Để đọc thư này bằng tiếng Tây Ban Nha, vui lòng truy cập

Để đọc thư này bằng tiếng Nga, vui lòng truy cập

Để đọc thư này bằng tiếng Hàn, vui lòng truy cập

Để đọc thư này bằng tiếng Trung Giản Thể, vui lòng truy cập

Ngày 19 tháng 1 năm 2021

Các IP (Nhà Cung Cấp Cá Nhân) ở Tiểu Bang Washington giành được thắng lợi lớn, đáng để ăn mừng! Chúng ta đã đạt được thỏa thuận dự kiến với Tiểu Bang Washington cho Hợp Đồng IP năm 2021-2023. Chúng ta đã chống lại các mối đe dọa, các đề xuất giảm lương và phúc lợi, đồng thời đạt được thỏa thuận tăng 3% lương trong 2 năm, cùng với đó là việc duy trì bảo hiểm chăm sóc sức khỏe với giá phải chăng và các phúc lợi mới như Lương Ngày Nghỉ Lễ chưa từng có trước đây. 

Bỏ phiếu là một phần quan trọng trong các quyền và trách nhiệm của bạn với tư cách là một chăm sóc viên tham gia Liên Đoàn. Phiếu bầu của bạn giúp định hình tương lai cho đội ngũ IP chúng ta.

Là những chăm sóc viên như các bạn, nhóm thương lượng của chúng ta đưa ra đề xuất ẩn danh về việc bỏ phiếu “CHẤP THUẬN” nhằm phê duyệt hợp đồng mới của chúng ta. Lá phiếu của bạn có trong thư chúng tôi gửi cho bạn. Vui lòng bầu chọn rồi cho lá phiếu vào phong bì đính kèm và gửi lại qua đường bưu điện cho chúng tôi. Hạn chót nhận phiếu bầu là ngày 10 tháng 2.

Lá phiếu này thể hiện sự tiến bộ mà chúng ta có thể đạt được khi sát cánh bên nhau! Khi 45.000 chăm sóc viên cùng nhau lên tiếng, chúng ta sẽ có đủ sức mạnh để thành công!

Chúng ta cần bỏ phiếu Chấp Thuận! cho hợp đồng mới này, sau đó sẽ đấu tranh để đảm bảo hợp đồng được cấp kinh phí trong phiên họp Lập Pháp diễn ra vào năm tới.

Dưới đây là những nội dung quan trọng có trong hợp đồng mới của chúng ta:

  • Vào năm 2023, mức lương khởi điểm tối thiểu sẽ là $17 một giờ
  • Hơn $20.50 một giờ dành cho chăm sóc viên có kinh nghiệm
  • 6 tháng tăng 1 lần và các lần tăng bổ sung khi bạn có kinh nghiệm
  • Kinh nghiệm trước đây được ghi nhận khi tính lương theo thang lương
  • Khoản đóng góp quỹ hưu trí
  • Bảo hiểm y tế toàn diện với $25 một tháng
  • Thiết bị bảo hộ cá nhân (PPE) miễn phí theo hướng dẫn của Sở Lao Động và Công Nghiệp (L&I).
  • Lương ngày nghỉ lễ
  • Ngôn Từ Chống Quấy Rối, Ngược Đãi và Phân Biệt Đối Xử (HADit)

Vui lòng xem thêm chi tiết tại đây, và bản thỏa thuận dự kiến đầy đủ được đăng tải trực tuyến bằng tiếng Anh tại trang: seiu775.org/IPcontract2021.

Vui lòng dùng lá phiếu đính kèm trong thư mà bạn nhận được để bầu chọn ngay. Để phiếu bầu của bạn được tính, chúng tôi cần nhận được lá phiếu của bạn trước ngày 10 tháng 2 năm 2021. Vui lòng gửi lá phiếu của bạn qua đường bưu điện càng sớm càng tốt nhằm đảm bảo chúng tôi nhận được kịp thời.

Một lá phiếu CHẤP THUẬN đồng nghĩa với việc hợp đồng mới của chúng ta sẽ được bình duyệt (phê duyệt). Bỏ phiếu KHÔNG CHẤP THUẬN đồng nghĩa với việc chúng ta có thể bị mất tất cả những thành quả to lớn đã đạt được trong hợp đồng mới này.

Sau khi nhận được sự phê duyệt của thành viên, chúng ta vẫn cần phải đấu tranh để hợp đồng được Cơ Quan Lập Pháp Tiểu Bang Washington cấp kinh phí vào năm 2021. Nếu được Cơ Quan Lập Pháp cấp kinh phí, hợp đồng này sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 7 năm 2021.

Hãy bầu chọn trên lá phiếu đính kèm trong thư rồi cho vào phong bì có dán sẵn tem và gửi lại cho chúng tôi. 

Xin lưu ý rằng, chúng tôi phải nhận được lá phiếu của bạn chậm nhất là vào ngày 10 tháng 2 năm 2021.

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào hoặc cần trợ giúp điền vào lá phiếu của mình, vui lòng liên hệ với Trung Tâm Nguồn Lực Thành Viên theo số
1-866-371-3200.

Vì một tinh thần đoàn kết! 

Nhóm Thương Lượng IP SEIU 775  

Manuel Brito, ReGina Denton, Desirae Hernandez, Darryl Johnson, Vera Kandrashuk, Linda Lee, Wei «Kandie» Luo, Rhonda Parker, Dora Poqui  , Danielle «Dani» Rice, Ed Solseng, Melissah Watts, Brittany Williams

Tóm Tắt về Các Điều Khoản Đã Thay Đổi

**CHỮ IN ĐẬM biểu thị kết quả theo Phán Quyết Của Trọng Tài

**Chữ in nghiêng biểu thị “ngôn từ trong hợp đồng hiện tại” – không thay đổi so với Thỏa Thuận Thương Lượng Tập Thể (CBA) năm 2019-2021

Số và Tên của Điều Khoản Đã Thay ĐổiHiệu Lực của Các Thay Đổi
01 – Công NhậnKhông thay đổi so với hợp đồng hiện tại
02 – Quyền Của Liên ĐoànTiểu bang sẽ thông báo cho Liên Đoàn khi gửi thông tin cho tối thiểu 1 nghìn nhà cung cấp (trước đây chỉ thông báo khi gửi thông tin cho tất cả các nhà cung cấp)
03 – Quyền Của Chủ Lao ĐộngKhông thay đổi so với hợp đồng hiện tại
04 – Tư Cách Thành Viên Liên Đoàn và Việc Khấu Trừ Lệ Phí, Khoản Đóng Góp và PhíKhông thay đổi so với hợp đồng hiện tại
05 – Thông Tin về Đơn Vị Thương LượngThông tin bổ sung và các báo cáo bổ sung (dạng tệp) sẽ được cung cấp cho Liên Đoàn
06 – Soạn Thảo Thỏa ThuậnKhông thay đổi so với hợp đồng hiện tại
07 – Giải Quyết Khiếu Nại và Tranh ChấpNgôn từ nhằm đảm bảo CDE (Chủ Lao Động Theo Chỉ Dẫn Của Người Sử Dụng Lao Động) sẽ xử lý các khiếu nại với Liên Đoàn khi họ trở thành Chủ Lao Động; đồng thời cũng giải thích ngôn từ về lịch trình
08 — Bồi ThườngCác Nhà Cung Cấp sẽ được trả lương cho số giờ làm việc tích lũy từ những chủ lao động trước, tính từ ngày 1 tháng 7 năm 2017 đến hiện tại – nhà cung cấp mới sẽ có 60 ngày để cung cấp thông tin có thể kiểm chứng về kinh nghiệm làm việc của mình (thư và/hoặc dữ liệu lương từ chủ lao động trước) kể từ ngày được tuyển dụng; nhà cung cấp hiện tại có thể nộp dữ liệu về kinh nghiệm làm việc của mình (thư và/hoặc dữ liệu lương từ chủ lao động trước) muộn nhất là ngày 1 tháng 5 năm 2022
09 – Phúc Lợi Chăm Sóc Sức Khỏe Toàn DiệnTrong suốt thời hạn của thỏa thuận, khoản đóng góp của chủ lao động sẽ cho phép duy trì tiêu chuẩn của các phúc lợi chăm sóc sức khỏe dành cho nhân viên chăm sóc tại nhà (mức đóng góp tăng lên)   Health Benefits Trust (HBT) có thể áp dụng một số khoản trích từ quỹ để cải thiện sức khỏe và sự an toàn
10 – Bồi Thường Lao ĐộngKhông thay đổi so với hợp đồng hiện tại
11 – Thời Gian Nghỉ Được Trả LươngCác Nhà Cung Cấp Cá Nhân sẽ tiếp tục được hưởng một giờ Nghỉ Được Trả Lương (PTO) cho mỗi 25 giờ làm việc   Tăng mức trần từ 120 giờ lên 130 giờ
12 – Tiền Lương, Tiền Gửi Điện Tử và Khấu Trừ ThuếTiểu bang cam kết sẽ thay mặt cho nhà cung cấp nộp cho các bên thứ ba số tiền khấu trừ mà nhà cung cấp được hưởng do giữ lương   Thiết lập biện pháp xử lý đối với các lỗi trả lương muộn
13 – Không Phân Biệt Đối XửTiểu bang đã nhất trí tạo cơ hội việc làm công bằng và hoạt động tuyển dụng chắc chắn nhằm đảm bảo lực lượng lao động đa dạng
14 – Hệ Thống Đăng Ký Giới Thiệu Việc LàmDuy trì mức đóng góp cho Hệ Thống Đăng Ký Giới Thiệu Việc Làm
15 – Đào TạoTiểu bang sẽ tăng mức đóng góp cho Training Partnership nhằm tạo điều kiện cải thiện các phúc lợi đào tạo   Đóng góp nhằm hỗ trợ chi phí cũng như lệ phí kiểm tra và cấp chứng nhận   Training Partnership sẽ cung cấp khóa học định hướng và chương trình đào tạo về an toàn cho các nhà cung cấp mới   Chương Trình Đào Tạo Hộ Lý Chăm Sóc Tại Nhà Cao Cấp và Chương Trình Đào Tạo Hộ Lý Chăm Sóc Sức Khỏe Hành Vi Tại Nhà Cao Cấp – Các tiêu chí liên quan tới thân chủ nhằm xác định danh mục dịch vụ có rủi ro cao/chi phí y tế cao và/hoặc những hành vi có tần suất và cường độ nghiêm trọng giờ đây sẽ do Liên Đoàn cùng xác định với Chủ Lao Động.   Trong trường hợp Nhà Cung Cấp không còn phục vụ thân chủ có nhu cầu đặc biệt nữa trong thời gian đào tạo kéo dài 70 giờ dành cho AHCAS/ABHCAS, thì Nhà Cung Cấp vẫn được trả lương cho việc hoàn thành chương trình đào tạo đó
16 – Ủy Ban Quản Lý Lao ĐộngKhông thay đổi so với hợp đồng hiện tại
17 – Trách Nhiệm Thương LượngKhông thay đổi so với hợp đồng hiện tại
18 – Quyền Của Người Sử Dụng Lao ĐộngKhông thay đổi so với hợp đồng hiện tại
19 – Chính Sách, Chương Trình và Biện Pháp Thực TiễnNhà Cung Cấp sẽ nhận được thông báo về những thay đổi trong kế hoạch chăm sóc cho thân chủ mà có ảnh hưởng tới công việc của Nhà Cung Cấp, bao gồm cả hành vi thách thức và hành vi gây nguy hiểm cho Nhà Cung Cấp
20 – Giờ Làm ViệcKhông thay đổi so với hợp đồng hiện tại
21 – Phúc Lợi Hưu TríCó hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2021, tiểu bang sẽ tiếp tục đóng góp cho Secure Retirement Trust (SRT — Quỹ Hưu Trí An Toàn) ở mức $0.80 đối với những nhân viên có 701 giờ làm việc tích lũy trở lên (mức này sẽ giữ nguyên là $0.50 đối với những nhân viên đạt được dưới 701 giờ làm việc tích lũy)
22 – Cung Cấp Dịch Vụ Không Gián Đoạn Cho Thân ChủKhông thay đổi so với hợp đồng hiện tại
23 – Tiết Kiệm và Chia TáchKhông thay đổi so với hợp đồng hiện tại
24 – Hoàn Thành Thỏa ThuậnKhông thay đổi so với hợp đồng hiện tại
25 – Thời Hạn của Thỏa ThuậnKhi nhận được sự bình duyệt và phê duyệt của cơ quan lập pháp về việc cấp kinh phí, hợp đồng này sẽ chính thức có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2021 đến ngày 30 tháng 6 năm 2023
26 – Hợp Đồng, Thanh Toán Vượt Mức và Kiểm Tra Lý LịchKhông thay đổi so với hợp đồng hiện tại
27 – Sức Khỏe và Sự An ToànChủ Lao Động, kể từ khi chuyển đổi đa số Nhà Cung Cấp Cá Nhân sang Chủ Lao Động Theo Chỉ Dẫn Của Người Sử Dụng Lao Động (CDE), sẽ xây dựng một chính sách toàn diện bằng văn bản về cách họ sẽ giải quyết các trường hợp phân biệt đối xử, hành vi ngược đãi và hành vi thách thức; chính sách này sẽ bao gồm tuyên bố cho phép và một quy trình nhằm cho phép các nhà cung cấp rời đi nếu họ cảm thấy tình huống gây nguy hiểm cho sự an toàn của mình   Chủ Lao Động sẽ thông báo cho chăm sóc viên nếu có văn bản báo cáo các trường hợp phân biệt đối xử, hành vi ngược đãi, hành vi thách thức, rủi ro đối với sức khỏe và sự an toàn, cũng như hành vi quấy rối/quấy rối tình dục trước khi IP đồng ý cung cấp dịch vụ cho một thân chủ cụ thể   Chủ Lao Động sẽ cung cấp cho Nhà Cung Cấp Cá Nhân một danh sách gồm các nguồn trợ giúp về phân biệt đối xử và quấy rối, chẳng hạn như thông tin liên hệ của EEOC (Ủy Ban Phụ Trách Cơ Hội Việc Làm Công Bằng), hội đồng nhân quyền ở tiểu bang WA và các nhóm ủng hộ tại địa phương
28 — Kế NhiệmNgôn từ bổ sung nhằm đảm bảo cho sự thuyên chuyển công việc từ Tiểu Bang Washington sang chủ lao động mới — Chủ Lao Động Theo Chỉ Dẫn Của Người Sử Dụng Lao Động (CDE)
ĐIỀU KHOẢN MỚI — NGÀY NGHỈ LỄNhững Nhà Cung Cấp làm việc vào Ngày Quốc Khánh và Ngày Đầu Tiên Của Năm Mới giờ đây sẽ được trả lương gấp 1,5 lần (gấp rưỡi) mức lương thông thường của họ, khoản lương này gọi là Lương Ngày Nghỉ Lễ
Văn Bản Ghi Nhớ Mới (HADit)Chủ Lao Động và Liên Đoàn sẽ cùng phối hợp để xây dựng các chính sách và quy trình giúp giải quyết trường hợp Quấy Rối, Ngược Đãi và Phân Biệt Đối Xử của Nhà Cung Cấp trước khi chuyển đổi sang CDE
Văn Bản Ghi Nhớ Mới (Điều khoản mở lại không liên quan tới Kinh Tế)Khi chuyển đổi đa số Nhà Cung Cấp Cá Nhân sang CDE, Chủ Lao Động và Liên Đoàn nhất trí mở lại các điều khoản không liên quan tới kinh tế, bao gồm điều khoản 2, 4, 12, 19.5 và các chủ đề về Sự An Toàn/Không Quấy Rối, Ngược Đãi và Phân Biệt Đối Xử nhằm giải thích rõ hơn và đảm bảo việc tuân thủ luật pháp cũng như giải quyết những lo ngại về mối quan hệ việc làm mới
Văn Bản Ghi Nhớ Mới (EVV)Mọi hướng dẫn về việc triển khai hệ thống Xác Minh Truy Cập Điện Tử (EVV) được thiết lập trong thời hạn của Thỏa Thuận Thương Lượng Tập Thể (CBA) năm 2019-2021 sẽ được chuyển sang CBA năm 2021-2023
Phụ Lục A – Thang LươngTăng lương (xem thang lương mới)
Phụ Lục B — Định NghĩaKhông thay đổi so với hợp đồng hiện tại

Контакты для СМИ

По вопросам сотрудничества со СМИ: press@seiu775.org