January 15, 2021

Chúng tôi hy vọng rằng hệ thống Xác Minh Truy Cập Điện Tử (EVV) mới của IPOne hoạt động tốt đối với hầu hết chăm sóc viên và bạn hiện được trả lương đầy đủ.

Tuy nhiên, nếu tiền lương chi trả cho bạn vào ngày 15 tháng 1 thiếu BẤT KỲ khoản chi trả nào cho số giờ đã làm hoặc số dặm đã nhập trong kỳ lương 16/12-31/12, hãy thực hiện các bước sau đây ngay hôm nay để hỗ trợ chúng tôi khiếu nại DSHS thành công. Thông qua khiếu nại trong nhiều năm qua, chúng tôi đã giúp các chăm sóc viên giành lại được hàng trăm nghìn đô la tiền phí phạt, tiền lãi suất và tiền hoàn trả cho những thiệt hại vì trả lương thiếu và/hoặc muộn do lỗi hệ thống của IPOne

Sau đây là cách bạn có thể giúp đảm bảo chúng tôi có được những thông tin cần thiết để gửi khiếu nại thành công, nhờ đó giành lại được tiền lương và tiền bồi thường thiệt hại:

 • Gọi điện cho Trung Tâm Nguồn Lực Thành Viên theo số 1 (866) 371-3200 để báo sự cố.
 • Theo dõi những lần bạn gọi điện đến IPOne. Bạn đã gọi điện bao nhiêu lần? Bạn phải chờ máy trong bao lâu? Sau bao lâu thì bạn nhận được cuộc gọi lại?
 • Lưu giữ hồ sơ về bất kỳ và tất cả thiệt hại do trả lương muộn hoặc không đầy đủ, chẳng hạn như phí bội chi, phí thanh toán muộn tiền hóa đơn hoặc tiền thuê nhà, v.v..

Chúng tôi đang hết sức nỗ lực nhằm đảm bảo bạn được trả lương cho số giờ bạn đã làm. Khi đoàn kết lại, chúng ta có thể khiến tiểu bang và IPOne chịu trách nhiệm về những thách thức mà hệ thống EVV mới gây ra. 


Kể từ ngày 16 tháng 12, theo chỉ thị của Liên Bang, các chăm sóc viên sẽ phải ghi lại số giờ làm việc qua hệ thống Xác Minh Truy Cập Điện Tử (EVV).  

Tại sao điều này diễn ra? 

 • Đạo Luật Chữa Bệnh Thế Kỷ 21 do Quốc Hội thông qua đề ra những quy tắc mới yêu cầu các tiểu bang phải sử dụng hệ thống Xác Minh Truy Cập Điện Tử (EVV) nhằm đảm bảo các dịch vụ mà tiểu bang đài thọ được cung cấp cho những thân chủ cần đến các dịch vụ đó. Đạo luật này áp dụng cho tất cả dịch vụ chăm sóc tại Nhà và Cộng Đồng. Mọi nhà cung cấp cá nhân không phải là nhà cung cấp tại chỗ đều phải tuân thủ các quy tắc mới này khi cung cấp dịch vụ cho thân chủ của họ. 
 • Nếu tiểu bang không triển khai hệ thống Xác Minh Truy Cập Điện Tử (EVV) theo yêu cầu của liên bang thì chúng ta có thể bị mất nguồn quỹ tài trợ Medicaid của liên bang.

Liên Đoàn đã làm gì để bảo vệ quyền lợi của chúng ta trong quá trình chuyển đổi này?  

 • Miễn trừ cho các chăm sóc viên tại chỗ. Bạn cần cập nhật các tùy chọn cài đặt của mình trong IPOne trước ngày 16 tháng 12 để đảm bảo rằng bạn có thể tiếp tục gửi số giờ làm việc theo như cách bạn đang làm bây giờ.  
 • Áp dụng các biện pháp bảo mật để bảo vệ dữ liệu và thông tin cá nhân của bạn.  
 • Chúng ta đã đấu tranh để những nhà cung cấp không sử dụng điện thoại thông minh có thể báo cáo một cách linh hoạt và chúng ta đã thành công. Nếu không có điện thoại thông minh, bạn có thể sử dụng điện thoại cố định tại nhà của thân chủ để ghi lại số giờ làm việc nếu cần.  
 • Chuẩn bị sẵn các phương thức được bảo đảm để hỗ trợ bạn gửi bảng chấm công nếu hệ thống EVV không hoạt động hoặc bị hỏng.   

Tôi phải làm gì? 

 • Nhà Cung Cấp Tại Chỗ được miễn EVV nhưng cần đăng ký miễn trừ cho nhà cung cấp tại chỗ trên Cổng Thông Tin IPOne.
 • Mọi nhà cung cấp cá nhân không sống cùng với thân chủ sẽ phải ghi lại số giờ làm việc qua ứng dụng Time4Care trên điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng hoặc sử dụng điện thoại cố định đã đăng ký của thân chủ. 
 • Bạn cần tải ứng dụng Time4Care dành cho thiết bị di động (từ App Store nếu bạn dùng iPhone hoặc Google Play nếu bạn dùng thiết bị Android) xuống điện thoại hoặc máy tính bảng của bạn. Đây là cách dễ nhất để bạn quản lý số giờ báo cáo.  
 • Bạn sẽ sử dụng tên người dùng và mật khẩu IPOne của mình để đăng nhập vào Time4Care.
 • Nếu không có máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh, bạn cũng có thể báo cáo số giờ làm việc bằng cách gọi điện đến đường dây nóng báo cáo Số Giờ Làm Việc do IPOne cung cấp. Bạn nên dùng ứng dụng này nếu có thể. 

Hãy làm theo danh sách kiểm tra này để chuẩn bị tiến hành Xác Minh Truy Cập Điện Tử (EVV):

 • Cập nhật thông tin trong IPOne
  • Đặt ngôn ngữ ưu tiên để bạn nhận được đúng tài liệu
  • Nhập số điện thoại cố định của thân chủ phòng trường hợp bạn cần phải sử dụng điện thoại cố định để Xác Minh Truy Cập Điện Tử (EVV) trong tương lai
  • Cập nhật số điện thoại và email của bạn để luôn nhận được thông tin cập nhật
  • Nhà Cung Cấp Tại Chỗ: Hãy đăng ký Miễn Trừ Cho Nhà Cung Cấp Tại Chỗ (LIE) trên cổng thông tin IPOne (Thông tin chi tiết ở bên dưới)
  • Tham Dự một Chương Trình Đào Tạo về Time4Care
  • Tải Ứng Dụng Time4Care Xuống
  • Bật GPS trên điện thoại hoặc máy tính bảng

Các nguồn trợ giúp khác:

You can always reach us by contacting the Member Resource Center

icon-phone

1 (866) 371-3200

8 a.m. and 4:30 p.m., Monday – Friday