Sứ Mệnh, Tầm Nhìn, Giá Trị và Mục Tiêu Năm 2022

Sứ Mệnh, Tầm Nhìn, Giá Trị và Mục Tiêu Năm 2022 của chúng ta phản ánh các kế hoạch chúng ta đặt ra cho tương lai. Các cuộc đấu tranh mà chúng ta sẽ tham gia. Những thay đổi mà chúng ta sẽ thực hiện.

Kể từ khi xây dựng SEIU 775 – Liên Đoàn của chăm sóc viên – chúng ta có những tiêu chuẩn tốt nhất dành cho chăm sóc viên trong nước, chúng ta đã thông qua luật lệ trong lịch sử và chúng ta đã lớn mạnh đến mức thu hút được sự tham gia của các chăm sóc viên ở Montana và sắp tới là ở Alaska.

Những thành tựu mà chúng ta đạt được không phải do tình cờ. Chúng sẽ không thành hiện thực nếu không có đấu tranh.

Chúng trở thành hiện thực vì chúng ta sát cánh bên nhau. Vì chúng ta đặt ra mục tiêu và xây dựng kế hoạch. Vì chúng ta không e ngại.

Sát cánh bên nhau, chúng ta sẽ tạo nên những điều tuyệt vời trong thập kỷ tiếp theo. Hãy nhớ BỎ PHIẾU CÓ và PHÊ DUYỆT Sứ Mệnh, Tầm Nhìn, Giá Trị và Mục Tiêu của chúng ta trong thập kỷ tiếp theo.

Nội Dung Sửa Đổi trong Hiến Pháp và Quy Chế của SEIU 775

Báo Cáo Về Sứ Mệnh, Tầm Nhìn, Giá Trị và Mục Tiêu Của SEIU 775: 2023-2032

10 năm trước đây, Liên Đoàn của chúng ta đã thành lập một ủy ban gồm các thành viên và nhà lãnh đạo được bầu để xây dựng một tầm nhìn có định hướng cho tương lai của chúng ta. Ủy ban đã đặt ra những mục tiêu to lớn, và nhờ có tinh thần làm việc chăm chỉ cũng như sự lãnh đạo của chăm sóc viên trên khắp các tiểu bang, chúng ta đã đạt được những thành tựu đáng kể:

 • Chúng ta dự định giúp chăm sóc viên thoát nghèo và kể từ đó, chúng ta đã tăng gần gấp đôi tiền lương, đạt được chương trình hưu trí đầu tiên. Giờ đây, chăm sóc viên đã đạt được mức lương trung bình là hơn $20/giờ.
 • Chúng ta dự định xây dựng các tổ chức người lao động mạnh mẽ, bền vững và có thể mở rộng quy môvà giờ đây, chúng ta có nhiều nhà lãnh đạo thành viên hơn bao giờ hết.
 • Chúng ta dự định chuyển đổi dịch vụ chăm sóc sức khỏe và chăm sóc dài hạn, kết quả là chúng ta đã thông qua chương trình bảo hiểm xã hội chăm sóc dài hạn ĐẦU TIÊN trong nước.
 • Chúng ta dự định tăng mức độ giàu có và giảm sự bất bình đẳng, và chúng ta đã tạo lập một khoản ngân sách Tín Dụng Thuế Cho Các Gia Đình Lao Động để giúp cân bằng lại hệ thống thuế lộn xộn của chúng ta.

Sát cánh bên nhau, chúng ta đã hoàn thành rất nhiều kế hoạch đặt ra, thế nhưng, chúng ta biết rằng chặng đường phía trước còn dài. Chúng ta biết rằng có cả những thử thách mới đang chờ đón chúng ta – thế giới đã khác đi so với 10 năm trước.

Hướng đến chặng đường của Liên Đoàn trong 10 năm tiếp theo, Chủ Tịch SEIU 775 Sterling Harders đã kêu gọi cùng nhau tạo nên một Ủy Ban Tầm Nhìn mới: một nhóm các viên chức được bầu, nhà lãnh đạo thành viên và nhà hoạt động, bao gồm cả Nhà Cung Cấp Chính, chăm sóc viên tại nhà và nhân viên làm việc tại viện dưỡng lão. Chúng tôi chịu trách nhiệm đánh giá và tái thiết Sứ Mệnh, Tầm Nhìn, Giá Trị và Mục Tiêu của SEIU 775, đồng thời soạn thảo đề xuất cho 10 năm tiếp theo.

Trong 10 tháng qua, chúng tôi đã gặp gỡ tại các buổi họp chuyên sâu kéo dài cả ngày, bằng nhiều ngôn ngữ. Chúng tôi đã đọc, lắng nghe các chuyên gia về vấn đề chuyên môn và cùng thảo luận. Và để đảm bảo các đề xuất đều đại diện cho tiếng nói của chăm sóc viên trong Liên Đoàn, chúng tôi đã thu thập ý kiến tại nhiều cuộc họp thành viên trên khắp Washington và Montana, đồng thời mở các cuộc thăm dò ý kiến qua email để khảo sát những thành viên không thể tham dự trực tiếp.

Đây là báo cáo có các đề xuất để Liên Đoàn của chúng ta bỏ phiếu và phê duyệt. Đây sẽ là định hướng cho Liên Đoàn của chúng ta trong 10 năm tiếp theo.

Trân trọng!

Sterling Harders, Chủ Tịch SEIU 775
Adam Glickman, Thư ký Kiêm Thủ Quỹ của SEIU 775
Andrew Beane, Phó Chủ Tịch SEIU 775
Shaine Truscott, Phó Chủ Tịch SEIU 775
Tangie Webb, Phó Chủ Tịch SEIU 775
Delphine Camarillo AP, Billings, MT
Alyssa Evans IP, Concrete WA
Eva Gantala IP, Monroe WA
Jianjun He, AP, Federal Way WA
Shelly Hughes, NH, Everson, WA

Darryl Johnson, AP, Lakewood, WA
Wei “Kandie” Luo, IP/AP, Bellevue, WA
Ana Maria Moreno de Riojas IP, Sunnyside WA
Rhonda Parker, IP, Bucoda, WA
Dora Poqui, IP, Lakewood, WA
Manuela “Nelly” Prieto, IP, Sunnyside, WA
Anna Stusser IP, Olympia WA
Melissah Watts IP, Seattle WA
Brittany Williams, IP/AP, Burien, WA
Susan “Susie” Young, AP, Spokane, WA


IP= Nhà Cung Cấp Cá Nhân
AP= Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Của Đại Lý
NH = Nhân Viên Của Viện Dưỡng Lão
Ủy Ban Tầm Nhìn 2022 Của SEIU 775

Báo Cáo Về Sứ Mệnh, Tầm Nhìn, Giá Trị và Mục Tiêu Của SEIU 775

10 năm trước đây, Ủy Ban Tầm Nhìn đầu tiên của chúng ta đã đặt ra sứ mệnh, tầm nhìn, giá trị và mục tiêu cho SEIU 775 và nhận được sự tán thành của thành viên tại Hội Nghị năm 2013. Tuyên bố về sứ mệnh của chúng ta được thể hiện trong một câu nói về mục đích của Liên Đoàn. Tuyên bố về sứ mệnh của chúng ta hướng đến những điều chúng ta muốn làm cho thế giới khi chúng ta đạt được sứ mệnh và mục tiêu. Các giá trị là cốt lõi trong những việc chúng ta thực hiện với vai trò Liên Đoàn. Các mục tiêu sẽ định hướng cho kế hoạch chiến lược của chúng ta trong 10 năm tiếp theo.

Ủy ban tầm nhìn đang đề xuất Sứ Mệnh, Tầm Nhìn, Giá Trị và Mục Tiêu sau đây trong 10 năm tiếp theo.

SỨ MỆNH

Sứ mệnh của chúng ta là thống nhất sức mạnh của tất cả các chăm sóc viên để xây dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn cho bản thân và cả những người chúng ta chăm sóc, đồng thời dẫn dắt hành trình hướng tới một thế giới công bằng và bình đẳng hơn.

TẦM NHÌN

Chúng ta được thôi thúc bởi tầm nhìn của chúng ta về tương lai:

 • Nơi các chăm sóc viên và tất cả người lao động có thể hỗ trợ bản thân và gia đình
 • Nơi chúng ta có thể xây dựng một cuộc sống đàng hoàng cho những người mà chúng ta chăm sóc
 • Nơi mà chăm sóc trở thành một nghề được tôn trọng, thu hút và giữ chân lực lượng lao động có chất lượng cao
 • Nơi mà tất cả người lao động đều có cơ hội tham gia một liên đoàn để cải thiện cuộc sống của bản thân
 • Nơi mà tất cả mọi người đều được hưởng dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng, có mức giá hợp lý
 • Nơi mà chúng ta tạo ra một thế giới bình đẳng, hòa nhập và lành mạnh hơn cho tất cả mọi người

GIÁ TRỊ

 • Sự Thống Nhất – Sức mạnh của chúng ta đến từ sự thống nhất giữa các chăm sóc viên và tinh thần đoàn kết với các phong trào khác
 • Phẩm Giá – Liên Đoàn của chúng ta là tiền đề mang lại sự tôn trọng và phẩm giá cho công việc của chúng ta
 • Nghệ Thuật Lãnh Đạo – Chúng ta sẽ lãnh đạo bằng sự liêm chính và mang lại cho mọi người cơ hội trở thành nhà lãnh đạo trong Liên Đoàn
 • Sự Công Bằng – Chúng ta sẽ đề cao tiếng nói của tất cả chăm sóc viên, đặc biệt là những người ở các cộng đồng thiểu số
 • Trách Nhiệm Giải Trình – Để giành chiến thắng, chúng ta phải buộc những người có chức trách phải có trách nghiệm giải trình, đồng thời chúng ta cũng phải có trách nhiệm giải trình với nhau
 • Kiên Trì – Chúng ta kiên trì đấu tranh cho tầm nhìn về tương lai

MỤC TIÊU


Làm Cho Chăm Sóc Trở Thành Một Nghề Tốt

Trong thập kỷ qua, chúng ta đã đạt thành tựu đáng kể khi giúp hàng chục nghìn chăm sóc viên thoát nghèo.

Nhân viên chăm sóc tại nhà ở Tiểu Bang Washington trong Liên Đoàn của chúng ta được hưởng mức tiền lương và phúc lợi tốt nhất trong nước – trung bình là hơn $20/giờ vào năm 2022, cùng với phúc lợi chăm sóc sức khỏe có chi phí hợp lý và phúc lợi hưu trí duy nhất trong nước dành cho nhân viên chăm sóc tại nhà. Nhân viên làm việc tại viện dưỡng lão trong Liên Đoàn của chúng ta đã đạt được thành tựu to lớn, họ cũng giành được mức lương $20/giờ nhưng vẫn đấu tranh cho dịch vụ chăm sóc sức khỏe có chi phí hợp lý và việc bố trí nhân viên an toàn hơn. Các chăm sóc viên tại Montana vẫn đang tổ chức để có nhiều quyền lợi hơn nhưng cũng nhận thấy những cải tiến đáng kể về tiền lương và dịch vụ chăm sóc sức khỏe kể từ khi gia nhập Liên Đoàn. 

Tuy nhiên, ngay cả khi chúng ta đạt được thành quả, thì vẫn có quá nhiều nhân viên chăm sóc dài hạn không ngừng vật lộn với mức lương thấp và các phúc lợi không thích đáng – và điều đó là không phù hợp. Lực lượng lao động làm nghề chăm sóc có quá nhiều người là phụ nữ và có tỷ lệ không cân đối giữa phụ nữ da đen, phụ nữ bản địa, phụ nữ da màu và người nhập cư. Hỗ trợ nhân viên chăm sóc tại nhà cũng là hỗ trợ các gia đình và cả cộng đồng. Chúng ta xứng đáng được đối xử và trả lương như những chuyên viên chăm sóc sức khỏe vì chúng ta vốn như vậy.

Để Làm Cho Chăm Sóc Viên Trở Thành Một Nghề Tốt, chúng ta phải giành được: 

 • Ổn Định Kinh Tế. Tất cả chăm sóc viên phải trang trải được thoải mái cho chính họ và gia đình họ.
 • Chăm Sóc Sức Khỏe Có Chi Phí Hợp Lý. Tất cả chăm sóc viên cần được hưởng bảo hiểm chăm sóc sức khỏe có chi phí hợp lý cho chính họ và gia đình họ. 
 • Hưu Trí. Đảm bảo rằng tất cả chăm sóc viên được hưởng chế độ hưu trí an toàn bằng cách tạo ra phúc lợi hưu trí đầu tiên trong nước.

“Việc đảm bảo ngân sách cũng như tăng lương và phúc lợi là chìa khóa để đảm bảo các chăm sóc viên được chăm sóc trong hiện tại, và chúng ta sẽ có lực lượng lao động hùng hậu là chăm sóc viên trong tương lai. Những người mà chúng ta chăm sóc xứng đáng được sống đàng hoàng, và những người chăm sóc cho họ xứng đáng nhận được mức thù lao, phúc lợi và sự bảo vệ tương xứng với tầm quan trọng của nghề nghiệp.”

Susie Young, AP
Spokane, WA


Xây Dựng Năng Lực cho Chăm Sóc Viên và Tất Cả Người Lao Động

45.000 chăm sóc viên của SEIU 775 đã xây dựng một trong những Liên Đoàn mạnh mẽ nhất ở Tây Bắc. Mỗi năm, hàng nghìn chăm sóc viên cùng nhau chào đón thành viên mới gia nhập Liên Đoàn, ủng hộ cho chính chúng ta và những người mà chúng ta chăm sóc, cũng như chia sẻ câu chuyện của chúng ta với thế giới. Hàng nghìn người khác quyên góp hằng tháng cho quỹ phục vụ cho vấn đề chính trị để bầu chọn những nhà lập pháp hỗ trợ cho chăm sóc viên và bác bỏ những nhà lập pháp không làm được như vậy.

Ở một quốc gia mà thành viên liên đoàn chịu sự tấn công, các chăm sóc viên ở Washington, Montana và Alaska đang đấu tranh để đảm bảo rằng họ có thể gia nhập SEIU 775 cũng như tầm nhìn của chúng ta về một tương lai công bằng. Chúng ta không ngừng hỗ trợ các chăm sóc viên đang cố gắng tạo lập tổ chức ở các tiểu bang trên khắp thế giới, cũng như những nhân viên hỗ trợ đang tạo lập tổ chức ở các ngành khác trong tiểu bang.

Chúng ta đạt được những thành tựu phi thường cho người lao động khi hợp sức với các liên đoàn và liên minh khác.

Để Củng Cố Sức Mạnh cho Chăm Sóc Viên và Tất Cả Người Lao Động, chúng ta sẽ:

 • Xây Dựng Đội Ngũ Lãnh Đạo Thành Viên. Không ngừng đăng ký thành viên mới và đảm bảo mọi người có thể tích cực hoạt động trong Liên Đoàn bằng ngôn ngữ họ chọn.
 • Phát Triển Liên Đoàn của chúng ta. Giúp các nhân viên chăm sóc dài hạn ở vùng Tây Bắc, bao gồm cả các viện dưỡng lão ở Montana và Washington, cũng như Hộ Lý Chăm Sóc Cá Nhân Ở Alaska gia nhập Liên Đoàn.
 • Làm Việc Với Tinh Thần Đoàn Kết. Hỗ trợ liên đoàn có một không hai hợp thành tổ chức trên khắp đất nước và xây dựng mối quan hệ khăng khít với các tổ chức cùng chung tầm nhìn với chúng ta, kể cả các tổ chức người cao tuổi và người khuyết tật.

“Việc này đòi hỏi rất nhiều công sức – ý tôi là sự nỗ lực từ năm này qua năm khác – để đạt được thành quả đó, nhưng năm nay, chúng ta đã tăng gấp đôi số thành viên chăm sóc tại nhà ở Montana. Liên Đoàn của chúng ta đã bắt đầu hợp thành tổ chức ở Montana kể từ năm 2007 và tôi biết có các chăm sóc viên đã đấu tranh cho điều đó từ những ngày đầu tiên. Chúng ta không ngừng đấu tranh để đảm bảo rằng chăm sóc là một công việc được đối xử một cách công bằng và tôn trọng. Tôi biết sự khác biệt mà Liên Đoàn mang lại cho cuộc sống của tôi, vậy nên rất đáng để chia sẻ với các chăm sóc viên khác về Liên Đoàn của chúng ta.”

Delphine Camarillo, AP
Billings, MT


Đưa Dịch Vụ Chăm Sóc Sức Khỏe Chất Lượng và Chăm Sóc Dài Hạn đến với Đông Đảo Mọi Người

Tại Washington, chúng ta đã góp phần xây dựng hệ thống chăm sóc dài hạn tốt nhất trong nước, với các tiêu chuẩn đào tạo cao, các lựa chọn dành cho người sử dụng lao động và chương trình bảo hiểm xã hội đột phá WA Cares. Ngày càng có nhiều người ở Washington và Montana được tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe vì chúng ta nỗ lực mở rộng chương trình Medicaid. Tuy nhiên, chúng ta cần nhiều nhân viên được đào tạo và trả lương xứng đáng hơn nữa để cung cấp dịch vụ chăm sóc cho người bị khuyết tật và đối tượng dân số già đang ngày một tăng lên.

Trong 10 năm tới, số người cần được hưởng dịch vụ chăm sóc dài hạn sẽ nhanh chóng vượt quá tốc độ phát triển hiện tại của lực lượng lao động là chăm sóc viên. Điều đó nghĩa là thân chủ và các thành viên gia đình họ có thể không tiếp cận được dịch vụ chăm sóc họ cần ở nơi họ muốn, và tỷ lệ người được chăm sóc trên chăm sóc viên tại viện dưỡng lão có thể trở nên đáng Lo Ngại hơn. Đây là những khoảng cách thực sự trong hệ thống chăm sóc dài hạn của chúng ta, và chúng ta phải đấu tranh để đảm bảo những người mà mình chăm sóc có thể tạo dựng một cuộc sống đàng hoàng.

Để Cung Cấp Khả Năng Tiếp Cận Chung với Dịch Vụ Chăm Sóc Dài Hạn và Chăm Sóc Sức Khỏe Chất Lượng, chúng ta phải đấu tranh cho: 

 • Lực Lượng Lao Động Hùng Hậu Hơn. Củng cố và ổn định lực lượng lao động chăm sóc và điều dưỡng tại nhà.
 • Mở Rộng Ngân Sách. Đấu tranh để mở rộng khả năng tiếp cận với Dịch Vụ Chăm Sóc thông qua nguồn ngân sách nhất quán và thích đáng, đồng thời bầu chọn và giữ chân những chính trị gia có trách nhiệm hỗ trợ tăng ngân sách cho dịch vụ chăm sóc dài hạn.
 • Nhiều Lựa Chọn Hơn. Các lựa chọn đã được chứng minh trong thực tế là có hiệu quả đối với dịch vụ chăm sóc dài hạn cho cộng đồng.

Đấu Tranh vì Công Lý cho Tất Cả Mọi Người

Công lý cho tất cả mọi người mới là công lý đúng nghĩa. Lực lượng chăm sóc viên chủ yếu là phụ nữ, và phần lớn trong số đó là phụ nữ da đen, phụ nữ bản địa, phụ nữ da màu và phụ nữ nhập cư. Bởi vì xuất thân của chúng ta và những người mà chúng ta chăm sóc, thời gian cũng như công sức mà chúng ta dành cho công việc chăm sóc thường xuyên bị lãng quên trong các luật bảo vệ những nhân viên chăm sóc khác. Sự phân biệt đối xử và phân biệt giới tính kéo dài nghĩa là chúng ta phải không ngừng đấu tranh vì một thế giới xứng đáng với chúng ta, cũng như những người mà chúng ta chăm sóc.

Trong thế giới đó, thân chủ, cộng đồng của chúng ta và chính chúng ta sẽ sống một cuộc sống tốt nhất có thể. Hằng ngày, chúng ta biết những gì mà thân chủ cần để sinh sống, và hơn thế nữa là biết cách hỗ trợ thân chủ cũng như cộng đồng của chúng ta khi điều tồi tệ nhất xảy ra – sóng nhiệt, cháy rừng, một cơn bão “chỉ một lần trong đời”, đại dịch.

Chúng ta là những nhân viên thiết yếu bảo đảm an toàn cho mọi người. Chúng ta cần tạo ra những môi trường mà ở đó, chúng ta được tôn trọng và đề cao.

Để đạt được tầm nhìn về Công Lý cho Tất Cả Mọi Người, chúng ta phải đấu tranh cho: 

 • Sự Công Bằng. Đấu tranh chống lại sự bất công dưới mọi hình thức, tạo ra các cộng đồng nơi chúng ta được tôn trọng và hòa nhập vì sự đa dạng, với trọng tâm là những người có ít tiếng nói.
 • Công Bằng Kinh Tế. Đấu tranh vì mức lương đủ sống, nhà ở với chi phí hợp lý, trách nhiệm đối với sự lãng phí trong doanh nghiệp và một hệ thống thuế mà người giàu đóng thuế theo tỷ lệ công bằng.
 • Sẵn Sàng Ứng Phó Với Khí Hậu. Giúp chuẩn bị cho thân chủ, người được chăm sóc và cộng đồng ứng phó với thời tiết khắc nghiệt, cũng như nỗ lực vì một thế giới nơi không khí, nước và khí hậu an toàn cho tất cả chúng ta.

“Chúng ta say mê với công việc mình làm và những người mà chúng ta chăm sóc. Là những chăm sóc viên da đen, da nâu và người nhập cư, chúng ta phải đấu tranh cho mọi thứ. Chúng ta phải đấu tranh để được nhìn nhận và công nhận. Cam kết của chúng ta với chính bản thân chúng ta cũng như với những người mà chúng ta chăm sóc sẽ là động lực khiến chúng ta thay đổi. Chúng ta duy trì công việc này vì chúng ta biết điều gì là tốt nhất cho chúng ta, cũng như điều gì là tốt nhất cho những người mà chúng ta chăm sóc.”

Manuela “Nelly” Prieto, IP
Sunnyside, WA


Chúng ta không phải là một nhóm người thờ ơ với mọi điều xảy đến với mình.

Chúng ta dành thời gian để suy ngẫm về vị thế và mục tiêu của mình cũng như việc cần làm để đạt được mục tiêu đó.

Chúng ta đặt ra mục tiêu. Chúng ta xây dựng kế hoạch. Chúng ta không ngại thay đổi.

Chúng ta đấu tranh để biến những điều dường như không thể thành có thể.

Sứ Mệnh, Tầm Nhìn, Giá Trị và Mục Tiêu Năm 2022 của chúng ta phản ánh các kế hoạch chúng ta đặt ra cho tương lai. Các cuộc đấu tranh mà chúng ta sẽ tham gia. Những thay đổi mà chúng ta sẽ thực hiện.

Kể từ khi xây dựng SEIU 775 – Liên Đoàn của chăm sóc viên – chúng ta có những tiêu chuẩn tốt nhất dành cho chăm sóc viên trong nước, chúng ta đã thông qua luật lệ trong lịch sử và chúng ta đã lớn mạnh đến mức thu hút được sự tham gia của các chăm sóc viên ở Montana và sắp tới là ở Alaska.

Những thành tựu mà chúng ta đạt được không phải do tình cờ. Chúng sẽ không thành hiện thực nếu không có đấu tranh.

Chúng trở thành hiện thực vì chúng ta sát cánh bên nhau. Vì chúng ta đặt ra mục tiêu và xây dựng kế hoạch. Vì chúng ta không e ngại.

Sát cánh bên nhau, chúng ta sẽ tạo nên những điều tuyệt vời trong thập kỷ tiếp theo. Hãy nhớ BỎ PHIẾU CÓ và PHÊ DUYỆT Sứ Mệnh, Tầm Nhìn, Giá Trị và Mục Tiêu của chúng ta trong thập kỷ tiếp theo.

You can always reach us by contacting the Member Resource Center

icon-phone

1 (866) 371-3200

8 a.m. and 4:30 p.m., Monday – Friday