Bạn sẽ được tăng lương vào ngày 1 tháng 7, nhờ hợp đồng của Liên Đoàn! Chúng ta có thể tin tưởng vào việc được tăng lương vì các chăm sóc viên đã sử dụng tiếng nói thống nhất của chúng ta để có được hợp đồng tốt nhất với CDWA. Đó chính là sức mạnh của Liên Đoàn Chăm Sóc Viên – SEIU 775.

Chúng ta tiếp tục giành được mức lương và phúc lợi tốt hơn vì chúng ta sát cánh bên nhau với tư cách là một Liên Đoàn. Chúng ta cố gắng hết sức để thương lượng với CDWA và đấu tranh nhằm nhận được nguồn kinh phí tại Cơ Quan Lập Pháp. Tham gia cùng hàng nghìn chăm sóc viên và đưa công việc chăm sóc trở thành một nghề tốt bằng cách ký vào Union Membership Form (Mẫu Đơn Đăng Ký Làm Thành Viên). 
 
Nhờ hợp sức lại, chúng ta đã giành được một hợp đồng bao gồm:

 • Tăng lương! Kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, tất cả nhân viên chăm sóc tại nhà của SEIU 775 sẽ được hưởng mức lương hơn $21/giờ.
  • Tăng lương 6 tháng một lần, trong đó những chăm sóc viên nhiều kinh nghiệm nhất được tăng ở mức cao nhất. Khi hợp đồng của chúng ta kết thúc, những chăm sóc viên nhiều kinh nghiệm nhất đã được đào tạo nâng cao sẽ có mức lương $25/giờ trở lên. 
  • Trong suốt thời gian có hiệu lực của hợp đồng, tất cả mọi người sẽ được tăng lương 10 – 11%.
  • Bậc Lương Mới cho Những Chăm Sóc Viên Có Kinh Nghiệm! Một bậc lương mới dành cho những chăm sóc viên nhiều kinh nghiệm nhất có 24.000 Giờ Tín Chỉ Nghề Nghiệp (CCH) trở lên. 
 • Dịch vụ chăm sóc sức khỏe dành cho con của chăm sóc viên! Dịch vụ chăm sóc sức khỏe có mức phí hợp lý dành cho trẻ phụ thuộc vào chăm sóc viên.
 • Tăng lương hưu cho những chăm sóc viên có kinh nghiệm!  
 • Tăng Giờ Nghỉ Được Trả Lương (PTO)! – cùng với việc tăng giới hạn tích lũy PTO.   
 • Tăng số dặm! Tăng hạn mức số dặm, từ 100 dặm hiện nay lên 110 dặm.   
 • Nộp đơn đăng ký CCH dễ dàng hơn! Loại bỏ thời hạn nộp đơn đăng ký Số Giờ Tín Chỉ Nghề Nghiệp (CCH) khỏi các công việc khác, giúp dễ dàng nhận tín chỉ cho kinh nghiệm trước đó.    
 • Giữ an toàn tại nơi làm việc! Giờ đây, những chăm sóc viên phải rời khỏi một tình huống nguy hiểm do bị quấy rối, ngược đãi hoặc phân biệt đối xử sẽ được trả lương cho phần thời gian còn lại của ca làm việc đó.    
 • Yêu cầu CDWA chịu trách nhiệm! Những thay đổi nhằm cải thiện điều kiện làm việc của chúng ta, bao gồm cả cách gửi PTO và số dặm cũng như các hình phạt nặng hơn đối với những trường hợp thanh toán trễ hoặc không chính xác. 

Bạn có thể đọc Thỏa Thuận Thương Lượng Tập Thể (CBA) trên trang web của chúng ta. Chúng ta đạt được những điểm cải tiến này là nhờ chăm sóc viên đã cùng nhau tham gia vào Liên Đoàn và lên tiếng về những gì chúng ta cần có để thực hiện công việc cũng như chăm sóc thân chủ của mình.

Bằng cách ký vào Membership Form (Mẫu Đơn Đăng Ký Làm Thành Viên), bạn sẽ giúp cho Liên Đoàn của chúng ta luôn vững mạnh, đồng thời bạn sẽ có cơ hội tiếp cận chương trình Membership Plus và đủ điều kiện nhận bảo hiểm nhân thọ do Liên Đoàn chi trả ở mức cao nhất. Chỉ mất vài phút để hoàn thành mẫu đơn này là bạn sẽ được tham gia một phong trào nhằm cải thiện đời sống cho mọi chăm sóc viên. 

Chúng ta đã chứng minh rằng chúng ta cùng nhau chiến thắng và với sự trợ giúp của bạn, chúng ta sẽ tiếp tục chiến thắng! 

Vì một tinh thần đoàn kết! 


Andrew Beane

SEIU 775 Vice President

Tái bút: Bạn sẽ thấy mình được tăng lương trên chi phiếu lương trong tháng 7! Nếu không thấy, hãy gọi điện cho Member Resource Center (Trung Tâm Nguồn Lực Thành Viên) theo số điện thoại 1-866-371-3200 (8:30 sáng tới 4:30 chiều, Thứ Hai đến Thứ Sáu).

Media Contact

For media inquiries, please contact press@seiu775.org.