định NghĩaKhông thay đổi so với hợp đồng hiện tại

Seguridad y eficacia

¿Qué hay en la vacuna? ¿Cómo funciona?

Hay dos vacunas que están disponibles o que pronto podrían estarlo, y ambas utilizan tecnología de ácido ribonucleico mensajero (ARNm o mRNA, en inglés). A diferencia de otras vacunas, la tecnología de ARN mensajero no usa ninguna partícula de virus vivo. Usted no estará expuesto al virus que causa el COVID-19.

En cambio, estas vacunas contienen instrucciones para nuestras células. El ARN mensajero ¾una pieza de código genético¾ les ordena a las células en usted que produzcan ellas mismas la proteína pico de COVID-19. Una vez que sus células han hecho la proteína pico, su sistema inmunológico creará los anticuerpos que combaten el COVID-19 y que le protegen de enfermarse del virus, proporcionándole un considerable nivel de inmunidad.

Para que tengan eficacia, las dos vacunas requieren que usted se inyecte dos veces, con unas semanas de intervalo entre una y otra vez.

¿Me puede dar COVID-19 por esa vacuna?

No. No hay ninguna partícula de virus vivo. Aunque tal vez sienta usted efectos secundarios menores y temporales por la inyección, es imposible contraer el virus por la vacuna.

¿La vacuna causará efectos secundarios? Si es así, ¿cuánto pueden durar?

Algunas personas que reciben la vacuna contra el COVID-19 experimentarán efectos secundarios, particularmente, después de la segunda dosis. Los efectos secundarios de la vacuna parecen ser menores y temporales. Los participantes han reportado tener dolor en el sitio de la inyección, fatiga, y fiebre ocasional o dolor de cabeza o ardores en músculos y articulaciones. Estos efectos secundarios desaparecen en 1 o 2 días.

De hecho, estos efectos secundarios son comunes con todas las vacunas: son señal de que la vacuna está funcionando y detonando una respuesta inmunológica.

Si alguien llega a tener una mala reacción a una vacuna, esto ocurrirá probablemente en las 6 primeras semanas después de la inyección.

¿Hay algún efecto secundario a largo plazo?

Las vacunas contra el COVID-19 están todavía siendo probadas para los efectos secundarios a largo plazo. En este momento, no se ha detectado ningún problema de seguridad de la vacuna a largo plazo. Los CDC (Centros para el Control y Prevención de las Enfermedades), y la FDA (Administración de Alimentos y Medicinas) están vigilando eso de cerca. A medida que se vacunen más personas, más información habrá disponible en las próximas semanas y meses. Los científicos de los CDC y los profesionistas médicos estarán revisando continuamente la seguridad de la vacuna. Seguirán proporcionando información y tomarán medidas contra nuevas preocupaciones de seguridad, si son necesarias.

Pero, aun cuando todavía nos queda más por aprender sobre las vacunas contra el COVID-19, esto es lo que sabemos con seguridad: enfermarse de COVID-19 es peligroso. Sabemos que el COVID-19 puede causar problemas de salud a largo plazo, incluso en casos leves. No es probable que encontremos ningún efecto secundario por la vacuna que sea más arriesgado que contraer, de hecho, el COVID-19.

¿Alguien se ha muerto o se ha enfermado después de vacunarse?

No. Hay dos vacunas, una de Pfizer y la otra de la marca Moderna. Aproximadamente 73 individuos formaron parte de los exámenes clínicos para las dos vacunas. No hubo ninguna muerte y nadie se reportó gravemente enfermo después de la vacuna.

¿Qué tan efectiva es la vacuna?

Ambas vacunas tienen un muy alto nivel de eficacia: Pfizer tiene un índice del 95% y Moderna tiene un 94%. Eso significa que, entre la gente que se vacunó, hubo entre un 94% y un 95% menos casos de COVID-19 que entre quienes no se vacunaron.

Aunque es difícil comparar las vacunas para diferentes enfermedades, por tener un contexto: las vacunas para la gripa tienen solamente un 40-60% de eficacia en cualquier año dado. El alto nivel de eficacia de la vacuna contra el COVID-19 significa que tiene el potencial de evitar de manera considerable la propagación de la enfermedad.

¿Una vacuna es mejor que otra?

No. Las dos vacunas usan la misma tecnología mRNA, y tienen niveles parecidos de eficacia: entre las personas que se vacunaron, hubo entre 94% y 95% menos casos de COVID-19 que entre las que no recibieron la vacuna. Para ser eficaces, ambas vacunas requieren que usted reciba dos inyecciones, con un intervalo de unas semanas entre una y otra.

Es posible que su empleador le administre una de las dos vacunas autorizadas, dependiendo de su abastecimiento. Una vez que reciba la primera dosis, no puede usted recibir una segunda dosis de una vacuna diferente.

¿Cuántas dosis necesito para estar totalmente protegido? ¿Una es suficiente?

Para ser eficaz, las dos vacunas requieren dos inyecciones que se ponen con un intervalo de unas semanas. Típicamente, la segunda dosis de vacuna brinda un refuerzo más considerable y de más largo plazo. Poner una vacuna dividida en dos dosis es común en muchas vacunas para niños. La primera inyección prepara al sistema inmunológico, ayudándole a reconocer el virus, y la segunda inyección fortalece la respuesta inmunológica. La segunda inyección de Pfizer se pone 21 días después de la primera, y la de Moderna se pone 28 días después.

¿Puedo mezclar y combinar las vacunas?

 No. Para una vacuna de dos dosis, su segunda dosis debe ser de la misma vacuna que la primera. Como las vacunas difieren en su composición, su almacenamiento y su tiempo entre una y otra dosis, los expertos dicen que la gente debe ponerse la misma vacuna en ambas dosis.

¿Cuánto dura la protección? ¿Necesitaré una inyección de refuerzo cada año?

Es posible que necesite después una inyección de refuerzo. Como la enfermedad es nueva, aún nos queda mucho por aprender del tiempo que dure la inmunidad. Es posible que la protección disminuya con el tiempo y que usted quede otra vez susceptible. También es posible que el virus mute. Los expertos en salud pública y científicos continuarán estudiando el virus y vigilando la inmunidad de la gente, y proporcionarán la orientación correspondiente en el futuro.

¿Puedo todavía contraer el virus aunque me vacune?

Sí. Normalmente, al cuerpo le toma unas cuantas semanas generarse inmunidad después de la vacuna. Eso significa que es posible que una persona podría quedar infectada del virus que causa COVID-19 poco antes o poco después de vacunarse, y que puede enfermarse. Esto es así porque la vacuna no tuvo el suficiente tiempo para proporcionar la protección.

Aunque la vacuna brinda una protección importante, no es un 100% eficaz. Hay una muy pequeña posibilidad de que usted se infecte, pero lo más probable es que padezca un caso ligero del virus, a diferencia del caso grave que es posible contraer sin la vacuna. Contraer el virus sin una protección puede tener consecuencias mortales, pero ponerse la vacuna, no.

¿Puedo seguir propagando el virus, incluso después de haberme vacunado?

Todavía no sabemos si las personas vacunadas pueden propagar el virus a otros que aún no se hayan vacunado. Por eso será de crucial importancia que todos continúen usando cubrebocas, practicando el distanciamiento social y siguiendo todos los protocolos necesarios de salud pública en el trabajo y en todas partes.

¿La vacuna funciona mejor dependiendo de la edad, el peso o la raza?

Con base en los datos disponibles, sabemos que la vacuna de Pfizer funciona bien independientemente de la edad, el peso o la raza. Se espera que pronto se den a conocer los datos sobre la vacuna de Moderna y nosotros anticipamos que mostrarán resultados parecidos. Los ensayos para ambas vacunas abarcaron a más de 25 mil pobladores de las comunidades más afectadas por el COVID-19, como son las de raza negra, morena, y gente de edad avanzada.

Yo tengo problemas preexistentes de salud. ¿Ponerme la vacuna tendrá efectos dañinos?

No sabemos todavía con seguridad cómo reaccionarán a la vacuna las personas con diferentes problemas de salud preexistentes. Pero está claro que los que tienen otras complicaciones de salud tienen un riesgo más alto de contraer graves casos de esta enfermedad. Si usted tiene un problema preexistente de salud, debe consultar con su médico qué es lo mejor para usted.

Yo ya tuve COVID-19: ¿todavía necesito la vacuna?

No hay suficiente información actualmente disponible para afirmar si alguien está protegido de contraer otra vez COVID-19, y por cuánto tiempo después de haberse infectado. La evidencia temprana sugiere que una inmunización natural contra el COVID-19 tal vez no dure mucho tiempo, pero se necesita hacer más estudios para entender mejor esto. Los CDC no han emitido una recomendación sobre si la gente que tuvo COVID-19 debe recibir una vacuna contra el COVID-19.

¿Necesitaré todavía usar equipo de protección personal y seguir los protocolos de salud pública aunque haya recibido la vacuna?[1]

Sí. Todavía necesitaremos usar tapabocas y practicar el distanciamiento físico hasta que una gran proporción de la población esté vacunada y estemos seguros de que la vacuna brinda protección a largo plazo. Al principio, no tendremos las suficientes ampolletas para vacunar a todos los que quieran ponerse la vacuna, y el virus seguirá transmitiéndose.

Aunque la vacuna brinda una protección importante, no es 100% efectiva. Además, no sabemos si las personas vacunadas pueden todavía llevar y propagar el virus a otras personas que no han sido vacunadas. Todos deben seguir usando equipo de protección personal y siguiendo los protocolos de salud pública en el trabajo y en cualquier otra parte.

Desarrollo y proceso de aprobación

Las vacunas se fabricaron rapidísimo: ¿cómo sé que son seguras y no apresuradas?

Las vacunas de ácido ribonucleico (ARN) mensajero (mRNA, en inglés), producidas por Pfizer y Moderna, son de desarrollo más rápido, porque no están utilizando partículas de virus vivo. En cambio, la tecnología mRNA es fácil de fabricar en un laboratorio, por lo que se ahorran varios años de desarrollo.

Estas vacunas son estudiadas, ensayadas y reguladas cuidadosamente antes de que se puedan usar. Las compañías que crearon las vacunas presentan solicitudes extensivas a múltiples agencias gubernamentales y a organismos independientes de expertos científicos, los cuales solamente permitirán que la vacuna sea usada si hay prueba que demuestre que es segura.

Los trabajadores del sector salud serán de los primeros que puedan vacunarse. ¿Qué tan robustos fueron los ensayos? ¿Cuánta gente participó y qué tan minucioso fue el estudio?

En los ensayos clínicos para candidatos a la vacuna de Pfizer y Moderna, más de 73 mil personas de Estados Unidos y de todo el mundo recibieron inyecciones de la vacuna. Las dos vacunas tienen un muy alto nivel de eficacia.

¿Los ensayos clínicos para las vacunas de Pfizer y Moderna incluyen gente de las poblaciones más afectadas por el COVID-19, especialmente de raza negra, morena, y de edad avanzada?

Sí. Aunque las vacunas operan igual en gente de diferentes razas o etnias, es importante asegurarse de que las vacunas sean ensayadas en diversas poblaciones antes de que se pongan disponibles masivamente. Los ensayos clínicos realizados por Pfizer y Moderna incluyeron a más de 25 mil personas de las poblaciones más afectadas por el COVID-19, incluyendo gente de raza negra, morena y de edad avanzada.

¿El presidente Trump presionó a las empresas de vacunas o a la Administración de Alimentos y Medicinas para que apresuraran el proceso?

No. Los líderes en el sector de salud pública, como el doctor Anthony Fauci, están vigilando cuidadosamente el proceso de la vacuna, y ha ido avanzando sin la interferencia del presidente Trump ni de los republicanos. Las compañías que crearon las vacunas presentaron solicitudes extensivas a múltiples agencias gubernamentales y a organismos independientes de expertos científicos, los cuales solamente permitirán que la vacuna sea usada si los datos y las pruebas demuestran que es segura para la gente. No hay un tiempo límite para el proceso, y nadie ¾ni siquiera el Presidente¾ puede apurarlo.

¿Cómo funciona el proceso de aprobación de la vacuna?

En los Estados Unidos, las vacunas deben ser aprobadas por la FDA (Administración de Alimentos y Medicinas) antes de que puedan usarse. La FDA basa su decisión de aprobación o desaprobación de una vacuna en los datos de los ensayos clínicos. Los datos son revisados por expertos independientes que no forman parte del Gobierno ni de las compañías farmacéuticas, y por científicos de carrera y doctores de la FDA que no son designados políticamente, y que son expertos en la seguridad y la eficacia de las vacunas.

Los científicos vigilan si hay efectos secundarios inesperados que la vacuna podría haber causado. Esto ayuda a determinar lo que se denomina “seguridad” de la vacuna. En general, cuanto más escasos y menos graves son los efectos secundarios, más segura se considera la vacuna. Si los datos del ensayo clínico muestran pruebas suficientes de su eficacia y su seguridad, la FDA aprobará la vacuna y le dará su autorización para su uso en los Estados Unidos.

He sabido que la FDA le está concediendo “EUA” a la vacuna de Pfizer contra el COVID-19. ¿Qué significa “EUA”?

Algunas veces, la FDA permitirá que un producto médico que aún no ha sido totalmente aprobado sea utilizado en una emergencia para diagnosticar, tratar o prevenir una grave enfermedad. Esto se llama Autorización de Uso de Emergencia (EUA, por sus siglas en inglés). Una EUA (Autorización de Uso de Emergencia) puede ser emitida una vez que la FDA determina que el producto “puede ser eficaz” contra la enfermedad, basándose en toda la evidencia científica disponible. Es una norma más baja de la que se requiere para la total aprobación de un producto, pero aún así utiliza los datos iniciales recolectados de los ensayos clínicos.

Distribución de la vacuna

¿Es posible que a mí o a otros trabajadores del sector salud se nos exija ponernos la vacuna?

Las vacunas fueron aprobadas en apego a un protocolo de la FDA llamado “Autorización de Uso de Emergencia”, el cual dice que las vacunas no deben ser obligatorias. Sin embargo, se invita a los trabajadores del sector salud a ponérsela, dado su frecuente contacto con pacientes con COVID-19, así como para proteger a sus seres queridos y vecinos. Aunque, debido a su trabajo, a los trabajadores del sector salud se les dará la primera oportunidad de ponérsela, la población en general tendrá derecho de ponérsela poco tiempo después. La vacunación masiva es la mejor manera de detener la propagación de COVID-19, salvar vidas y comenzar a reanudar la normalidad otra vez.

¿Los que se vacunen serán asignados para trabajar más frecuentemente con pacientes con COVID-19?

No, la situación de inmunización de un trabajador o trabajadora del sector salud no tendrá efecto en su asignación de trabajo.

¿La vacuna es gratuita? ¿La cubrirá mi seguro?

Usted no tendrá que pagar por la vacuna. La vacuna en sí misma es gratuita, y Medicare, Medicaid y los seguros privados han acordado ofrecerla gratis. Es posible que las personas que no tienen seguro tengan que pagar un costo por la aplicación de la vacuna.

¿Tendré la posibilidad de vacunarme después si declino la primera oportunidad?

Todavía no tenemos toda la información detallada de cuántas dosis habrá disponibles en la distribución inicial. Debido a la limitada cantidad de dosis de la vacuna, elegir no vacunarse cuando está disponible por primera vez puede querer decir que tendrá que esperar muchos meses más para volver a tener la oportunidad de hacerlo.


[1] Gracias a SEIU 1199UHE por desarrollar esta hoja informativa, en estrecha consulta con los doctores y otros profesionistas médicos.

스페인어로 읽으려면 다음으로 이동하십시오

러시아어로 읽으려면 다음으로 이동하십시오

중국어 간체로 읽으려면 다음으로 이동하십시오

베트남어로 읽으려면 다음으로 이동하십시오

2021년 01월 19일

워싱턴 IP가 큰 승리를 거두었습니다! 우리는 2021-23년 IP 계약에 대해 워싱턴주와 잠정적인 계약을 맺었습니다. 우리는 위협, 임금 및 혜택 감소에 저항하고, 2년에 걸친 3%의 임금 인상을 관철시켰으며, 지속적인 저비용 의료 서비스 및 최초의 휴일 수당과 같은 새로운 혜택들을 달성했습니다. 

투표는 노조 간병인으로서 여러분의 권리와 책임에서 중요한 부분을 차지합니다. 여러분의 투표는 IP로서 우리 업무의 미래를 결정합니다.

동료 간병인으로서, 우리 교섭 팀은 새 계약을 승인하도록 만장일치로 “YES(동의)” 투표를 권합니다. 여러분의 투표 용지는 수령하는 우편물에 포함되어 있습니다. 투표 용지에 기입한 후 우편물에 동봉된 봉투에 넣어서 즉시 반송해 주십시오. 투표 용지는 2월 10일까지 접수되어야 합니다.

이것은 우리가 함께일 때 달성할 수 있는 발전입니다! 45,000명의 간병인이 같은 목소리를 낸다면 무시하지 못할 것입니다! 

우리는 새로운 계약에 대해  Yes(찬성) 투표를 해야 합니다!  그리고 입법부에서 내년 예산을 확보하기 위해 싸워야 합니다. 

새로운 계약에 포함된 내용은 다음과 같습니다.

 • 2023년까지 최저 임금 시간당 최소 $17
 • 숙련된 간병인의 시간당 임금 $20.50 이상
 • 6개월마다 임금 인상 및 경험이 축적됨에 따라 추가 인상
 • 기존의 경험을 임금표에 반영
 • 퇴직 분담금
 • 1개월에 $25인 종합 건강 보험
 • L&I 지침에 따른 무료 PPE
 • 휴일 수당
 • 괴롭힘, 학대 및 차별 금지 표현(HADit)

여기에 추가적인 세부 정보가 포함되어 있으며, 잠정적인 전체 계약은 온라인  seiu775.org/IPcontract2021에서 영어로 확인할 수 있습니다.

우편물에 동봉된 투표 용지를 사용하여 즉시 투표하십시오. 2021년 2월 10일 이전까지 도착한 투표 용지만 집계됩니다. 투표 용지가 제 시간에 도착할 수 있도록 최대한 빠른 시간 내에 우편으로 보내주십시오.

YES(찬성) 투표는 우리의 새로운 계약이 비준(승인)됨을 의미합니다. NO(반대) 투표는 우리가 이번 새로운 계약에서 달성한 엄청난 이익을 모두 잃게 될 수 있음을 의미합니다.

회원들이 계약을 승인한 후에도 2021년 워싱턴주 의회에서 예산이 통과되어야 합니다. 의회가 예산을 통과시킨 경우, 이 계약은 2021년 7월 1일에 발효됩니다.

우편물에 동봉된 투표 용지에 투표하고 반송용 봉투에 투표 용지를 넣어서 보내주십시오. 

2021년 2월 10일까지 투표 용지를 받아야 합니다.

투표 용지를 기입하는 방법에 대한 질문이 있거나 도움이 필요한 경우, Member Resource Center의 전화 1-866-371‐3200으로 문의하십시오.

감사합니다. 

SEIU 775 IP 교섭 팀  

Manuel Brito, ReGina Denton, Desirae Hernandez, Darryl Johnson, Vera Kandrashuk, Linda Lee, Wei “Kandie” Luo, Rhonda Parker, Dora Poqui  , Danielle “Dani” Rice, Ed Solseng, Melissah Watts, Brittany Williams

변경된 조항 요약

**굵은 글씨체는 중재 판정 결과를 나타냅니다.

**기울임꼴 글씨체는 “현재 계약 표현”을 나타냅니다. 2019-2021 CBA에서 변경 사항 없습니다.

변경된 조항 번호 및 제목변경의 영향
01 – 인정현재 계약에서 변경 사항 없음
02 – 노조 권리주정부는 최소 1,000명의 제공자에게 통신문을 보낼 때 노조에 통지할 것입니다(이전에는 모든 제공자에게 통신문을 보낼 때만 통지를 제공했습니다).
03 – 고용주 권리현재 계약에서 변경 사항 없음
04 – 노조원 가입 및 회비, 분담금 및 수수료 공제현재 계약에서 변경 사항 없음
05 – 교섭 단위 정보추가 정보 및 추가 보고서(파일)가 조합에 제공됩니다.
06 – 계약서 작성현재 계약에서 변경 사항 없음
07 – 고충 및 분쟁 해결고용주가 될 때 CDE가 노조와의 불만을 처리하도록 보장하는 표현; 또한 기한에 관한 명확한 표현
08 – 보상제공자는 2017년 7월 1일로 소급하여 이전 고용주로부터 누적된 경력 시간에 대한 크레딧을 받을 수 있습니다. 신규 제공자는 고용일로부터 60일 이내에 검증 가능한 업무 경험(이전 고용주의 서신 및/또는 급여 기록)을 제공해야 합니다. 현재 제공자는 2022년 5월 1일까지 업무 경험(이전 고용주의 서신 및/또는 급여 기록)을 제출할 수 있습니다.
09 – 종합적인 의료 혜택계약 기간에서 고용주의 분담금은 홈 케어 종사자가 가입된 의료 혜택의 기준으로 유지할 수 있습니다(분담금 증가). 의료보험혜택신탁(HBT)은 건강과 안전을 개선하기 위해 일부 기금을 적용할 수 있습니다.
10 – 근로자 보상현재 계약에서 변경 사항 없음
11 – Paid Time Off(유급 휴가)개인 서비스 제공자는 25시간 근무할 때마다 1시간의 Paid Time Off(유급 휴가)를 계속해서 받습니다.   적립 한도가 120시간에서 130시간으로 증가했습니다.
12 – 급여, 온라인 이체 및 원천 징수주정부는 차압에 대한 공제금이 있는 제공자를 대신하여 차압금을 제3자에게 제출할 것을 약속합니다.   급여 연체 오류에 대한 구제책이 수립되었습니다.
13 – 차별 금지주정부는 다양한 인력을 확보하기 위해 평등한 고용 기회와 적극적인 채용을 창출하기로 합의했습니다.
14 – 추천 등록부추천 등록부에 대한 기여율 유지
15 – 교육주정부는 교육 혜택을 개선할 수 있도록 교육 파트너십에 대한 기여율을 높일 것입니다.   인증 및 테스트 비용과 수수료 지원에 기여합니다.   이제 Training Partnership(교육 파트너십)은 새로운 서비스 제공자를 위한 오리엔테이션 및 안전 교육을 제공합니다.   Advanced Home Care Aide Training(상급 가정봉사원 교육) 및 Advanced Behavioral Home Care Aide Training(상급 행동 가정봉사원 교육) – 높은 위험/높은 의료비 범주 및/또는 상당한 빈도와 강도의 경험적 행동을 정의하는 클라이언트 기준은 이제 노조와 고용주가 공동으로 결정합니다.   AHCAS/ABHCAS 70시간 교육 기간에 특별한 도움이 필요한 클라이언트에게 제공자가 더 이상 서비스를 제공하지 않는 경우에도 제공자는 교육 이수에 들어간 모든 시간에 대해 급여를 지불 받습니다.
16 – 노동 관리 위원회현재 계약에서 변경 사항 없음
17 – 교섭 의무현재 계약에서 변경 사항 없음
18 – 소비자 권리현재 계약에서 변경 사항 없음
19 – 정책, 프로그램 및 관행제공자는 도전적인 행동 및 제공자에게 위험을 초래하는 행동을 포함하여 제공자의 업무에 영향을 줄 수 있는 클라이언트 간호 계획 변경에 대해 통보 받습니다.
20 – 근무 시간현재 계약에서 변경 사항 없음
21 – 퇴직 혜택2021년 7월 1일부터 워싱턴주는 누적 경력 시간이 701시간 이상인 근로자에 대해 Secure Retirement Trust(보장성 퇴직 신탁)의 분담금을 $0.80로 계속 보조할 것입니다(누적 경력 시간이 701시간 미만인 근로자의 경우 $0.50로 유지됨). 
22 – 중단 없는 클라이언트 서비스현재 계약에서 변경 사항 없음
23 – 저축 및 분리 가능성현재 계약에서 변경 사항 없음
24 – 완전한 계약현재 계약에서 변경 사항 없음
25 – 계약 기간예산의 비준 및 입법 승인에 따라 계약은 2021년 7월 1일에 발효되며 2023년 6월 30일까지 유효합니다.
26 – 계약, 초과 지급 및 신원 조회현재 계약에서 변경 사항 없음
27 – 건강 및 안전고용주는 대다수의 개인 서비스 제공자가 소비자 주도형 고용주(CDE)로 전환될 때 차별, 학대 행위 및 도전적인 행동을 다루는 방법에 관한 포괄적인 서면 정책을 개발할 것입니다. 여기에는 서비스 제공자가 자신의 안전이 위험하다고 느끼는 상황을 벗어날 수 있도록 허용하는 명시적인 허가 및 프로세스가 포함됩니다.   고용주는 IP가 특정 고객에게 서비스를 제공하기로 동의하기 전에 차별, 학대 행위, 도전적인 행동, 안전 및 건강 위험, 괴롭힘/성희롱에 관해 기록된 사례가 있는 경우, 이 사실을 간병인에게 알립니다.   고용주는 EEOC, WA 주 인권 위원회 및 지역 변호 단체의 연락처 정보와 같은 차별 및 괴롭힘에 대한 리소스 목록을 개별 서비스 제공자에게 제공합니다.
28 – 승계워싱턴주에서 새로운 고용주로의 고용 전환을 보장하는 추가 표현 – 소비자 주도형 고용주(CDE)
새 조항 – 공휴일독립 기념일과 설날에 근무하는 서비스 제공자는 이제 일반 급여의 1.5배를 휴일 수당으로 지급 받게 됩니다. 
이해 사항에 대한 새로운 메모(HADit)고용주와 노조는 CDE로 전환하기 전의 서비스 제공자에 대한 괴롭힘, 학대 및 차별을 해결하기 위한 정책 및 절차를 개발하기 위해 협력할 것입니다.
이해 사항에 대한 새로운 메모(비경제적 재개)대다수의 개인 서비스 제공자가 CDE로 전환된 경우, 고용주와 노조는 보다 명확히 설명하고 법률 준수를 보장할 뿐만 아니라 새로운 고용 관계에 대한 우려 사항을 해결하기 위해 비경제적 조항 2, 4, 12, 19.5 및 안전/괴롭힘, 학대 및 차별 금지 주제를 다시 개시하기로 동의합니다.
이해 사항에 대한 새로운 메모(EVV)2019-2021 CBA 기간에 수립된 모든 전자 방문 확인(EVV) 구현 지침은 2021-2023 CBA로 전달됩니다.
부록 A – 임금표임금 인상(새로운 임금표 참조)
부록 B – 정의현재 계약에서 변경 사항 없음

若要阅读西班牙语版,请访问

若要阅读俄语版,请访问

若要阅读韩语版,请访问

若要阅读越南语版,请访问

2021 年 1 月19 日

华盛顿州的 IP 们赢得了一场值得庆祝的大胜利!我们与华盛顿州就 2021-23 年的 IP 合同达成了初步协议。我们抵制了所有威胁,阻止了所有削减工资和福利的企图,争取到了在两年合同期内涨薪 3%,以及让大家继续享受负担得起的医疗保健,并且还赢得了其他例如有史以来第一次的节假日工资等福利。 

作为工会护理人员,投票与否是您的权利,但是您的决定将影响我们 IP 工作方面的未来。

作为护理人员同事,我们的谈判团队一致建议投“赞成”票,以此批准我们的新合同。您的选票会放进您的邮箱中。请在投票后,立即用邮件随附的信封将其寄回。选票必须于 2 月 10 日之前寄到。

只要我们团结一致,我们就能取得这样的进步!当 45000 名护理人员一起发声时,我们的声音将不容忽视!

我们需要对新合同投赞成票,然后争取确保在明年获得立法机构的资助。

以下是我们的新合同所包含的内容:

 • 于 2023 年起薪至少达到每小时17 美元
 • 经验丰富的护理人员达到每小时 20.50 美元以上
 • 每隔六个月涨薪一次并可随资历加深获得额外涨薪
 • 认可之前的工作经验,并据此进行工资定级
 • 退休计划供款
 • 全面医疗保险仅需每月25美元
 • 按照 L&I 准则,免费提供个人防护设备/口罩
 • 节假日工资
 • 反骚扰、虐待和歧视的语言 (HADit)

其他详细内容,请点击此处,初步协议全文的英文版本可在网上查阅:seiu775.org/IPcontract2021

请使用邮件中随附的选票立即投票。若想选票被计入,我们需要在 2021 年 2 月 10 日之前收到您的选票。请尽快邮寄您的选票,确保选票及时送达。

投赞成票意味着我们的新合同将获得认可(批准)。投反对票意味着我们可能会失去在这份新合同中所取得的巨大成果。

在我们的成员批准这份合同后,我们还需要在 2021 年获得华盛顿州立法机构的资助。如果得到了立法机构的资助,则该合同将于 2021 年 7 月 1 日生效。

在邮件随附的选票上投票,然后将其装入已付邮资的信封中寄回。 

请记住 : 我们必须在 2021 年 2 月 10 日前收到您的选票。

如果您有任何疑问或需要帮助填写选票,请联系我们的 Member Resource Center(成员资源中心),电话:1-866-371‐3200。

此致, 

SEIU 775 IP 谈判团队  
Manuel Brito, ReGina Denton, Desirae Hernandez, Darryl Johnson, Vera Kandrashuk, Linda Lee, Wei “Kandie” Luo, Rhonda Parker, Dora Poqui  , Danielle “Dani” Rice, Ed Solseng, Melissah Watts, Brittany Williams

变更条款摘要

**粗体表示仲裁裁决结果

**斜体表示“现行合同语言”,与 2019-2021 年 CBA 相比没有变化

变更条款编号和名称变更的影响
01 — 识别与当前的合同相比没有变化
02 — 工会权利当州政府向至少 1000 名护理服务提供者发送通讯时,将通知工会(以前仅在向所有护理服务提供者发送通讯时才提供通知)
03 — 雇主权利与当前的合同相比没有变化
04 — 工会成员资格以及会费、捐款和费用的扣缴情况与当前的合同相比没有变化
05 — 谈判单位信息将向工会提供补充资料和补充报告(文件)
06 — 协议的编制与当前的合同相比没有变化
07 — 申诉和纠纷解决设立条款以确保 CDE 在成为雇主后与工会一起处理申诉;还澄清了关于时间表的条款
08 — 补偿护理服务提供者将能够从以前的雇主那里获得累计工作时间的奖励,追溯至 2017 年 7 月 1 日;新的护理服务提供者从雇用之日起将有 60 天的时间来提供有依据的工作经验(以前雇主的信件和/或工资记录);当前的护理服务提供者可在 2022 年 5 月 1 日之前提交工作经验(以前雇主的信件和/或工资记录)
09 — 全面的医疗保健福利在协议有效期内,雇主的供款可以维持家庭护理工作者所依赖的医疗保健福利标准(提高供款率) Health Benefits Trust (HBT) 可动用部分资来改善健康和安全
10 — 劳工补偿与当前的合同相比没有变化
11 — Paid Time Off(带薪休假)单独个体医疗看顾提供者 (IP) 将继续每工作 25 小时获得 1 小时的 Paid Time Off(带薪休假)   上限从 120 小时提高到 130 小时
12 — 工资、电子存款和预扣税款州政府承诺会代表需要扣款的护理服务提供者向第三方缴费   为迟发工资错误制定补救措施
13 — 无歧视州政府同意创造平等的就业机会和积极招聘,确保多样化的劳动力
14 — Referral Registry(推荐注册系统)维持对 Referral Registry(推荐注册系统)的供款率
15 — 培训州政府将增加对 Training Partnership 的捐款,以便改善培训福利   捐款以支持认证和测试费用   Training Partnership 现在将向新的护理服务提供者提供入职培训及安全培训   Advanced Home Care Aide Training(高级家庭护理员培训)和 Advanced Behavioral Home Care Aide Training(高级行为家庭护理员培训)— 客户标准,包括界定高风险/高额医疗费用类别和/或出现频率与强度都很明显的行为,现在将由工会和雇主共同确定   如果护理服务提供者在 AHCAS/ABHCAS 70 小时培训期间不再为有特殊需求的客户提供服务,则护理服务提供者仍会因为完成培训所投入的全部时间而获得报酬
16 — Labor Management Committee(劳动管理委员会)与当前的合同相比没有变化
17 — 谈判义务与当前的合同相比没有变化
18 — 客户的权利与当前的合同相比没有变化
19 — 政策、计划和实践护理服务提供者将被告知对其工作有影响的客户护理计划的变化,包括挑战行为和会对其构成风险的行为
20 — 工时与当前的合同相比没有变化
21 — 退休福利自 2021 年 7 月 1 日起,州政府将继续向 Secure Retirement Trust (SRT) 捐款,为工时或累计工作时间达到或超过 701 小时的工作者缴费 0.80 美元(累计工作时间不足 701 小时的工作者则是 0.50 美元
22 — 不间断的客户服务与当前的合同相比没有变化
23 — 保留和可分割性与当前的合同相比没有变化
24 — 完整协议与当前的合同相比没有变化
25 — 协议条款本合同在通过批准和立法机构同意出资后,将于 2021 年 7 月 1 日生效,有效期至 2023 年 6 月 30 日
26 — 合同、超额支付和背景调查与当前的合同相比没有变化
27 — 健康和安全在大多数单独个体医疗看顾提供者向 Consumer-Directed Employer (CDE) 过渡时,雇主将制定一项全面的书面政策,涉及如何处理歧视、虐待行为和挑战行为实例;这将包括一项明确的许可和程序,允许护理服务提供者离开他们认为自身安全受到威胁的环境   在 IP 同意向特定客户提供服务之前,如果有记录在案的歧视、虐待行为、挑战行为、安全和健康风险,以及骚扰/性骚扰实例,雇主将通知护理人员   雇主将向单独个体医疗看顾提供者提供一份有关歧视和骚扰的资源清单,例如 EEOC、华盛顿州人权委员会和地方宣传组的联系信息
28 — 后续事宜确保员工从华盛顿州过渡到新雇主,即 Consumer Direct Employer (CDE) 的其他条款
新条款 — 节假日在美国独立日和元旦工作的护理服务提供者现在将获得相当于其正常工资 1.5 倍(一倍半)的节假日工资
新《谅解备忘录》(HADit)雇主和工会将共同制定政策和程序,在护理服务提供者过渡到 CDE 之前,解决其面临的骚扰、虐待和歧视问题
新《谅解备忘录》(重新讨论非经济条款)在大多数单独个体医疗看顾提供者过渡到 CDE 后,雇主和工会同意重新讨论非经济条款 2、4、12、19.5,以及安全/无骚扰、虐待和歧视问题,以进一步澄清和确保遵守法律,并解决对新的雇佣关系的担忧
新《谅解备忘录》(EVV)在 2019-2021 年 CBA 有效期内制定的任何 Electronic Visit Verification(电子访问验证,EVV)实施准则将转入 2021-2023 年 CBA
附录 A — 工资等级表增加工资(请参考新的工资等级表)
附录 B — 定义与当前的合同相比没有变化


Para leer esta información en ruso
Para leer esta información en coreano
Para leer esta información en chino simplificado
Para leer esta información en vietnamita

19 de enero del 2021

¡Los IP de Washington tienen una gran victoria que celebrar! Logramos un acuerdo provisional con el Estado de Washington relativo a nuestro Contrato para IP 2021-2023. Resistimos las amenazas, las reducciones de los salarios y beneficios, y obtuvimos aumentos del 3 % durante los dos años, así como atención médica asequible y nuevos beneficios como el Pago de Días Festivos.

Votar es una parte importante de nuestros derechos y responsabilidades como cuidadores de la Unión. Su voto da forma al futuro de nuestra labor como IP.

Como compañeros cuidadores, nuestro equipo de negociación recomienda de forma unánime votar por el “SÍ” para que se apruebe nuestro nuevo contrato. Su boleta está incluida en el paquete que recibió por correo postal. Vote y reenvíe la boleta de inmediato en el sobre incluido en el paquete. El 10 de febrero es la fecha límite de recepción de las boletas.

¡Este es el tipo de progreso que podemos lograr si permanecemos unidos! Si los 45,000 cuidadores alzamos nuestra voz juntos, ¡no podrán ignorarnos!

Tenemos que votar a favor del nuevo contrato y, posteriormente, luchar para asegurarnos de que sea financiado en la legislatura del próximo año.

Esto fue lo que incluimos en nuestro nuevo contrato:

• Salario inicial de mínimo $17 la hora para el 2023
• Más de $20.50 la hora para cuidadores con experiencia
• Aumentos cada seis meses y aumentos adicionales a medida que adquiere experiencia
• Se tendrá en cuenta la experiencia previa al momento de ubicarlo en la escala salarial
• Contribuciones de jubilación
• Seguro médico integral por $25 al mes
• PPE gratis según lo acordado en las pautas de L&I
• Pago de días festivos
• Cláusula contra el acoso, el abuso y la discriminación (HADit)

Puede encontrar información adicional aquí; además, el acuerdo provisional completo está disponible en inglés y en línea en: seiu775.org/IPcontract2021.

Utilice la boleta adjunta en el paquete que recibió por correo postal para votar de inmediato. Para que su voto sea tenido en cuenta, debemos recibir su boleta antes del 10 de febrero del 2021. Envíe su boleta por correo postal lo antes posible para asegurarse de que llegue a tiempo.

Votar por el SÍ significa que nuestro contrato será ratificado (aprobado). Votar por el NO significa que podríamos perder todas las ganancias que hemos logrado en este nuevo contrato.

Una vez que el contrato sea aprobado por nuestros miembros, tendremos que buscar que la Washington State Legislature lo financie en el 2021. Si la legislatura lo financia, este contrato entrará en vigor a partir del 1.º de julio del 2021.

Vote en la boleta proporcionada por correo postal y reenvíela en el sobre con franqueo pagado.

Recuerde: el 10 de febrero del 2021 es la fecha límite de recepción de las boletas.

Si tiene alguna pregunta o necesita ayuda para completar su boleta, comuníquese con nuestro Member Resource Center (Centro de Información para Miembros) al 1-866-371‐3200.

Siempre unidos en la lucha,
El equipo de negociación de los IP de SEIU 775 

Manuel Brito, ReGina Denton, Desirae Hernandez, Darryl Johnson, Vera Kandrashuk, Linda Lee, Wei “Kandie” Luo, Rhonda Parker, Dora Poqui , Danielle “Dani” Rice, Ed Solseng, Melissah Watts, Brittany Williams

Resumen de los artículos modificados


**La NEGRITA representa los resultados del laudo arbitral
**Las itálicas representan las “cláusulas contractuales vigentes” (sin cambios desde el CBA 2019-2021)

Nombre y número del artículo modificadoConsecuencia de los cambios
01 – ReconocimientoNo hay cambios en el contrato vigente
02 – Derechos de la UniónEl Estado notificará a la unión cuando les envíe comunicaciones a 1,000 proveedores como mínimo (anteriormente solo notificaba cuando les enviaba comunicaciones a todos los proveedores)
03 – Derechos del EmpleadorNo hay cambios en el contrato vigente
04 – Membresía de la Unión y Deducción de Cuotas, Contribuciones y TarifasNo hay cambios en el contrato vigente
05 – Información de la Unidad de NegociaciónSe le debe proporcionar a la Unión información y reportes (archivos) adicionales
06 – Elaboración del AcuerdoNo hay cambios en el contrato vigente
07 – Resolución de Reclamos y ControversiasSe incluye una cláusula que garantiza que el CDE procese los reclamos junto con la Unión cuando se desempeñe como Empleador; también se aclara la cláusula relacionada con los plazos
08 – CompensaciónLos proveedores podrán obtener crédito por las horas de servicio acumuladas que le hayan prestado a empleadores anteriores, retroactivo al 1.º de julio del 2017; los nuevos proveedores tendrán 60 días contados a partir de la fecha de contratación para proporcionar comprobantes de la experiencia laboral (una carta y/o registros de nómina del empleador anterior); los proveedores antiguos pueden presentar sus comprobantes de experiencia laboral (una carta y/o registros de nómina del empleador anterior) antes del 1.º de mayo del 2022
09 – Beneficios Integrales de Atención MédicaDurante la vigencia del acuerdo, la contribución del empleador permitirá mantener los estándares de beneficios de atención médica de los que dependen los trabajadores de atención domiciliaria (aumentó la tarifa de contribución)   El Health Benefits Trust (HBT) puede recurrir a algunos de los fondos para mejorar los beneficios de salud y seguridad
10 – Compensación para TrabajadoresNo hay cambios en el contrato vigente
11 – Paid Time Off (tiempo de vacaciones pagadas)Los individual providers (proveedores individuales) seguirán obteniendo una hora de paid time off (tiempo de vacaciones pagadas, PTO) por cada 25 horas trabajadas   El límite pasó de 120 horas a 130 horas
12 – Nómina, Depósito Electrónico y Retención de ImpuestosEl Estado se compromete a enviar dinero en nombre de los proveedores que tienen deducciones debido a que deben ceder parte de su salario a terceros   Se establecieron recursos por errores relacionados con el pago atrasado de la nómina
13 – No DiscriminaciónEl Estado aceptó crear oportunidades laborales igualitarias y acciones positivas para la contratación que garanticen la diversidad de la fuerza laboral
14 – Referencias y RegistroSe conserva la tarifa de contribución al sistema de referencias y registro
15 – EntrenamientoEl Estado aumentará su contribución a la Alianza de Entrenamiento para fomentar las mejorías de los beneficios de entrenamiento   Se harán contribuciones para cubrir los costos y tarifas de certificación y pruebas   La Alianza de Entrenamiento proporcionará orientación y entrenamiento sobre seguridad a los nuevos proveedores   En lo que respecta al Entrenamiento Avanzado para Asistentes de Atención Domiciliaria y al Entrenamiento Avanzado para Asistentes de Atención Domiciliaria Conductual, los criterios del cliente que definen los riesgos altos/categorías de costos médicos altos y/o los comportamientos en términos de intensidad y frecuencia ahora serán determinados conjuntamente entre la Unión y el Empleador   En caso de que el proveedor deje de prestarle servicios a un cliente con necesidades especiales durante el periodo de entrenamiento AHCAS/ABHCAS de 70 horas, el proveedor seguirá recibiendo su sueldo por todas las horas invertidas en la realización del entrenamiento
16 – Labor Management Committee (Comité de Administración Laboral)No hay cambios en el contrato vigente
17 – Derecho a NegociarNo hay cambios en el contrato vigente
18 – Derechos del ClienteNo hay cambios en el contrato vigente
19 – Políticas, Programas y PrácticasSe les informará a los proveedores cualquier cambio en el care plan (plan de cuidado) de los clientes que afecte su labor, entre ellos, comportamientos desafiantes o que pongan en riesgo al proveedor
20 – Horas de TrabajoNo hay cambios en el contrato vigente
21 – Beneficios de JubilaciónA partir del 1.º de julio del 2021, el Estado seguirá haciendo sus aportes al Secure Retirement Trust (SRT) equivalentes a $0.80 en el caso de trabajadores con 701 horas de servicio acumuladas o más (el aporte seguirá siendo de $0.50 en el caso de trabajadores con menos de 701 horas de servicio acumuladas)
22 – Prestación Ininterrumpida de los Servicios a los ClientesNo hay cambios en el contrato vigente
23 – Ahorros y DivisibilidadNo hay cambios en el contrato vigente
24 – Integridad del AcuerdoNo hay cambios en el contrato vigente
25 – Vigencia del AcuerdoA partir de la ratificación y aprobación legislativa del financiamiento, el contrato entra en vigor el 1.º de julio del 2021 y permanece vigente hasta el 30 de junio del 2023
26 – Contratos, Exceso de Pago y Verificación de AntecedentesNo hay cambios en el contrato vigente
27 – Salud y SeguridadEl Empleador, a partir de la transición de la mayoría de los individual providers (proveedores individuales) al Consumer-Directed Employer (CDE), empezará a elaborar una política integral por escrito sobre cómo se deben abordar los casos de discriminación, conducta abusiva y comportamientos desafiantes; esta incluirá una autorización y un proceso que les permita a los proveedores alejarse de situaciones en las que consideren que su seguridad está en riesgo   El Empleador le informará al cuidador si hay casos documentados de discriminación, conducta abusiva, comportamiento desafiante, riesgos de salud y seguridad, y acoso/acoso sexual antes de que el IP acepte prestarle servicios a un cliente específico   El Empleador les proporcionará una lista de recursos a los individual providers (proveedores individuales) relacionados con discriminación y acoso, por ejemplo, información de contacto de la EEOC, la comisión de derechos humanos del Estado de Washington y grupos de defensoría locales
28 – SucesiónSe incluyó una cláusula adicional que garantiza la transición laboral del Estado de Washington al nuevo empleador: Consumer-Directed Employer (CDE)
NUEVO ARTÍCULO – DÍAS FESTIVOSLos proveedores que trabajen el Día de la Independencia y en Año Nuevo recibirán en pago 1.5 veces su tarifa regular a modo de Pago de Días Festivos
Nuevo Memorando de Entendimiento (HADit)El Empleador y la Unión trabajarán conjuntamente para elaborar políticas y procedimientos que aborden los casos de acoso, abuso y discriminación contra los proveedores antes de la transición al CDE
Nuevo Memorando de Entendimiento (Reapertura no económica)A partir de la transición de la mayoría de los individual providers (proveedores individuales) al CDE, el Empleador y la Unión aceptan incluir los artículos 2, 4, 12, 19.5, así como los temas de seguridad y lucha contra el acoso, el abuso y la discriminación, con el fin de aclarar el tema, garantizar el cumplimiento de la ley y abordar las preocupaciones inherentes a la nueva relación laboral
Nuevo Memorando de Entendimiento (EVV)Cualquier pauta relativa a la implementación de la Electronic Visit Verification (verificación electrónica de visitas, EVV) establecida durante la vigencia del CBA 2019-2021 se implementará en el CBA 2021-2023
Apéndice A – Escala SalarialAumento salarial (consulte la nueva escala salarial)
Apéndice B – DefinicionesNo hay cambios en el contrato vigente

Текст на испанском языке представлен по ссылке

Текст на корейском языке представлен по ссылке

Текст на упрощенном китайском языке представлен по ссылке

Текст на вьетнамском языке представлен по ссылке

19 января 2021 г.

Индивидуальные работники по уходу на дому (IP) в штате Вашингтон могут праздновать победу! Мы достигли предварительного соглашения со штатом Вашингтон по заключению контракта IP на 2021-2023 годы. Мы противостояли угрозам, сокращению заработной платы и льгот, добились повышения ставок на 3 % за два года, сохранили доступное медицинское обслуживание и ввели новые льготы, такие как впервые оплачиваемые праздничные дни. 

Голосование — важная составляющая ваших прав и обязанностей как caregiver – члена профсоюза. Ваш голос влияет на будущую работу IP.

Наша переговорная команда, состоящая из ваших коллег caregivers, единогласно рекомендует проголосовать ЗА одобрение нашего нового контракта, ответив «ДА». Ваш бюллетень включен в полученное вами почтовое отправление. Просим вас проголосовать и незамедлительно отправить бюллетень по обратному адресу в конверте, включенном в почтовое отправление. Бюллетени должны быть получены до 10 февраля.

Именно таких успехов мы добиваемся, когда объединяемся! Когда 45 000 caregivers говорят в один голос, их невозможно не услышать!

Нам нужно проголосовать ЗА новый контракт и затем бороться  и добиться финансирования контракта на Законодательном собрани в следующем году.

Вот что входит в наш новый контракт:

 • Начальная ставка зарплаты: как минимум $17 в час к 2023 г.
 • Более $20,50 в час для опытных caregivers
 • Повышение ставки каждые шесть месяцев и дополнительные повышения в зависимости от стажа
 • Признание предыдущего опыта работы для учета в шкале заработной платы
 • Взносы в пенсионный фонд
 • Комплексное медицинское страхование за $25 в месяц
 • Бесплатные СИЗ в соответствии с требованиями комитета по труду и промышленности (L&I)
 • Оплата работы в праздничные дни
 • Использование формулировок, защищающих от домогательств, злоупотреблений и дискриминации (HADit)

Дополнительная информация представлена здесь, а полный текст предварительного соглашения доступен онлайн на английском языке по ссылке: seiu775.org/IPcontract2021.

Используйте бюллетень в полученном почтовом отправлении, чтобы сразу проголосовать. Для подсчета голосов нам нужно получить бюллетень до 10 февраля 2021 года. Отправьте бюллетень как можно скорее, чтобы мы получили его вовремя.

Ответ «ДА» означает, что наш новый контракт будет ратифицирован (утвержден). Ответ «НЕТ» означает, что мы можем потерять все существенные достижения, которых мы добились в рамках этого нового контракта.

После утверждения контракта членами нашего профсоюза нам нужно будет получить финансирование от Законодательного собрания штата Вашингтон в 2021 году. Если мы добьемся финансирования от Законодательного собрания, этот контракт вступит в силу 1 июля 2021 года.

Проголосуйте по бюллетеню, предоставленному в почтовом отправлении, и верните свой бюллетень в оплаченном почтовом конверте.

Помните, мы должны получить ваш бюллетень не позднее 10 февраля 2021 года.

При возникновении вопросов или для получения помощи с заполнением бюллетеня обращайтесь в наш Member Resource Center (Справочную службу профсоюза) по телефону
1-866-371‐3200.

С уважением, 

Ваша переговорная команда IP SEIU 775  

Manuel Brito, ReGina Denton, Desirae Hernandez, Darryl Johnson, Vera Kandrashuk, Linda Lee, Wei “Kandie” Luo, Rhonda Parker, Dora Poqui  , Danielle “Dani” Rice, Ed Solseng, Melissah Watts, Brittany Williams

Краткое описание измененных статей

** ЖИРНЫМ выделены результаты решения арбитражного суда

** Курсивом выделены «формулировки действующего контракта» — без изменений в CBA на 2019-2021 годы

Номер и название измененной статьиНаличие изменений
01 – ПризнаниеБез изменений по сравнению с текущим контрактом
02 – Права профсоюзаШтат уведомит профсоюз при отправке уведомлений не менее 1 000 поставщиков услуг (ранее: при отправке уведомлений всем поставщикам услуг)
03 – Права работодателяБез изменений в действующем контракте
04 – Членство в профсоюзе и вычет взносов, сборов и платежейБез изменений по сравнению с текущим контрактом
05 – Информация от переговорной командыДополнительная информация и дополнительные отчеты (файлы) будут предоставляться профсоюзу
06 – Составление соглашенияБез изменений по сравнению с текущим контрактом
07 – Подача жалоб и решение споровУточнены формулировки для подачи жалоб по процессам CDE в профсоюз при вступлении в роль работодателя; также уточнены формулировки относительно сроков
08 – ВозмещениеСовокупные часы работы индивидуальных работников по уходу на дому от предыдущих работодателей будут учитываться и уровень заработной платы будет приведен в соответствие задним числом с 1 июля 2017 г. — новые работники должны предоставить доказательства опыта работы (письмо и / или платежные ведомости от предыдущего работодателя) в течение 60 дней с даты найма; текущие поставщики могут предоставить документы, подтверждающие опыт работы (письмо и / или платежные ведомости от предыдущего работодателя), до 1 мая 2022 года
09 – Комплексные льготы по медицинскому обслуживаниюВ течение срока действия соглашения взносы работодателя должны обеспечивать поддержание стандартов медицинских льгот, на которые имеют право работники по уходу на дому (повышенная ставка взноса)   Фонд Health Benefits Trust (HBT) может выделить часть средств на повышение уровня здравоохранения и безопасности
10 – Страхование от несчастных случаев на работеБез изменений по сравнению с текущим контрактом
11 – Оплачиваемый отпускИндивидуальные работник по уходу на дому (IP) по-прежнему будут получать 1 час оплачиваемого отпуска (PTO) за каждые 25 часов работы   Увеличение продолжительности оплачиваемого отпуска со 120 до 130 часов
12 – Расчет заработной платы, электронный депозит и удержание налоговШтат обязуется отправлять деньги от имени работников, у которых имеются задолженности третьим лицам путем вычета из зарплаты   Установлены средства правовой защиты при несоблюдении сроков начисления заработной платы
13 – Борьба с дискриминациейШтат дал свое согласие на создание равных возможностей трудоустройства и набора кадров для поддержания кадрового многообразия на рабочем месте
14 –Реестр рекомендаций по работеФиксация ставки взносов в реестр рекомендаций по работе
15 – ОбучениеШтат увеличит свои взносы в Training Partnership для расширения учебных возможностей   Взносы для покрытия расходов и сборов на сертификацию и тестирование   Training Partnership теперь будет предоставлять вводное обучение и обучение по безопасности для новых поставщиков   Advanced Home Care Aide Training (Расширенное обучение помощника по уходу на дому) и Advanced Behavioral Home Care Aide Training (Расширенное обучение помощника по уходу на дому по вопросам поведения) – критерии клиента, определяющие категории высокого риска / высоких медицинских расходов и /или типы поведения значительной частоты и интенсивности, теперь будут совместно определяться профсоюзом и работодателем.   В случае прекращения обслуживания работником по уходу услуг клиента с особыми потребностями в течение 70-часового периода обучения AHCAS/ABHCAS работник будет получать оплату за все часы прохождения обучения
16 – Комитет по организации трудаБез изменений по сравнению с текущим контрактом
17 – Обязательство ведения переговоровБез изменений по сравнению с текущим контрактом
18 – Права потребителяБез изменений по сравнению с текущим контрактом
19 – Политика, программа и практика работыПоставщики услуг будут проинформированы об изменениях в плане обслуживания клиентов, которые могут повлиять на работу caregiver, включая проблемное поведение и поведение, представляющее риск для caregier
20 – Часы работыБез изменений по сравнению с текущим контрактом
21 – Пенсионные льготыС 1 июля 2021 года штат продолжит вносить взносы в фонд Secure Retirement Trust (SRT) в размере $0,80 для работников с суммарным количеством рабочих часов 701 и более (взносы останутся на уровне $0,50 для работников с суммарным количеством рабочих часов менее 701)
22 – Непрерывное обслуживание клиентовБез изменений по сравнению с текущим контрактом
23 – Исключения и делимость положений соглашенияБез изменений по сравнению с текущим контрактом
24 – Целостность соглашенияБез изменений по сравнению с текущим контрактом
25 – Срок действия соглашенияКонтракт вступает в силу с момента ратификации и утверждения финансирования законодательным органом с 1 июля 2021 года и действует до 30 июня 2023 года
26 – Контракты, переплата и проверка на правонарушенияБез изменений по сравнению с текущим контрактом
27 – Охрана здоровья и безопасностьПосле перехода большинства индивидуальных работников по уходу на дому к Consumer Direct Employer (организация, которая возьмет на себя непосредственную роль работодателя)(CDE) работодатель разработает в письменном виде комплексную политику, определяющую методы борьбы с дискриминацией, оскорбительным и вызывающим поведением; она будет включать в себя разрешение и процедуру выхода поставщиков услуг из ситуаций, когда их безопасность находится под угрозой   Работодатель обязан проинформировать caregiver о задокументированных случаях дискриминации, оскорбительного, проблемного поведения, наличии рисков для безопасности и здоровья, а также домогательствах / сексуальных домогательствах до того, как IP согласится предоставить услуги конкретному клиенту   Работодатель предоставит индивидуальным работникам по уходу список ресурсов о дискриминации и домогательствах и вызывающем поведении, в том числе контактную информацию EEOC (комиссии по вопросу равных возможностей занятости), комиссии штата Вашингтон по правам человека и местных правозащитных групп
28 – ПреемственностьДополнительные формулировки, обеспечивающие переход от штата Вашингтон, в качестве работодателя к новому работодателю – Consumer Direct Employer ( CDE)
НОВАЯ СТАТЬЯ – ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИРаботники по уходу, работающие в День независимости и на Новый год (первого января), теперь будут получать оплату в 1,5 раза (полтора раза) больше их обычной ставки в рамках оплаты работы в праздничные дни
Новый меморандум о взаимопонимании (HADit)Работодатель и профсоюз будут совместно разрабатывать политику и процедуры по борьбе с притеснениями, злоупотреблениями и дискриминацией работников до их перехода к CDE
Новый меморандум о взаимопонимании (пересмотр неэкономических статей)После перехода большинства индивидуальных работников по уходу к CDE работодатель и профсоюз соглашаются пересмотреть неэкономические статьи 2, 4, 12, 19.5 и статьи на темы безопасности, борьбы с притеснениями, злоупотреблениями и дискриминацией в целях внесения ясности и соблюдения закона, а также решения вопросов, связанных с новыми трудовыми отношениями
Новый меморандум о взаимопонимании (EVV)Все руководства по переходу к системе Electronic Visit Verification (электронная проверка визита, EVV), установленные на протяжении действия контракта на 2019-2021 годы, останутся в силе в контракте на 2021-2023 годы
Приложение A – Шкала заработной платыУвеличение зарплат (см. новую шкалу заработной платы)
Приложение B – Определение терминовБез изменений по сравнению с текущим контрактом