???? ??? ??? ?????
B?m vào dây d? xem b?ng ti?ng Vi?t

Các chăm sóc viên của SEIU 775 trên khắp tiểu bang Washington đã tụ họp và phỏng vấn những ứng viên tại Washington, cũng như tự hào xác nhận sẽ bỏ phiếu cho những ứng viên dưới đây.

Bạn đã đăng ký bỏ phiếu chưa? Hãy nhấp vào đây để đăng nhập vào VoteWA, kiểm tra trạng thái đăng ký cử tri và đảm bảo bạn đã cập nhật thông tin về địa chỉ của mình.

Bạn chưa có phiếu bầu? Hãy yêu cầu cung cấp phiếu bầu mới trên trang web vote.wa.gov

Hãy đăng nhập vào trang web voter.votewa.gov và nhấp vào "Voters’ Guide" (Hướng Dẫn Dành Cho Cử Tri) trong menu bên trái để xem toàn bộ danh sách ứng viên và các vấn đề trên phiếu bầu của bạn.

Nếu bạn muốn giúp bầu chọn những ứng viên được chăm sóc viên xác nhận, hãy liên hệ với đơn vị tổ chức tại địa phương của mình.

Các Vấn Đề Trên Phiếu Bầu Trong Toàn Tiểu Bang (Trên Phiếu Bầu Của Bạn Trong Cuộc Tổng Tuyển Cử Tháng 11):

Bỏ Phiếu KHÔNG TÁN THÀNH cho Sáng Kiến 2124 – Đừng Loại Bỏ Quỹ Phúc Lợi Chăm Dài Hạn Của Washington (2024):

I-2124 sẽ gây thiệt hại cho đối tượng lao động nữ và những gia đình lao động khi loại bỏ chương trình bảo hiểm chăm sóc dài hạn của Washington. Sáng kiến này tước bỏ dịch vụ hỗ trợ dành cho chăm sóc viên gia đình đang giúp đỡ người thân bị khuyết tật, hoặc những người bị bệnh hay người già, làm tăng chi phí tự trả và đẩy chúng ta trở lại thị trường bảo hiểm đắt đỏ. Những người ủng hộ I-2124 nói rằng sáng kiến​của họ giúp ích cho mọi người, nhưng sự thật là I-2124 sẽ khiến mọi thứ trở nên đắt đỏ hơn đối với phụ nữ và các gia đình lao động.

I-2124 gây thiệt hại nhiều nhất cho đối tượng lao động nữ. Sáng kiến này sẽ khiến có thêm nhiều người, chủ yếu là phụ nữ, rời bỏ công việc của họ để chăm sóc không công cho người thân bị khuyết tật, hoặc những người bị bệnh hay người già, bằng cách đóng cửa quỹ phúc lợi chăm sóc dài hạn của Washington dành cho 3,2 triệu người dân đang làm việc ở Washington.

Bằng cách kết thúc chương trình bảo hiểm chăm sóc dài hạn của Washington, I-2124 sẽ làm tăng chi phí, tăng nợ và đẩy chúng ta trở lại thị trường bảo hiểm tư nhân đắt đỏ, bỏ rơi những người mắc bệnh ung thư, tiểu đường, huyết áp cao và các bệnh nền khác.

Các bên phản đối I-2124 là Washington State Nurses Association (Hiệp Hội Điều Dưỡng Viên Tiểu Bang Washington), MS Society (Hiệp Hội MS), các tổ chức y tế, bác sĩ, điều dưỡng viên và các liên đoàn của người lao động đại diện cho nhân viên chăm sóc sức khỏe tại nhà, nhân viên tạp hóa, v.v.

Bỏ Phiếu KHÔNG TÁN THÀNH Cho Sáng Kiến 2109 – Ngừng Cắt Giảm Ngân Sách Cho Giáo Dục Và Chăm Sóc Trẻ Em (2024):

I-2109 gây thêm áp lực thuế cho tất cả chúng ta. Sáng kiến này cắt giảm thuế cho một số ít người – dưới 4.000 hộ gia đình giàu có – chuyển nhiều trách nhiệm thuế hơn sang những người dân Washington có thu nhập trung bình và thấp, những người hiện đang phải trả tỷ lệ cao nhất (lên tới 17% thu nhập của họ) đối với thuế của tiểu bang và địa phương.

Children’s Alliance (Liên Minh Trẻ Em), Save The Children Action Fund (Quỹ Hành Động Cứu Trợ Trẻ Em), MomsRising và nhiều tổ chức khác phản đối I-2109 vì sáng kiến này sẽ cắt giảm hơn 5 tỷ đô la chi cho giáo dục trong 6 năm, làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng về nguồn kinh phí cho trường học và chăm sóc trẻ em của Washington từ Seattle đến Wenatchee.

Bỏ Phiếu KHÔNG TÁN THÀNH Cho Sáng Kiến 2117 – Bảo Vệ Không Khí Và Nước, Rừng Và Đất Nông Nghiệp, Các Khoản Đầu Tư Của Chúng Ta Vào Việc Làm Và Hệ Thống Giao Thông Vận Tải (2024):

I-2117 sẽ hủy bỏ các biện pháp bảo vệ không khí và nước, rừng và đất nông nghiệp cũng như việc làm và các khoản đầu tư của chúng ta vào hệ thống giao thông vận tải. Sáng kiến này cũng sẽ làm tăng ô nhiễm không khí độc hại, làm cho nước uống của chúng ta kém an toàn hơn và đồng nghĩa với việc có nhiều trẻ em và người lớn mắc bệnh hen suyễn và bệnh tật hơn ở Washington.

Hơn nữa, I-2117 cũng sẽ khiến các dự án dịch vụ vận chuyển, phà và đường bộ trên khắp Washington gặp rủi ro khi tạo ra một lỗ hổng lớn trong ngân sách giao thông vốn đã hạn hẹp của tiểu bang chúng ta. Thay vì một số đối tượng gây ô nhiễm nặng phải trả phí ô nhiễm, I-2117 sẽ chuyển gánh nặng chi trả cho các tác động của ô nhiễm lên người lao động, gia đình và cộng đồng của chúng ta. Hãy bỏ phiếu KHÔNG TÁN THÀNH và Bảo Vệ Đạo Luật Cam Kết Về Khí Hậu Của Washington Năm 2021 (CCA).

Các Ứng Viên Cấp Liên Bang:

Chủ Tịch và Phó Chủ Tịch
Joe Biden và Kamala Harris

Thượng Nghị Sĩ Hoa Kỳ
Maria Cantwell

Phân Khu Quốc Hội 01
Hạ Nghị Sĩ Hoa Kỳ – Suzan DelBene

Phân Khu Quốc Hội 02
Hạ Nghị Sĩ Hoa Kỳ – Rick Larsen

Phân Khu Quốc Hội 03
Hạ Nghị Sĩ Hoa Kỳ – Marie Gluesenkamp Perez

Phân Khu Quốc Hội 06
Hạ Nghị Sĩ Hoa Kỳ – Emily Randall

Phân Khu Quốc Hội 07
Hạ Nghị Sĩ Hoa Kỳ – Pramila Jayapal

Phân Khu Quốc Hội 08
Hạ Nghị Sĩ Hoa Kỳ – Kim Schrier

Phân Khu Quốc Hội 09
Hạ Nghị Sĩ Hoa Kỳ – Adam Smith

Phân Khu Quốc Hội 10
Hạ Nghị Sĩ Hoa Kỳ – Marilyn Strickland

Ứng Viên Cấp Toàn Tiểu Bang:

Thống Đốc
Bob Ferguson

Phó Thống Đốc
Denny Heck

Ngoại Trưởng
Steve Hobbs

Thủ Quỹ Cấp Tiểu Bang
Mike Pellicciotti

Kiểm Toán Viên Cấp Tiểu Bang
Pat (Patrice) McCarthy

Giám Đốc Công Huấn
Chris Reykdal

Ủy Viên Bảo Hiểm
Patty Kuderer

Thẩm Phán Tòa Án Tối Cao:

Steve Gonzalez – Chức Vụ 08
Sheryl Gordon McCloud – Chức Vụ 09

Ứng Viên Lập Pháp Cấp Tiểu Bang:

Phân Khu Pháp Lý 01
Thượng Nghị Sĩ Tiểu Bang – Derek Stanford
Chức Vụ Hạ Nghị Sĩ Tiểu Bang 1 – Davina Duerr
Chức Vụ Hạ Nghị Sĩ Tiểu Bang 2 – Shelley Kloba

Phân Khu Pháp Lý 03
Thượng Nghị Sĩ Tiểu Bang – Marcus Riccelli
Chức Vụ Hạ Nghị Sĩ Tiểu Bang 1 – Natasha Hill
Chức Vụ Hạ Nghị Sĩ Tiểu Bang 1 – Ben Stuckart
Chức Vụ Hạ Nghị Sĩ Tiểu Bang 2 – Timm Ormsby

Phân Khu Pháp Lý 05
Thượng Nghị Sĩ Tiểu Bang – Bill Ramos
Chức Vụ Hạ Nghị Sĩ Tiểu Bang 1 – Victoria Hunt
Chức Vụ Hạ Nghị Sĩ Tiểu Bang 2 – Lisa Callan

Phân Khu Pháp Lý 07
Chức Vụ Hạ Nghị Sĩ Tiểu Bang 2 – Patrick Bell

Phân Khu Pháp Lý 10
Thượng Nghị Sĩ Tiểu Bang – Janet St Clair
Chức Vụ Hạ Nghị Sĩ Tiểu Bang 1 – Clyde Shavers
Chức Vụ Hạ Nghị Sĩ Tiểu Bang 2 – Dave Paul

Phân Khu Pháp Lý 11
Thượng Nghị Sĩ Tiểu Bang – Bob Hasegawa
Chức Vụ Hạ Nghị Sĩ Tiểu Bang 1 – David Hackney
Chức Vụ Hạ Nghị Sĩ Tiểu Bang 2 – Steve Bergquist

Phân Khu Pháp Lý 12
Chức Vụ Hạ Nghị Sĩ Tiểu Bang 1 – Heather Koellen
Chức Vụ Hạ Nghị Sĩ Tiểu Bang 2 – Jim Mayhew

Phân Khu Pháp Lý 14
Thượng Nghị Sĩ Tiểu Bang – Maria Beltran
Chức Vụ Hạ Nghị Sĩ Tiểu Bang 1 – Chelsea Dimas
Chức Vụ Hạ Nghị Sĩ Tiểu Bang 2 – Ana Ruiz Kennedy

Phân Khu Pháp Lý 17
Thượng Nghị Sĩ Tiểu Bang – Paul Harris

Phân Khu Pháp Lý 18
Thượng Nghị Sĩ Tiểu Bang – Adrian Cortes
Chức Vụ Hạ Nghị Sĩ Tiểu Bang 1 – Deken Letinich
Chức Vụ Hạ Nghị Sĩ Tiểu Bang 2 – John Zingale

Phân Khu Pháp Lý 21
Chức Vụ Hạ Nghị Sĩ Tiểu Bang 1 – Strom Peterson
Chức Vụ Hạ Nghị Sĩ Tiểu Bang 2 – Lillian Ortiz-Self

Phân Khu Pháp Lý 22
Thượng Nghị Sĩ Tiểu Bang – Jessica Bateman
Chức Vụ Hạ Nghị Sĩ Tiểu Bang 1 – Beth Doglio
Chức Vụ Hạ Nghị Sĩ Tiểu Bang 2 – Lisa Parshley

Phân Khu Pháp Lý 23
Thượng Nghị Sĩ Tiểu Bang – Drew Hansen
Chức Vụ Hạ Nghị Sĩ Tiểu Bang 1 – Tarra Simmons
Chức Vụ Hạ Nghị Sĩ Tiểu Bang 2 – Greg Nance

Phân Khu Pháp Lý 24
Chức Vụ Hạ Nghị Sĩ Tiểu Bang 1 – Mike Chapman
Chức Vụ Hạ Nghị Sĩ Tiểu Bang 2 – Adam Bernbaum
Chức Vụ Hạ Nghị Sĩ Tiểu Bang 2 – Eric Pickens

Phân Khu Pháp Lý 25
Chức Vụ Hạ Nghị Sĩ Tiểu Bang 1 – Cameron Severns

Phân Khu Pháp Lý 26
Chức Vụ Hạ Nghị Sĩ Tiểu Bang 1 – Adison Richards

Phân Khu Pháp Lý 27
Thượng Nghị Sĩ Tiểu Bang – Yasmin Trudeau
Chức Vụ Hạ Nghị Sĩ Tiểu Bang 1 – Laurie Jinkins
Chức Vụ Hạ Nghị Sĩ Tiểu Bang 2 – Jake Fey

Phân Khu Pháp Lý 28
Thượng Nghị Sĩ Tiểu Bang – Twina Nobles
Chức Vụ Hạ Nghị Sĩ Tiểu Bang 1 – Mari Leavitt
Chức Vụ Hạ Nghị Sĩ Tiểu Bang 2 – Dan Bronoske

Phân Khu Pháp Lý 29
Chức Vụ Hạ Nghị Sĩ Tiểu Bang 1 – Melanie Morgan
Chức Vụ Hạ Nghị Sĩ Tiểu Bang 2 – Sharlett Mena

Phân Khu Pháp Lý 30
Chức Vụ Hạ Nghị Sĩ Tiểu Bang 1 – Jamila E. Taylor
Chức Vụ Hạ Nghị Sĩ Tiểu Bang 2 – Kristine Reeves

Phân Khu Pháp Lý 32
Chức Vụ Hạ Nghị Sĩ Tiểu Bang 1 – Cindy Ryu
Chức Vụ Hạ Nghị Sĩ Tiểu Bang 2 – Lauren Davis

Phân Khu Pháp Lý 33
Chức Vụ Hạ Nghị Sĩ Tiểu Bang 1 – Tina L. Orwall
Chức Vụ Hạ Nghị Sĩ Tiểu Bang 2 – Mia Su-Ling Gregerson

Phân Khu Pháp Lý 34
Chức Vụ Hạ Nghị Sĩ Tiểu Bang 1 – Emily Alvarado
Chức Vụ Hạ Nghị Sĩ Tiểu Bang 2 – Joe Fitzgibbon

Phân Khu Pháp Lý 36
Chức Vụ Hạ Nghị Sĩ Tiểu Bang 1 – Julia G. Reed
Chức Vụ Hạ Nghị Sĩ Tiểu Bang 2 – Liz Berry

Phân Khu Pháp Lý 37
Chức Vụ Hạ Nghị Sĩ Tiểu Bang 1 – Sharon Tomiko Santos
Chức Vụ Hạ Nghị Sĩ Tiểu Bang 2 – Chipalo Street

Phân Khu Pháp Lý 38
Chức Vụ Hạ Nghị Sĩ Tiểu Bang 1 – Julio Cortes
Chức Vụ Hạ Nghị Sĩ Tiểu Bang 2 – Mary Fosse

Phân Khu Pháp Lý 39
Chức Vụ Hạ Nghị Sĩ Tiểu Bang 1 – Sam Low

Phân Khu Pháp Lý 40
Thượng Nghị Sĩ Tiểu Bang – Elizabeth (Liz) Lovelett
Chức Vụ Hạ Nghị Sĩ Tiểu Bang 1 – Debra Lekanoff
Chức Vụ Hạ Nghị Sĩ Tiểu Bang 2 – Alex Ramel

Phân Khu Pháp Lý 41
Thượng Nghị Sĩ Tiểu Bang – Lisa Wellman
Chức Vụ Hạ Nghị Sĩ Tiểu Bang 1 – Tana Senn
Chức Vụ Hạ Nghị Sĩ Tiểu Bang 2 – My-Linh T. Thai

Phân Khu Pháp Lý 42
Chức Vụ Hạ Nghị Sĩ Tiểu Bang 1 – Alicia Rule
Chức Vụ Hạ Nghị Sĩ Tiểu Bang 2 – Joe Timmons

Phân Khu Pháp Lý 43
Chức Vụ Hạ Nghị Sĩ Tiểu Bang 1 – Nicole Macri
Chức Vụ Hạ Nghị Sĩ Tiểu Bang 2 – Shaun Scott

Phân Khu Pháp Lý 44
Chức Vụ Hạ Nghị Sĩ Tiểu Bang 1 – Brandy Donaghy
Chức Vụ Hạ Nghị Sĩ Tiểu Bang 2 – April Berg

Phân Khu Pháp Lý 45
Chức Vụ Hạ Nghị Sĩ Tiểu Bang 1 – Roger Goodman
Chức Vụ Hạ Nghị Sĩ Tiểu Bang 2 – Larry Springer

Phân Khu Pháp Lý 46
Chức Vụ Hạ Nghị Sĩ Tiểu Bang 1 – Gerry Pollet
Chức Vụ Hạ Nghị Sĩ Tiểu Bang 2 – Darya Farivar

Phân Khu Pháp Lý 47
Chức Vụ Hạ Nghị Sĩ Tiểu Bang 1 – Debra Jean Entenman
Chức Vụ Hạ Nghị Sĩ Tiểu Bang 2 – Chris Stearns

Phân Khu Pháp Lý 48
Chức Vụ Hạ Nghị Sĩ Tiểu Bang 1 – Vandana Slatter
Chức Vụ Hạ Nghị Sĩ Tiểu Bang 2 – Amy Walen

Phân Khu Pháp Lý 49
Thượng Nghị Sĩ Tiểu Bang – Annette Cleveland
Chức Vụ Hạ Nghị Sĩ Tiểu Bang 1 – Sharon Wylie
Chức Vụ Hạ Nghị Sĩ Tiểu Bang 2 – Monica Jurado Stonier

Hội Đồng Thành Phố Seattle
Chức Vụ 8 – Alexis Rinck

Ủy Viên Ban Chấp Hành Quận Pierce
Ủy Viên Ban Chấp Hành – Ryan Mello

Ủy Viên Quận Spokane
Ủy Viên Quận 1 – Chris Jordan
Ủy Viên Quận 5 – Molly Marshall

Bạn cũng có thể xem danh sách này để xem xét các vấn đề kinh tế quan trọng và thông tin xác nhận từ nhiều tổ chức: progressivevotersguide.com 

Media Contact

For media inquiries, please contact press@seiu775.org.