Xin chào! Tên tôi là Rhonda và tôi là một (Nhà Cung Cấp Cá Nhân) IP ở Bucoda, một thành viên trong Ban Điều Hành SEIU 775. Ngoài ra, tôi còn là thành viên của nhóm IP đầu tiên đã chuyển sang CDWA.

Quá trình chuyển đổi không quá khó khăn, nhưng có một số điều tôi rút ra được mà tôi cho rằng sẽ giúp quá trình này trở nên dễ dàng hơn nữa đối với những IP khác.

Sau đây là 3 mẹo hàng đầu giúp chuyển sang CDWA.

1 – theo dõi email của bạn

CDWA sẽ gửi cho bạn rất nhiều email, từ email đầu tiên cho bạn biết cách bắt đầu quy trình tới nhiều email khác giúp bạn thực hiện và hoàn thành các bước.

Hãy theo dõi thật sát sao những email này vì nếu bỏ lỡ một bước hoặc có điều gì đó không phù hợp, bạn có thể tìm hiểu lại qua các email đó.

Toàn bộ quá trình này được thực hiện trên mạng và các email sẽ đề cập đến cách tìm hiểu việc cần làm tiếp theo cũng như thời điểm bạn hoàn thành, vì vậy, hãy theo dõi sát sao những email đó.

Xin lưu ý rằng nếu bạn gặp khó khăn tại bất kỳ thời điểm nào trong quá trình này, hãy gọi cho CDWA theo số 866-215-2762 đối với tiếng Việt.

2 – Thu thập giấy tờ ngay từ bây giờ.

CDWA sẽ yêu cầu bạn cung cấp một số thông tin, chẳng hạn như số giấy phép lái xe và bảo hiểm ô tô (nếu bạn lái xe cho thân chủ) và thông tin ngân hàng của bạn để trả lương. Hãy bắt đầu thu thập những thông tin đó ngay khi có thể.

Phần khó khăn nhất có thể là xử lý I-9, biểu mẫu cho biết bạn có thể làm việc ở Hoa Kỳ.

Bạn cần có những giấy tờ cụ thể, chẳng hạn như hộ chiếu Hoa Kỳ, thẻ thường trú hoặc thẻ xanh, hoặc nếu không có một trong những giấy tờ đó, bạn có thể dùng giấy phép lái xe VÀ thẻ an sinh xã hội.

SEIU 775 có liên kết trên trang web của chúng ta, cho biết tất cả giấy tờ mà bạn có thể dùng cho I-9.

Bạn sẽ phải chụp ảnh từng loại giấy tờ và tải lên CDWA.

Sau đó, bạn phải cung cấp địa chỉ email của người có thể xác minh danh tính của mình. Người này có thể là bất kỳ ai, chỉ cần có địa chỉ email và có thể ký giấy tờ trực tuyến cho bạn.

Vì vậy, hãy thu thập những giấy tờ đó ngay bây giờ, cân nhắc người có thể xác minh danh tính cho bạn và nhớ điền vào từng phần trong biểu mẫu I-9.

3 – Bạn vẫn sẽ chưa hoàn thành cho tới khi bạn nhận được thông tin về ngày bắt đầu.

Tôi đã thực hiện toàn bộ quy trình và cho rằng mình đã hoàn thành. Tuy nhiên, sau đó tôi nhận ra rằng tôi chưa nhận được email từ CDWA  về ngày bắt đầu. Tôi đã gọi điện cho họ và phát hiện mình đã bỏ lỡ một bước!

May mắn là tôi vẫn còn thời gian để hoàn thành. Vì vậy, hãy tiếp tục thực hiện quy trình cho tới khi bạn nhận được email có thông tin về ngày bắt đầu.

Nếu bạn cho rằng mình đã hoàn thành mà chưa nhận được email, hãy gọi ngay cho CDWA và tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra.

Vậy là xong!

Xin lưu ý rằng nếu bạn gặp khó khăn tại bất kỳ thời điểm nào trong quá trình này, hãy gọi cho CDWA theo số 866-215-2762 đối với tiếng Việt.

Tôi rất vui  vì Liên Đoàn đã giúp đỡ tất cả chúng ta hiểu rõ những việc cần làm để chuyển sang CDWA.

 Liên Đoàn sẽ đảm bảo rằng CDWA và DSHS có trách nhiệm, và các quyền lợi của chúng ta vẫn được duy trì khi chuyển sang CDWA

Chúc tất cả các bạn may mắn khi thực hiện quy trình này. Xin lưu ý rằng bạn có thể truy cập vào trang web SEIU775.org để tìm thêm thông tin và cách nhận trợ giúp.

Agente de relaciones públicas

Para consultas relacionadas con los medios de comunicación, escriba a press@seiu775.org