Các chăm sóc viên của SEIU 775 trên khắp tiểu bang Washington đã tụ họp và cùng nhau phỏng vấn những ứng viên tại Washington, cũng như tự hào xác nhận sẽ bỏ phiếu cho những ứng viên dưới đây.

Bạn đã đăng ký bỏ phiếu chưa? Hãy nhấp vào đây để đăng nhập vào VoteWA, kiểm tra trạng thái đăng ký cử tri và đảm bảo đã cập nhật địa chỉ của mình

Bạn chưa có phiếu bầu? Hãy yêu cầu phiếu bầu mới tại địa chỉ vote.wa.gov

Đăng nhập vào trang web voter.votewa.gov và nhấp vào “Voters’ Guide” (“Hướng Dẫn Dành Cho Cử Tri”) trên menu bên trái để xem danh sách đầy đủ các ứng viên cũng như các vấn đề trên phiếu bầu của bạn.

Nếu bạn muốn bầu những ứng viên được chăm sóc viên xác nhận, vui lòng liên hệ với đơn vị tổ chức tại địa phương của mình.

Burien

City of Burien Council Position 2
Brittany Williams

City of Burien Council Position 4
Patricia Hudson

City of Burien Council Position 6
Krystal Marx

Seattle

City of Seattle Council District 2
Tammy Morales

City of Seattle Council District 3
Alex Hudson

City of Seattle Council District 5
Nilu Jenks

City of Seattle Council District 6
Dan Strauss

City of Seattle Council District 7
Andrew Lewis

King County

King County Council District 2
Girmay Zahilay

King County Council District 4
Jorge L. Barón

King County Council District 6
Claudia Balducci

King County Council District 8
Teresa Mosqueda

Spokane

Mayor of the City of Spokane
Lisa Brown

President of the Council of Spokane
Betsy Wilkerson

City of Spokane Council Position 1
Lindsey Shaw

City of Spokane Council Position 2
Paul Dillon

City of Spokane Council Position 3 (dual)
Esteban Herevia

City of Spokane Council Position 3 (dual)
Kitty Klitzke

SeaTac

SeaTac City Council District 3
Elizabeth Greninger

Port of Seattle

Port of Seattle Commissioner 2
Sam Cho

Tacoma

City of Tacoma Council at-large Position 7
Olgy Diaz

Tukwila

Mayor of Tukwila
Kate Kruller

Auburn

City of Auburn Council Position 3
James Jeyaraj

City of Auburn Council Position 7
Hanan Amer

Bellevue

City of Bellevue Council – Position 1
John Stokes

City of Bellevue Council – Position 3
Mohammed Malakoutian

City of Bellevue Council – Position 5
Janice Zahn

City of Bellevue Council – Position 7
David Hamilton

Edmonds

Mayor of the City of Edmonds
Mike Nelson

Renton

City of Renton Council – Position 7
Kim-Khanh Van

Federal Way

City of Federal Way Council – Position 7
Denise Yum

Fife

City of Fife Council District 1
Bryan Yambe

Snohomish County

Snohomish County Executive
Dave Somer

Snohomish County Council District 2
Megan Dunn

Snohomish County Sheriff
Susanna Johnson

Yakima

City of Yakima Council District 1
Dulce Gutiérrez

Public Hospital

Public Hospital – District 1 (Valley Hospital)
Anthony Berkley

Public Hospital – District 2 (Evergreen Medical)
Amber Wise

You can always reach us by contacting the Member Resource Center

icon-phone

1 (866) 371-3200

8 a.m. and 4:30 p.m., Monday – Friday