Chúng ta đã bỏ phiếu “CHẤP THUẬN!”

Các Nhà Cung Cấp Cá Nhân (IP) đã phê duyệt hợp đồng 2023 – 2025 của chúng ta với CDWA!

Những điểm nổi bật trong hợp đồng CDWA 2023-2025: 

 • Hơn $25/giờ cho chăm sóc viên có kinh nghiệm đã tham gia chương trình đào tạo nâng cao 
 • Mức lương khởi điểm hơn $21/giờ khi hợp đồng của chúng ta kết thúc 
 • 6 tháng tăng lương 1 lần các lần tăng lương bổ sung khi bạn có kinh nghiệm 
 • Tín chỉ cho kinh nghiệm trước đó 
 • MỚI! Dịch vụ chăm sóc sức khỏe dành cho con của chăm sóc viên 
 • Dịch vụ chăm sóc sức khỏe toàn diện dành cho chăm sóc viên chỉ với mức phí $25/tháng  
 • Phúc lợi hưu trí, vớimức tăngđáng kểdành cho chăm sóc viên có kinh nghiệm 
 • Tăng Giờ Nghỉ Được Trả Lương (PTO) và tăng hạn mức PTO cộng dồn   
 • Ngày nghỉ lễ được trả lươngthời gian hành chính 
 • Tăng Số dặm được trả lương 
 • Các biện pháp bảo vệ Chống Quấy Rối, Ngược Đãi và Phân Biệt Đối Xử cũng như lương (HADit)    
 • Thiết Bị Bảo Hộ Cá Nhân (PPE)  
 • Giày chống trượt dành cho chăm sóc viên – còn gọi là Caregiver Kicks
 • Carina.org – ứng dụng tìm việc dành cho chăm sóc viên 
 • Yêu cầu CDWA chịu trách nhiệm 
 • Đại diện Liên Đoàn 

Những chăm sóc viên tại nhà ở Tiểu Bang Washington có một thắng lợi lớn để ăn mừng! Chúng ta đã đạt được một bản thỏa thuận dự kiến với Consumer Direct of Washington (CDWA) về hợp đồng IP 2023-2025 (có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2023). Chúng ta đã đạt được những thành quả như tăng lương, phúc lợi chăm sóc sức khỏe cho trẻ em phụ thuộc, tăng giờ nghỉ được trả lương, v.v. khi chúng ta đấu tranh để đưa công việc chăm sóc trở thành một nghề tốt.

Nhờ công sức của hàng nghìn chăm sóc viên đã gửi email hoặc gặp gỡ các nhà lập pháp ở Olympia, chúng ta đã giành được khoản ngân sách hơn $750 triệu để cải thiện tiền lương và phúc lợi – và giờ là lúc chúng ta bỏ phiếu phê duyệt hợp đồng IP mới.

Là thành viên trong nhóm thương lượng, bạn nên bỏ phiếu “CHẤP THUẬN” để phê duyệt hợp đồng mới của chúng ta. Bạn sẽ nhận được phiếu bầu qua đường bưu điện. Vui lòng bỏ phiếu và gửi lại ngay lập tức trong phong bì đã trả bưu phí. Để phiếu bầu của bạn được tính, Ryder Election Services ở Bend, Oregon phải nhận được phiếu bầu đó muộn nhất là 12:00 (trưa) ngày 25 tháng 5 năm 2023. 

Hợp đồng 2023-2025 của chúng ta bao gồm:

 • Tăng Lương! Trong thời kỳ đại dịch, chăm sóc viên đã giành được phụ cấp độc hại tạm thời. Ngân sách dành cho phụ cấp độc hại sẽ kết thúc vào tháng 7 năm 2023, nhưng thang lương MỚI của chúng ta được xây dựng DỰA TRÊN những thắng lợi mà chúng ta đã đạt được về phụ cấp độc hại.  Hãy xem thang lương đầy đủ ở trang 4, các điểm nổi bật bao gồm:
  • Người lao động sẽ được tăng ít nhất $1,00/giờ so với mức phụ cấp độc hại của họ vào ngày 1 tháng 7 năm 2023. Trong suốt thời gian có hiệu lực của hợp đồng, tất cả mọi người sẽ được tăng lương 10 – 11% – và tất cả nhân viên chăm sóc tại nhà sẽ có mức lương $21/giờ trở lên. 
  • Tăng lương 6 tháng một lần, trong đó những chăm sóc viên nhiều kinh nghiệm nhất được tăng ở mức cao nhất. Khi hợp đồng của chúng ta kết thúc, những chăm sóc viên nhiều kinh nghiệm nhất đã được đào tạo nâng cao sẽ có mức lương $25/giờ trở lên. 
  • Bậc lương mới cho những chăm sóc viên có kinh nghiệm! Một bậc lương mới dành cho những chăm sóc viên nhiều kinh nghiệm nhất có 24.000 Giờ Tín Chỉ Nghề Nghiệp (CCH) trở lên. 
 • MỚI – Dịch Vụ Chăm Sóc Sức Khỏe dành cho Con của Chăm Sóc Viên! Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe chi phí phải chăng dành cho trẻ phụ thuộc của chăm sóc viên.
 • Tăng Lương Hưu cho Những Chăm Sóc Viên Có Kinh Nghiệm!
 • Tăng Giờ Nghỉ Được Trả Lương (PTO) và tăng hạn mức PTO cộng dồn. 
 • Tăng Số Dặm! Tăng hạn mức số dặm, từ 100 dặm hiện nay lên 110 dặm kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2023.
 • Đăng Ký CCH Dễ Dàng Hơn! Loại bỏ thời hạn nộp đơn đăng ký Số Giờ Tín Chỉ Nghề Nghiệp (CCH) khỏi các công việc khác, giúp dễ dàng nhận tín chỉ cho kinh nghiệm trước đó.  
 • Giữ An Toàn tại Nơi Làm Việc! Giờ đây, những chăm sóc viên phải rời khỏi một tình huống nguy hiểm do bị quấy rối, ngược đãi hoặc phân biệt đối xử sẽ được trả lương cho phần thời gian còn lại của ca làm việc đó.  
 • Yêu Cầu CDWA Chịu Trách Nhiệm! Những thay đổi nhằm cải thiện điều kiện làm việc của chúng ta, bao gồm cả cách gửi PTO và số dặm cũng như các hình phạt nặng hơn đối với những trường hợp thanh toán trễ hoặc không chính xác.

Bản Tóm Tắt Các Điều Khoản Đã Thay Đổi có tại đây.

Để phiếu bầu của bạn được tính, chúng tôi cần nhận được phiếu bầu của bạn muộn nhất là trưa ngày 25 tháng 5 năm 2023.  Vui lòng gửi phiếu bầu của bạn qua đường bưu điện ngay lập tức để đảm bảo phiếu bầu của bạn được tính.

Một phiếu bầu CHẤP THUẬN đồng nghĩa với việc hợp đồng mới của chúng ta sẽ được thông qua (phê duyệt). Bỏ phiếu KHÔNG CHẤP THUẬN đồng nghĩa với việc chúng ta có thể bị mất tất cả những thành quả to lớn đã đạt được trong hợp đồng mới này.

Nhiều thứ đã thay đổi kể từ khi chúng ta thông qua hợp đồng gần đây nhất vào năm 2021. Chúng ta đã chăm sóc thân chủ của mình trong đại dịch COVID, đấu tranh và giành được Phụ Cấp Độc Hại trong 3 năm liên tiếp, đồng thời chuyển sang chủ lao động mới là CDWA. Chúng ta đã cùng nhau đấu tranh nhằm bảo vệ ngân sách Lương Cho Nhân Viên Chăm Sóc Tại Nhà trong phiên họp lập pháp năm nay, và với tư cách là nhóm thương lượng của bạn, chúng tôi đã duy trì áp lực đó khi thương lượng với CDWA về hợp đồng đanh thép này.

Hợp đồng 2023 – 2025 này cũng mang lại cho chúng ta một vị thế vững chắc để chuyển sang chủ lao động CDWA. Chúng ta biết rằng việc chuyển sang CDWA không dễ dàng như chúng ta cần. Với hợp đồng này, chúng ta có quyền buộc CDWA phải chịu trách nhiệm và đảm bảo rằng IP được đối xử như các chuyên gia chăm sóc sức khỏe vì chúng ta vốn như vậy. 

Hãy Bỏ Phiếu “CHẤP THUẬN”trên phiếu bầu của bạn và gửi lại trong phong bì đã trả bưu phí muộn nhất là ngày 25 tháng 5 năm 2023.

Nếu bạn có thắc mắc hoặc cần được trợ giúp trong việc điền vào phiếu bầu, hãy liên hệ với Trung Tâm Nguồn Lực Thành Viên theo số 1-866-371-3200.

Vì một tinh thần đoàn kết! 

Brenda Morgan, Brittany Williams, Danielle (Dani) Rice, Diana Sanchez, Diane Warbis-Kessell, Dora Poqui, Gwendolyn (Gwen) Goodfellow, Iullia Osadcha, Rhonda Parker, Sunshine Lopez và Wei (Kandie) Luo

Nhóm Thương Lượng Cho IP Của SEIU 775  


Consumer Direct of Washington – IP  
Điểm Nổi Bật của Bản Thỏa Thuận Dự Kiến 2023-2025 

Những điểm cải tiến sau đây cần có phiếu bầu “Chấp Thuận” của bạn để có hiệu lực:   

 • Tăng Lương! Trong thời kỳ đại dịch, chăm sóc viên đã giành được phụ cấp độc hại tạm thời. Ngân sách dành cho phụ cấp độc hại sẽ kết thúc vào tháng 7 năm 2023, NHƯNG thang lương MỚI của chúng ta được xây dựng DỰA TRÊN những thắng lợi mà chúng ta đã đạt được về phụ cấp độc hại tạm thời.  
  • Người lao động sẽ được tăng ít nhất $1,00/giờ so với mức phụ cấp độc hại hiện tại của họ vào ngày 1 tháng 7 năm 2023. Hơn nữa, trong suốt thời gian có hiệu lực của hợp đồng, tất cả mọi người sẽ được tăng lương 10 – 11% và mọi nhân viên chăm sóc tại nhà sẽ có mức lương $21/giờ trở lên. 
  • Tăng lương 6 tháng một lần, trong đó những chăm sóc viên có kinh nghiệm nhất sẽ được tăng ở mức cao nhất. Khi hợp đồng của chúng ta kết thúc, những chăm sóc viên nhiều kinh nghiệm nhất đã được đào tạo nâng cao sẽ có mức lương $25/giờ trở lên.  
  • Bậc Lương Mới cho Những Chăm Sóc Viên Có Kinh Nghiệm! Một bậc lương mới dành cho những chăm sóc viên nhiều kinh nghiệm nhất có 24.000 Giờ Tín Chỉ Nghề Nghiệp (CCH) trở lên. 
 • MỚI – Dịch Vụ Chăm Sóc Sức Khỏe dành cho Con của Chăm Sóc Viên! Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe chi phí phải chăng dành cho trẻ phụ thuộc của chăm sóc viên.
  • VÀ! Không tăng phí bảo hiểm chăm sóc sức khỏe. Điều đó có nghĩa là trong 14 năm qua, chăm sóc viên chưa bao giờ phải trả hơn $25/tháng cho việc chăm sóc sức khỏe của họ.  
    
 • Tăng Lương Hưu cho những chăm sóc viên có kinh nghiệm! Các khoản đóng góp quỹ hưu trí của chủ lao động cho những IP có 6.000 CCH trở lên sẽ tăng lên $1,00/giờ kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2023 và tăng một lần nữa lên $1,20/giờ vào ngày 1 tháng 7 năm 2024.
  • Đây là mức tăng 50% so với mức đóng góp hiện tại và có nghĩa là khi kết thúc hợp đồng, một nhân viên toàn thời gian, có kinh nghiệm sẽ được CDWA đóng góp gần $2.500 vào tài khoản hưu trí của họ mỗi năm, tăng từ khoảng $1.660 hiện nay. Các khoản đóng góp quỹ hưu trí của chủ lao động vẫn ở mức $0,8 đô la/giờ cho đến khi IP đạt 6.000 CCH. 
    
 • Tăng PTO! Tăng giờ nghỉ được trả lương (PTO) cộng dồn. Kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2023, chúng ta được hưởng 1 giờ PTO cho mỗi 24 giờ làm việc. Điều đó có nghĩa là, kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, chúng ta sẽ được hưởng 1 giờ PTO cho mỗi 23 giờ làm việc.
  • Hạn mức cộng dồn PTO cũng tăng từ 130 giờ lên 140 giờ. 
    
 • Tăng Số Dặm! Tăng hạn mức số dặm, từ 100 dặm hiện nay lên 110 dặm kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2023.   
 • Đăng Ký CCH Dễ Dàng Hơn! Loại bỏ thời hạn nộp đơn đăng ký để nhận Số Giờ Tín Chỉ Nghề Nghiệp (CCH) cho kinh nghiệm trước đó tại cơ quan chăm sóc tại nhà Medicaid.

 • Giữ An Toàn tại Nơi Làm Việc! Những chăm sóc viên phải rời khỏi một tình huống nguy hiểm do bị quấy rối, ngược đãi hoặc phân biệt đối xử sẽ được trả lương cho phần thời gian còn lại của ca làm việc đó. 

 • Liên Đoàn Mạnh Mẽ Hơn! Những nhân viên được tuyển dụng sau ngày 1 tháng 7 năm 2023, trong vòng 30 ngày sau ngày “Được phép bắt đầu làm việc”, phải đóng cho Liên Đoàn, như một điều kiện làm việc, hoặc là phí thành viên đầy đủ hằng tháng hoặc phí bằng với phần chia sẻ tương ứng của họ trong chi phí thương lượng tập thể, thực thi hợp đồng và các hoạt động liên quan.
   
 • Yêu Cầu CDWA Chịu Trách Nhiệm! Những thay đổi nhằm cải thiện điều kiện làm việc của chúng ta, bao gồm: 
  • Cập nhật để cho phép gửi thông tin PTO và số dặm trong cùng một hệ thống như gửi số giờ làm. 
  • Nhân viên sẽ có quyền đại diện cho liên đoàn trong bất kỳ hành động khắc phục/kỷ luật nào do CDWA thực hiện đối với giới hạn tuần làm việc, thông tin số giờ được gửi hoặc các vấn đề khác. 
  • Các hình phạt mới mạnh hơn, bao gồm phí phạt, tiền bồi thường thiệt hại và tiền lãi đối với những trường hợp thanh toán trễ hoặc không chính xác. 
  • Các biện pháp bảo vệ dành cho những người lao động không thể truy cập hệ thống trực tuyến, bao gồm cả khả năng yêu cầu cung cấp phiếu lương bằng giấy. 
  • Nếu được yêu cầu, CDWA phải cung cấp văn bản giải thích lý do xảy ra sự cố không thể yêu cầu thanh toán số giờ vào các ngày hoặc tuần cụ thể hoặc lý do từ chối yêu cầu thanh toán. 
  • Điều khoản nêu rõ rằng nhân viên sẽ không bị vượt quá giới hạn tuần làm việc nếu họ làm hơn 40 giờ nhờ sử dụng thời gian PTO, hành chính hoặc đào tạo.  
  • Thông báo rõ hơn về trường hợp hết hạn kiểm tra lý lịch, yêu cầu CDWA thông báo cho nhân viên khi mã xác nhận kiểm tra lý lịch của họ đã được tiếp nhận và nhập vào hệ thống, và chính sách rõ ràng bằng văn bản về việc gia hạn cho người lao động nếu họ chưa hoàn thành khâu kiểm tra lý lịch đúng hạn.  

Media Contact

For media inquiries, please contact press@seiu775.org.