Khi hỗ trợ các chăm sóc viên với tư cách là nhân viên chăm sóc sức khỏe thiết yếu, chúng tôi cũng cải thiện dịch vụ chăm sóc dài hạn ở Washington cho nhiều thế hệ. Chương Trình Lập Pháp Năm 2023 trình bày chi tiết những việc mà chúng ta cần cùng nhau hoàn thành trong Phiên Họp Lập Pháp này nhằm đảm bảo rằng công việc chăm sóc tại Tiểu Bang Washington là một nghề tốt và cung cấp dịch vụ chăm sóc chất lượng cao cho người cao tuổi cũng như người khuyết tật.

Ngoài việc cải thiện dịch vụ chăm sóc dài hạn, chúng ta còn hỗ trợ đạt được sự tiến bộ trong việc giải quyết các vấn đề ảnh hưởng đến cuộc sống, gia đình, khách hàng và cộng đồng của chúng ta.

SEIU 775 hỗ trợ các ưu tiên lập pháp sau đây trong năm 2023:

CÁC ƯU TIÊN L ẬP P HÁP NĂM 2023 C ỦA CHĂM SÓC V IÊN

TÀI TRỢ TOÀN BỘ LƯƠNG CHO NHÂN VIÊN CHĂM SÓC TẠI NHÀ NHẰM TĂNG LƯƠNG VÀ MỞ RỘNG PHÚC LỢI ĐỂ BAO GỒM CẢ BẢO HIỂM Y TẾ ĐỘC LẬP

Washington cần đầu tư để công việc chăm sóc trở thành một nghề tốt, bao gồm mức lương khởi điểm là $21/giờ và mức lương tối thiểu là $22 – 23/giờ cho những người lao động có kinh nghiệm, đồng thời mở rộng phạm vi bảo hiểm chăm sóc sức khỏe để bao gồm cả trẻ em phụ thuộc.

Chúng ta đang ở trong một cuộc khủng hoảng về chăm sóc khi mà người cao tuổi và người khuyết tật đang chờ đợi nhiều tháng mà không được chăm sóc vì không có đủ lực lượng chăm sóc viên. Cơ quan lập pháp phải làm mọi thứ có thể sao cho công việc chăm sóc trở thành một nghề lý tưởng để khởi nghiệp và duy trì.

“Chăm sóc viên là tuyến phòng thủ đầu tiên trong hệ thống chăm sóc sức khỏe của Tiểu Bang chúng ta. Tuy nhiên, mọi người thường không coi việc chăm sóc là một nghề. Chúng ta có tỷ lệ biến động nhân sự cao và những người trẻ tuổi không tham gia vào lĩnh vực này như chúng ta cần. Bằng cách tài trợ toàn bộ Lương Cho Nhân Viên Chăm Sóc Tại Nhà, các nhà lập pháp sẽ đảm bảo chúng ta có được các biện pháp bảo vệ, mức lương, chương trình đào tạo và phúc lợi mà chúng ta xứng đáng được hưởng. Làm cho công việc chăm sóc trở thành một nghề bền vững sẽ giúp giữ chân các chăm sóc viên hiện nay và thu hút các chăm sóc viên cho tương lai.”

Brittany, Nhà Cung Cấp Cá Nhân kiêm Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Của Đại Lý, Burien


TÀI TRỢ TOÀN BỘ CHO CÁC CƠ SỞ ĐIỀU DƯỠNG CÓ CHUYÊN MÔN VỚI TRÁCH NHIỆM TĂNG LƯƠNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG CÓ MỨC LƯƠNG THẤP

Cơ Quan Lập Pháp phải tài trợ toàn bộ cho Các Cơ Sở Điều Dưỡng Có Chuyên Môn, bao gồm điều chỉnh mức lương hàng năm, lạm phát, tăng mức lương trung bình và cập nhật hình phạt lưu trú nhằm đảm bảo tăng lương bền vững cho nhân viên của Các Cơ Sở Điều Dưỡng Có Chuyên Môn. Điều này phải được thực hiện song hành với các yêu cầu báo cáo nhằm đảm bảo các cơ sở đang sử dụng các khoản tài trợ gia tăng để tăng lương cho người lao động có mức lương thấp.

Trong hơn một thập kỷ, nguồn quỹ tài trợ Medicaid cho Các Cơ Sở Điều Dưỡng Có Chuyên Môn Của Washington đã cạn kiệt khiến các cơ sở bị thiếu ngân sách, thiếu nhân viên và đang gặp khó khăn. Năm 2021 và 2022, Cơ Quan Lập Pháp đã tiến hành điều chỉnh một lần về mức lương và điều này đã mang lại hiệu quả, bao gồm tăng lương cho người lao động có mức lương thấp, nhờ đó mà lương của người lao động trong các viện dưỡng lão do Liên Đoàn đại diện cũng tăng lên đáng kể. Tuy nhiên, chúng ta cần nguồn quỹ này được duy trì để việc tăng lương diễn ra bền vững.

“Năm nay, chúng tôi đã thành công khi đòi tăng lương trong các
viện dưỡng lão do Liên Đoàn đại diện, giống như viện dưỡng lão của tôi. Đó là lần tăng lương lớn nhất mà tôi từng thấy và về cơ bản nó đã thay đổi cuộc đời tôi! Nhưng không phải ai cũng làm được như tôi. Chúng tôi vẫn đang phải đối mặt với tình trạng thiếu nhân sự và điều đó ảnh hưởng đến việc chăm sóc bệnh nhân của chúng tôi. Chúng tôi cần nguồn tài trợ liên tục để tăng lương và tăng mức giá cho các viện dưỡng lão. Chất lượng chăm sóc và chất lượng công việc của chúng tôi phụ thuộc vào việc cơ quan lập pháp có hành động hay không.”

Shelly, Nhân Viên Của Viện Dưỡng Lão, Everson


THÚC ĐẨY QUÁ TRÌNH THIẾT LẬP HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ MẠNG LƯỚI AN TOÀN CHO DỊCH VỤ CHĂM SÓC TẠI NHÀ

Đánh Giá Mạng Lưới An Toàn Cho Dịch Vụ Chăm Sóc Tại Nhà có thể giúp tối đa hóa các khoản đầu tư Medicaid của liên bang, tương tự như cách thức hoạt động của Đánh Giá Mạng Lưới An Toàn Cho Bệnh viện. Để thiết kế và thử nghiệm một đề xuất đánh giá nhằm đáp ứng các yêu cầu của liên bang, Bộ Y Tế cần có quyền thu thập thông tin tài chính một lần và chỉ dẫn để làm việc với Health Care Authority (Cơ Quan Quản Lý Dịch Vụ Chăm Sóc Sức Khỏe), Sở Dịch Vụ Y Tế và Xã Hội, Sở Thuế Vụ, các bên liên quan và các chuyên gia về một đề xuất.

Đầu tư vào dịch vụ chăm sóc tại nhà là việc làm cần thiết để khắc phục tình trạng khủng hoảng lực lượng lao động, tiếp tục cải thiện nghề chăm sóc, đồng thời mở rộng phạm vi đào tạo để làm việc với những thân chủ có nhu cầu y tế ngày càng phức tạp.


HỖ TRỢ VÀ BẢO VỆ VIỆC THỰC HIỆN CÁC PHÚC LỢI CỦA WA CARES

Cơ Quan Lập Pháp cần hỗ trợ và bảo vệ các phúc lợi WA Cares của chúng ta để đảm bảo những người cần các phúc lợi đó sẽ nhận được phúc lợi ngay khi họ đủ điều kiện, sớm nhất là vào năm 2026. Hầu hết chúng ta đều muốn ở trong nhà của mình khi có tuổi hoặc khi bị chấn thương, ốm đau hay bệnh tật. WA Cares, phúc lợi chăm sóc dài hạn đầu tiên của quốc gia, sẽ cho chúng ta được ở trong nhà của mình bằng cách trả lương cho một hộ lý hoặc thành viên gia đình để họ giúp chúng ta.

Phúc lợi mới này của tiểu bang sẽ chi trả tới $36.500 (hoặc nhiều hơn tùy theo mức độ lạm phát) chi phí chăm sóc dài hạn cho người lao động ở Washington với khoản phí bảo hiểm là $0,58 cho mỗi $100 tiền lương bắt đầu từ ngày 1 tháng 7.


Cư dân của tiểu bang chúng ta, bao gồm cả chăm sóc viên, vốn phải sống cuộc đời có nhiều vấn đề bộn bề. Chúng ta đoàn kết làm việc với các đối tác trong cộng đồng để đấu tranh cho những ưu tiên này nhằm thúc đẩy công bằng kinh tế và chủng tộc, bất kể chúng ta là người da đen, da trắng, da nâu hay người bản địa, bất kể giới tính, khả năng hay mức thu nhập của chúng ta.

TĂNG TÍNH ỔN ĐỊNH VÀ KHẢ NĂNG CHI TRẢ NHÀ Ở

Các nhà lập pháp cần hỗ trợ tăng lựa chọn nhà ở cho những người có thu nhập thấp, không có nhà ở và các gia đình lao động thuộc tầng lớp trung lưu có tiền lương không tương xứng với chi phí thuê nhà và thế chấp. Mọi người đang đấu tranh để có được nhà ở phù hợp, giá cả phải chăng gần nơi làm việc của họ và trong các cộng đồng giúp họ có cuộc sống gia đình hạnh phúc. Hỗ trợ các ưu tiên của Homes4WA tập trung vào việc ổn định, trợ cấp và tăng cường cung cấp các lựa chọn giá cả phải chăng cho tất cả người dân Washington.

“Ở khắp mọi nơi trong cộng đồng của mình, tôi thấy mọi người đang phải xoay sở chật vật để mua chỗ ở vì tiền thuê nhà quá cao. Cả gia đình thân chủ của tôi đang gặp khó khăn, với ba người lớn và ba đứa trẻ chen chúc trong một ngôi nhà nhỏ. Chúng tôi yêu cầu cơ quan lập pháp bổ sung các biện pháp bảo vệ để mọi người có thể tiếp tục ở trong nhà của họ và tài trợ để hỗ trợ nhà ở giá cả phải chăng. Đã đến lúc chúng ta đảm bảo rằng mọi người đều có thể mua được một chỗ ở an toàn.”

Vicki, Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Của Đại Lý, Vancouver


TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG KHÔNG CÓ GIẤY TỜ

Mọi người dân Washington, bất kể tình trạng nhập cư như thế nào, đều phải được hưởng trợ cấp thất nghiệp. Thật bất công khi những người lao động nhập cư không có giấy tờ và những đối tượng nhập cư khác không được nhận trợ cấp thất nghiệp vốn là một mạng lưới an toàn vô cùng quan trọng trong thời kỳ khủng hoảng.

“Những người lao động không có giấy tờ đang đóng tiền vào hệ thống của chúng ta, chẳng hạn như bảo hiểm thất nghiệp, nhưng họ không thể tiếp cận những phúc lợi quan trọng này. Những người không có giấy tờ phải làm công việc nặng nhọc, thường là công việc mà không ai khác muốn làm. Trong thời kỳ đại dịch, họ là những người đặt thức ăn lên bàn của chúng ta và họ đã giữ cho đất nước của chúng ta tiếp tục hoạt động khi không ai khác làm điều đó. Điều này là thật không công bằng và bất công. Mạng lưới an toàn này cần phải được trao cho mọi người lao động, kể cả những người không có giấy tờ hợp pháp.”

Nelly, Nhà Cung Cấp Cá Nhân, Sunnyside


GIẢM TÌNH TRẠNG BẠO LỰC CỦA CẢNH SÁT VÀ NÂNG CAO TRÁCH NHIỆM GIẢI TRÌNH CỦA CẢNH SÁT

Việc giảm tình trạng bạo lực đồng thời nâng cao trách nhiệm giải trình của cảnh sát sẽ giúp mọi cộng đồng của chúng ta trở nên an toàn và vững mạnh hơn, hỗ trợ kết nối cộng đồng sâu sắc hơn và thúc đẩy các quyền cơ bản của con người. Chúng tôi ủng hộ các ưu tiên về trách nhiệm giải trình của cảnh sát năm 2023 của Liên Minh WA Về Trách Nhiệm Giải Trình Của Cảnh Sát, bao gồm điểm dừng giao thông, Công Tố Viên Độc Lập, Mô Hình và Thông Lệ của Cơ Quan AGO cũng như Quyền Hành Động Dân Sự.


CÂN BẰNG LUẬT THUẾ CỦA CHÚNG TA BẰNG CÁCH ĐÁNH THUẾ NGƯỜI GIÀU VÀ MỞ RỘNG TÍN DỤNG THUẾ CHO CÁC GIA ĐÌNH LAO ĐỘNG

Đảm bảo người giàu trả phần thuế của họ để tài trợ cho các dịch vụ quan trọng thông qua các chính sách mới, mở rộng hoặc sửa đổi, bao gồm thuế tài sản, cải cách thuế bất động sản, thuế tiền lương của chủ lao động có thu nhập cao, cập nhật REET, v.v.

Cập nhật và cải thiện Tín Dụng Thuế Cho Các Gia Đình Lao Động, một bước tiến lớn hướng tới cân bằng bộ luật thuế của chúng ta và hỗ trợ các gia đình lao động thông qua hình thức hỗ trợ trực tiếp bằng tiền mặt. Năm 2023, lần đầu tiên người dân Washington sẽ được hưởng phúc lợi này. Chúng tôi hỗ trợ cập nhật dự luật để đảm bảo thực hiện tốt, đồng thời mở rộng các phúc lợi để bao gồm cả người lớn trên 18 tuổi (hiện mới chỉ áp dụng cho người từ 25 tuổi trở lên) đáp ứng các yêu cầu.


THỰC HIỆN CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ VỀ KHÍ HẬU NHẰM ỦNG HỘ CÔNG LÝ VỀ MÔI TRƯỜNG, BAO GỒM CẢ KHẢ NĂNG CHỐNG CHỊU VỚI KHÍ HẬU CHO CÁC NHÓM DÂN SỐ DỄ BỊ TỔN THƯƠNG VÀ CÁC CỘNG ĐỒNG CHỊU GÁNH NẶNG QUÁ MỨC

SEIU 775 hỗ trợ các nỗ lực của Front and Centered, Blue Green Alliance và Environmental Priorities Coalition (Liên Minh Ưu Tiên Về Môi Trường) trong việc thực hiện các khoản đầu tư có ý nghĩa vào quy hoạch môi trường và khí hậu cộng đồng, phương tiện giao thông công cộng sẵn dùng và dễ tiếp cận, khả năng chống chịu với khí hậu, công lý về năng lượng cũng như cơ sở hạ tầng xanh và hệ thống thực phẩm.

Các chăm sóc viên luôn ở tuyến đầu trong mọi trường hợp khẩn cấp về khí hậu. Thân chủ phụ thuộc vào sự có mặt hằng ngày của chúng ta để đảm bảo họ có những thứ cần thiết để sống. Khi các cơn bão lớn, sóng nhiệt và cháy rừng xảy ra thường xuyên hơn, khả năng ứng phó của chăm sóc viên trong các trường hợp khẩn cấp về khí hậu này thường sẽ quyết định kết cục của những nhóm dân cư dễ bị tổn thương mà chúng ta chăm sóc.


THIẾT LẬP TIÊU CHUẨN NHÂN SỰ CHO NHÂN VIÊN BỆNH VIỆN

Người lao động trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe đang phải chịu đựng và các hệ thống bệnh viện cũng không phải là ngoại lệ. Trước ba năm quản lý khủng hoảng đại dịch là nhiều năm thiếu hụt nhân sự, khiến các nhân viên chăm sóc sức khỏe tuyến đầu bị kiệt sức. Các tiêu chuẩn dành cho bệnh viện nên bao gồm mức thời gian làm việc tối thiểu của nhân viên điều dưỡng, thực thi chính sách làm thêm giờ và nghỉ giải lao cũng như triển khai các ủy ban nhân sự chức năng. Chúng ta phải đảm bảo rằng lực lượng lao động quan trọng này có thể đáp ứng nhu cầu chăm sóc của chúng ta và có thể phát triển trong cuộc sống của chính họ.


ĐIỀU CHỈNH CÔNG THÁI HỌC ĐỂ NƠI LÀM VIỆC TRỞ NÊN AN TOÀN HƠN

Rất nhiều người lao động ở Tiểu Bang Washington đi làm hằng ngày mà không yên tâm rằng họ sẽ được bình an trở về nhà. Những điểm cải tiến thông thường trong luật an toàn và y tế có thể giúp nơi làm việc trở nên an toàn hơn và phòng ngừa thương tích.

Theo quy định của pháp luật, Bộ Lao Động và Công Nghiệp (L&I) không được áp dụng các quy tắc thông thường về phòng ngừa thương tích, tình trạng này khởi nguồn từ sáng kiến của một doanh nghiệp cách đây 20 năm. Cơ Quan Lập Pháp nên cho phép L&I áp dụng các quy định này để phòng tránh những tác nhân lớn nhất trong chi phí và yêu cầu bồi thường của người lao động – thương tích do bệnh tật và chấn thương cơ xương.

Media Contact

For media inquiries, please contact press@seiu775.org.