Workers at Aegis Living hold a sign that says "Aegis Living Staff and Residents Deserve Better"

WA News Service | mayo 28, 2024

Assisted living workers at WA facility call for higher wages

«Workers for an assisted living facility are calling for higher wages in their union contract negotiations. Aegis Living is a Seattle-based company that has been in negotiations with Service Employees International Union – Local 775 – workers since March 2023. Workers say higher pay would help with retention. Gurnesh Chetty, a medications manager at Aegis […]
Workers at Aegis Living

SEIU 775 | mayo 11, 2024

Aegis Living workers rally for living wages at opening of Laurelhurst facility

On Saturday, May 11, workers of Aegis Living gathered at the grand opening of the newest Aegis facility, Aegis Living Laurelhurst, to rally for Aegis to complete union contract negotiations and pay its workers a living wage. Seattle-based Aegis Living is an assisted living facility bringing in more than $200 million in yearly revenue. Aegis […]
Group photo of Aegis Living Ravenna workers rallying for living wages

The Stand | marzo 6, 2024

Assisted living workers seek living wages at Aegis Living

Workers of Aegis Living Ravenna gathered Tuesday outside the facility to rally for Aegis to complete union contract negotiations and pay its workers a living wage. Seattle-based Aegis Living is an assisted living facility bringing in more than $200 million in yearly revenue. Aegis increased resident fees this year, but that money isn’t making its […]

marzo 5, 2024

VIDEO: Aegis Living Ravenna workers rally for a living wage

The residents of Aegis Living Ravenna pay thousands of dollars a month for care. The workers aren’t paid a living wage. On Tuesday, March 5, 2024, workers of Aegis Living Ravenna gathered outside the facility to rally for Aegis to complete union contract negotiations and pay its workers a living wage. Seattle-based Aegis Living is […]

febrero 23, 2024

We won bonuses from CDWA!

Starting in February CDWA has agreed to pay caregivers several significant bonuses over the next 7 months, in recognition of the hard work caregivers do. More experienced caregivers will get higher bonuses, and caregivers with the most experience could get up to $1,100 in total PLUS any bonuses they get from referring new employees. All […]

enero 22, 2024

Sign the petition to support Aegis workers!

Facts Aegis Living Management and CEO Dwayne Clark don’t want you to know: Aegis Living Management and CEO Dwayne Clark,   I am shocked that you don’t pay workers a living wage. We want the best for our family at Aegis Living, and that means hiring and retaining the best staff possible. Do the right thing […]

Purple Presence Materials

The 3-Minute Lobbyist Introduction to the Washington State Legislature Maximizing Impact Meeting Feedback Form

enero 5, 2024

SEIU 775 2024 Washington Legislative Session

Caregivers brought our power, voices, and stories to Olympia this year, urging lawmakers to make meaningful changes for all long-term caregivers, our communities, families, and clients. Because of our strong presence, we won real changes that will help make caregiving a good career in Washington. However, the session ended without lawmakers delivering on all of […]

diciembre 13, 2023

团结使我们更强大:SEIU 775 冬季内部通讯

各位护理人员兄弟姐妹以及同胞们,  这份内部通讯介绍了我们在实现今年目标方面取得的进展。 2022 年,我们作为工会,以压倒性的票数通过了愿景委员会关于使命、愿景、价值观和目标的建议,以指导我们至 2032 年的工作。在 9 月份召开的大会暨 Leadership Conference 上,我们就一系列我们希望在此过程中实现的基准进行了投票。您可以在我们的网站 seiu775.org/our-priorities/ 上阅读有关我们的使命、愿景、价值观和目标的信息。 我们在今年完成了许多事情,以下是其中一部分! 自从我们批准了未来十年愿景以来,我们已经取得了巨大的进步。虽然我们的工作尚未结束,但是我们应该庆祝我们一起取得的成就。 此致,   SEIU 775 全体官员和执行委员会   选举支持护理人员的政客 SEIU 775 目标:为所有人的正义而战。由于我们的身份和我们看护对象的身份,护理工作者常常无法获得跟其他医疗保健工作者一样,所能享受的法律保护。由于种族主义和性别歧视等根深蒂固的历史遗留问题,我们必须不断为自己和我们关心的群体应得的福祉而奋斗。我们为客户、我们的家庭、我们自己和我们的社区都能过上最好的生活而奋斗。 当我母亲需要有人照顾的时候,我成为了护理人员 — 我知道这个人必须是我。但是后来,我们遇到了一些困难。我感到很孤独。然后我想到自己是工会的一员,于是我联系了我的组织者,事情变得容易多了。 作为一个工会,我们努力选举支持护理人员的政客,他们要支持我们、我们的客户、我们的社区和我们对未来的愿景。我们不选举那些不支持我们的人。作为 LGBTQIA+ 和非裔美国人社区的一员,我想确保自己的声音和像我这样的护理人员的声音被听到。 在这次选举中,我上门拜访了 Tacoma 支持护理人员的候选人,收集了电话信息,并给其他护理人员发了短信。虽然我们没有赢得所有胜利,但还是取得了一些成就,通过了一些重要的倡议,包括 Tacoma 的 Tenant Bill of Right(《租户权利法案》)。人多力量大,通过发声和投票可以确保我们帮助创建一个自己受到尊重和重视的社区。 我们同舟共济。当我们努力确保当权者为我们而战时,我们就离为所有人伸张正义又近了一步。 — Jaye H.(他们), IP, Tacoma, WA 在谈判桌上占有一席之地 SEIU 775 目标:让护理工作成为受欢迎的职业。大多数护理人员们是女性,而且以黑人女性、原住民女性、有色人种、拉丁美洲和亚洲女性,以及移民女性居多。我们有太多人忍受着低工资和不公平的待遇,这种情况是不合理的。 我是一名机构护理人员,曾经与我的雇主坐在谈判桌上谈判。在谈判桌上,我的雇主说过,比起护理人员,他更关心他的办公室职员。他不能给我们加薪,因为他需要让业务“保持运转”。那我们的生活要怎么运转呢?我们也需要生活。 在谈判桌上,我告诉我的雇主,我是护理人员,也是单身母亲。我要兼顾这两种身份,既要做最好的护理人员,又要为我的孩子做一个好母亲。分享我的生活,知道我自己的经历可以帮助其他护理人员,这对我来说是一个强大的时刻。我们不应该拼尽全力才能维持生计。 护理工作并不容易,我觉得我们有能力得到最好的合同。这份合同应该让护理工作成为受欢迎的职业,这样我就可以养家糊口。 — Katie K.(她), […]

diciembre 13, 2023

Cùng Nhau Lớn Mạnh: Bản Tin Mùa Đông Của SEIU 775

Anh Chị Em Chăm Sóc Viên Thân Mến!  Bản tin này cho biết tiến trình chúng ta đã đạt được trong chặng đường hoàn thành các mục tiêu chúng ta đề ra NĂM NAY. Năm 2022, Liên Đoàn chúng ta đã bỏ phiếu áp đảo nhằm phê duyệt các đề xuất của Ủy Ban Tầm […]