septiembre 20, 2023

SEIU 775 Endorses Bob Ferguson for WA Governor 2024

Monday, September 18, 2023 In 2024, Washington voters will elect a new governor to run our State government. This election will impact our lives as caregivers, and it’s up to us to ensure caregivers and our key issues are top priorities for our future governor. For years, before Governor Inslee, we fought for raises. We […]

Public News Service | septiembre 14, 2023

Relief as WA Home Care Aides’ Kids Get Health Coverage Access

Public News Service | September 14, 2023 «Home care aides in Washington state are seeing the benefits of health coverage for their kids. Members of the Service Employees International Union Local 775 who take care of people at home now have access to health care for their dependents. For caregiver Dani Rice, this is a […]

septiembre 8, 2023

CDWA Updates

9/21/23 Update: This morning CDWA let us know that there is a system glitch in the Caregiver Portal, and many caregivers are seeing their shifts in the portal noted as “ready to be paid” but not “paid.” This is obviously causing a lot of confusion and fear since payday is tomorrow. There was a technical […]

The Seattle Times | septiembre 5, 2023

How new federal staffing requirements affect WA nursing homes

«Nursing homes across the U.S. will have minimum staffing level requirements as part of a proposed federal order by the Biden administration to address conditions at the long-term facilities that were ravaged by the COVID-19 pandemic… Adam Glickman, secretary-treasurer of SEIU 775, which represents long-term care workers in Washington and Montana, called the proposed rules […]

junio 13, 2023

WA Cares

华盛顿州长期护理社会保险计划 当我们需要长期护理服务时,大多数人都没有为此做好准备。因此,护理人员在 2019 年争取通过了 WA Cares — 全美首个长期护理社会保险计划。有了 WA Cares,我们只需要支付不到工资的 1%,并且(在供款几年之后)将获得高达 36500 美元的福利(随着通货膨胀每年增加)来支付长期护理服务费用,包括由家庭成员或专业护理人员提供的家庭护理,或者 Nursing home(疗养院)护理。 华盛顿州的工作者通过工资扣缴(每 100 美元工资扣缴 0.58 美元)向 WA Cares 福利供款。这项高达 36500 美元的长期护理保险福利(随着通货膨胀每年增加)将于 2026 年开始。 访问 WACaresFund.wa.gov 了解关于 WA Cares 福利的更多内容。  访问 WeCareforWACares.org 了解为什么护理人员和其他人士支持 WA Cares。 点击此处,了解 WA Cares 将在您的社区产生的影响。

junio 13, 2023

WA Cares

Chương trình bảo hiểm xã hội chăm sóc dài hạn của tiểu bang Washington Hầu hết chúng ta đều hoàn toàn không chuẩn bị cho thời điểm chúng ta cần đến dịch vụ chăm sóc dài hạn khi thời điểm này đến. Đó chính là lý do tại sao vào năm 2019, các chăm sóc viên […]

junio 6, 2023

团结使我们更强大:SEIU 775 内部通讯

2023 年 6 月 赢得子女医疗保险对我和我的家庭意味着什么  长期以来,护理人员一直在努力将我们的子女纳入我们的医疗保险,华盛顿州的 IP 们终于实现了这一目标。我很幸运自己通过工会获得了很好的医疗保险,它确实挽救了我的生命。我的丈夫也通过他的雇主获得了医疗保险,但我们无法选择把我们的儿子加入到我们的计划中。这给我们的家庭带来了很大的压力。去年,当我六岁的儿子在操场上受伤时,我不得不利用我在 EMT 培训中学到的知识来确定他的鼻子没有骨折,却没办法带他去急诊室,因为我知道我们付不起急诊室的费用。这并不合理 — 如果我需要带我的孩子去医院,我不应该担心自己可能会破产。  今年,在我们新的 2023-2025 年 IP 合同中,护理人员竭尽全力为我们的子女赢得了医疗保险。首先,我们向费率制定委员会争取这笔资金。赢得这项资金后,我们就和 CDWA 谈判,把它加入我们的福利中。我们也赢得了这项福利,然后我们就敦促立法者为这一新的福利全额资助家庭护理费率。我以后能让我的孩子加入我的医疗保险,这将对我的家庭产生巨大影响。   Dani R., IP, Asotin  我们为什么要斗争:成为一名工会 Nursing Home(疗养院)工作者意味着什么 去年,我们 Nursing Home(疗养院)的工资上涨时,我真的感到了不同。我的时薪多了 3 美元,这意味着我只需要做一份工作,而不是两份。这让我和我的家人都安心了很多,让我在工作之余有更多的时间和孩子们在一起。尤其是现在所有东西都很贵,这次涨薪减轻了我的压力。我的工作是帮助别人 — 帮助别人更健康。如果不得不做两份工作,我会感到很有压力,健康状况也会下降,也就无法再胜任这份工作。如果你不健康或压力大,那你又怎么能照顾别人呢?   当我今年参加 Purple Presence 活动时,我感谢了我的代表们在去年赢得资金,并提醒他们要在今年和以后继续帮助我们。我们自己很需要这些资金,也需要把这些资金用于招聘更多员工。如果我们有更多的员工,那么我们就可以有更多时间和机构居住者相处 — 而不是急匆匆地提供服务,匆忙就会出错。提高我们的薪资对 Nursing home(疗养院)工作者和居住者来说都有好处。   我们的目标是照顾好居住者,让他们开心。首先,我们自己要开心,才能让他们开心。我们要自己强壮和健康,才能让他们强壮。   Lavanette D., Nursing Home Worker, Renton  让政客负责 今年是我第二次参加 Purple Presence 活动。我和其他来自 Yakima 的护理人员安排了休假、暂别了客户,前往 […]

junio 6, 2023

CÙNG NHAU LỚN MẠNH: Bản Tin Của SEIU 775

Tháng 6/2023 Việc Đạt Được Dịch Vụ Chăm Sóc Sức Khỏe dành cho Trẻ Em Có Ý Nghĩa Như Thế Nào đối với Tôi và Gia Đình Mình   Từ lâu, các chăm sóc viên vẫn luôn đấu tranh để con mình cũng được hưởng dịch vụ chăm sóc sức khỏe như chúng ta và cuối […]

junio 6, 2023

함께 더욱 강하게: SEIU 775 뉴스레터

2023년 6월 자녀를위한성공적인의료서비스가본인과가족에게의미하는것  간병인은 오랜 시간 우리 자녀들을 의료 서비스에 추가하기 위해 싸워 왔으며 이것이 마침내 워싱턴 IP에게 실현되었습니다. Union을 통해 양질의 의료 보장을 받을 수 있어서 운이 좋았고 말 그대로 제 생명을 구했어요. 남편도 고용주를 통해 의료 보장을 받고 있지만 플랜에 아들을 추가할 수 있는 옵션이 없었습니다. 이것은 우리 가족에게 정말 큰 스트레스였죠. 작년에 […]

junio 6, 2023

НАША СИЛА — В ЕДИНСТВЕ: новостная рассылка от SEIU 775

Июнь 2023 г. Что включение детей в мой план медицинского страхования значит для меня и моей семьи   Caregivers долго боролись за то, чтобы включить детей в наши планы медицинского страхования, и наконец это стало реальностью для IP в Вашингтоне. Мне посчастливилось получить хорошее медицинское обслуживание благодаря моему профсоюзу, и это буквально спасло мне жизнь. Мой […]