이 정보를 읽으려면 여기를 클릭하십시오.

点击此处阅读此信息

Nhấp vào đây để đọc thông tin này

Для получения информации на русском языке. 

Para información en español. 

Kể từ năm 2021 đến hết năm 2022, các Nhà Cung Cấp Cá Nhân (IP) sẽ chuyển đổi sang “Chủ Lao Động Theo Chỉ Dẫn Của Người Sử Dụng Lao Động” (CDE). DSHS đã chọn Consumer Direct of Washington (CDWA) là Chủ Lao Động Theo Chỉ Dẫn Của Người Sử Dụng Lao Động. CDWA sẽ thay Tiểu Bang Washington làm chủ lao động hợp pháp của IP và sẽ thay IPOne đảm trách việc trả lương. Tiền lương, phúc lợi và sự đại diện mà bạn nhận được theo hợp đồng của Liên Đoàn SEIU 775 sẽ vẫn giữ nguyên. Thân chủ của bạn sẽ tiếp tục chỉ dẫn công việc chăm sóc cho họ.

Hãy truy cập vào đây để đọc thêm về CDWA, bao gồm cả phần Câu Hỏi Thường Gặp.

Giai Đoạn 1: Từ ngày 1 tháng 11 năm 2021 đến ngày 24 tháng 1 năm 2022 — Tất cả IP tại các quận Ferry, Island, Kitsap, Lewis, Mason, Pend Oreille, Pierce, San Juan, Skagit, Spokane, Stevens, Thurston, Whatcom và Whitman sẽ chuyển sang CDWA. Đây là Giai Đoạn 1 của quá trình chuyển đổi sang CDWA.

Giai Đoạn 2. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 đến ngày 21 tháng 4 năm 2022 — Tất cả IP tại các quận Adams, Asotin, Benton, Chelan, Clallam, Clark, Columbia, Cowlitz, Douglas, Franklin, Garfield, Grant, Grays Harbor, Jefferson, King, Kittitas, Klickitat, Lincoln, Okanagan, Pacific, Skamania, Snohomish, Wahkiakum, Walla Walla và Yakima sẽ chuyển sang CDWA. Đây là Giai Đoạn 2 của quá trình chuyển đổi sang CDWA.

Cách Xác Nhận CDWA Là Chủ Lao Động Của Bạn 

Hãy tìm mẹo thực hiện các bước này trên trang ConsumerDirectWA.com/IP-resources

 1. Tìm và mở email của CDWA. Tìm email của CDWA thông qua địa chỉ InfoCDWA@ConsumerDirectCare.com.  Email đó chứa liên kết đăng nhập DirectMyCare được cá nhân hóa cho riêng bạn. Nếu bạn KHÔNG nhận được email đó, hãy kiểm tra thư mục thư rác rồi gọi điện cho CDWA theo số 866-214-9899.   
 2. Đăng nhập vào DirectMyCare. Đăng nhập vào cổng thông tin web DirectMyCare (tìm hướng dẫn trong email của CDWA) và trả lời các câu hỏi.
 3. Trả lời các câu hỏi trong DirectMyCare.
 4. Hoàn thành chứng từ tuyển dụng của bạn. Để làm điều đó, bạn cần phải có: 
  • Số tài khoản ngân hàng và số định tuyến của ngân hàng hoặc của liên minh tín dụng nếu bạn chọn nhận thanh toán qua phương thức gửi trực tiếp. Bạn có thể tìm thấy những thông tin này trên séc, như trong ví dụ này. Hoặc, tài khoản Wisely và số định tuyến, nếu bạn hiện dùng thẻ Wisely và muốn tiếp tục sử dụng thẻ này. Nếu bạn chưa có tài khoản Wisely và muốn có một tài khoản, CDWA có thể trợ giúp bạn thiết lập.
  • Giấy phép lái xe hiện tại của bạn và giấy xác nhận bảo hiểm, nếu bạn lái xe chở Thân Chủ.  
  • Các chứng từ I-9 của bạn xác nhận bạn đủ điều kiện làm việc ở Hoa Kỳ.  Bạn có thể tìm danh sách đầy đủ các chứng từ tại đây và giấy tờ chứng minh có thể bao gồm hộ chiếu Hoa Kỳ hoặc thẻ “xanh” thường trú hay giấy phép lái xe và thẻ an sinh xã hội cùng với các chứng từ khác.  
  • Bạn cần cung cấp địa chỉ email của người mà bạn có thể nhờ ký biểu mẫu trực tuyến theo quy trình I-9 để xác minh cho bạn. Người này có thể là bất cứ ai mà bạn biết và liên hệ được qua email.  
 5. Hoàn thành khóa học định hướng việc làm kéo dài 2 giờ, không bắt buộc và ĐƯỢC TRẢ PHÍ của CDWA . 
  Thông qua cổng thông tin việc làm của CDWA, bạn sẽ nhận được liên kết đến khóa học định hướng việc làm kéo dài 2 giờ  và được trả phí .  
 6. Gửi thông tin về ca làm việc thử
  • IP sống cùng với thân chủ gửi thông tin về ca làm việc thử tại cổng thông tin web DirectMyCare
  • IP không sống cùng với thân chủ gửi thông tin về ca làm việc thử trong ứng dụng CareAttend EVV (truy cập vào Google Play hoặc Apple Store để tải xuống) và cổng thông tin web DirectMyCare

Bạn sẽ hoàn thành các bước khi nhận được email của CDWA cho biết bạn “Okay to Provide Care” (Được Phép Cung Cấp Dịch Vụ Chăm Sóc). Nếu chưa nhận được email này, hãy gọi điện cho CDWA theo số 866-214-9899.

Nhận Trợ Giúp và Liên Hệ Với CDWA 

Nếu bạn cần trợ giúp hoặc có câu hỏi, hãy liên hệ với CDWA qua: 
Email: InfoCDWA@ConsumerDirectCare.com   
Số điện thoại miễn phí: 866-214-9899   
Đối với những người bị khiếm thính và có vấn đề về thính giác: 877-398-7969
Nhắn tin: 877-532-8568
Trang web: www.ConsumerDirectWA.com    

Trợ giúp trực tiếp: CDWA sẽ tổ chức các sự kiện gặp mặt trực tiếp ở khắp tiểu bang và nhiều sự kiện sẽ có dịch vụ thông dịch. Vui lòng truy cập lịch sự kiện của CDWA để tìm thông tin về một Buổi Hỗ Trợ Trực Tiếp.

Truy cập trang web của CDWA để xem phần Câu Hỏi Thường Gặp và các thông tin hữu ích khác. Truy cập vào đây để tìm thông tin đã được dịch từ CDWA.

Bạn có thể đăng ký tham dự các hội thảo trên web, chẳng hạn như hội thảo về Trách Nhiệm Của Thân Chủ, Thay Đổi Lịch Trả Lương và Giới Hạn Tuần Làm Việc, tại đây. Bạn có thể tìm thấy tất cả các bản ghi âm hội thảo trên web tại đây.  

Chăm sóc viên Rhonda Parker là thành viên của một nhóm IP nhỏ đã chuyển sang CDWA. Hãy xem video này để biết những lời khuyên cô ấy đưa ra nhằm giúp chuyển đổi dễ dàng hơn, bao gồm cả việc theo dõi email gửi từ CDWA, cách xử lý I-9 và cách biết thời điểm bạn đã hoàn thành quy trình.

Thông tin khác về CDWA và CDE 

CDWA sẽ:

 • Tiếp nhận các IP
 • Tuân theo thỏa thuận thương lượng tập thể năm 2021-2023
 • Thương lượng với Liên Đoàn
 • Quản lý các chương trình, chẳng hạn như thất nghiệp và bồi thường cho nhân viên lao động
 • Trả tiền lương
 • Triển khai hệ thống Xác Minh Truy Cập Điện Tử
 • Thay IPOne làm đơn vị đại diện trả lương

Quá trình chuyển đổi sang CDWA sẽ diễn ra theo từng giai đoạn. Truy cập vào đây để xem các giai đoạn.

Chúng tôi không ngừng hợp tác với DSHS và CDWA nhằm đảm bảo đáp ứng các giá trị, cũng như nhu cầu của chăm sóc viên trong quá trình chuyển đổi. Ban Điều Hành của SEIU 775 tin tưởng rằng CDWA sẽ đáp ứng các tiêu chí mà chúng tôi đã thiết lập cho hoạt động hỗ trợ của mình. Điều đó nghĩa là chúng tôi mong muốn CDWA sẽ:

 • Duy trì sự chỉ dẫn của người sử dụng lao động
 • Tuân thủ các điều khoản trong hợp đồng của Liên Đoàn và tiếp tục tăng lương, phúc lợi, cũng như các điều kiện làm việc khác cho nhân viên chăm sóc tại nhà
 • Cho nhân viên quyền đưa ra quyết định
 • Cải thiện các hệ thống kỹ thuật, bao gồm cả hệ thống trả lương
 • Tôn trọng nhân viên chăm sóc tại nhà như một người lao động chuyên nghiệp

Chúng tôi sẽ tiếp tục giám sát tiến trình triển khai nhằm đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc mà mình đặt ra.

Liên Đoàn đã luôn đấu tranh để đảm bảo rằng IP được đối xử như chuyên gia chăm sóc sức khỏe vì chúng ta xứng đáng như vậy, và điều này bao gồm cả triển khai bảng lương, cũng như các hệ thống khác để hỗ trợ chúng ta trong công việc. Lắng nghe ý kiến của các nhà lãnh đạo Liên Đoàn về những kỳ vọng mà chúng ta đã đặt ra cho DSHS và CDWA trong bước đi này, cũng như cách Liên Đoàn đang tích cực nỗ lực nhằm đảm bảo nhu cầu của chăm sóc viên được đáp ứng.

Câu hỏi thường gặp

Tôi cần có những chứng từ nào để hoàn thành I-9?

Đây là danh sách đầy đủ các chứng từ mà bạn cần cho I-9. Bạn sẽ thấy có 3 danh sách chứng từ được chấp nhận là A, B và C. Bạn cần cung cấp 1 chứng từ thuộc danh sách A hoặc 2 chứng từ, trong đó có 1 chứng từ thuộc danh sách B và 1 chứng từ thuộc danh sách C.

Ví dụ: Nếu bạn có hộ chiếu Hoa Kỳ, Thẻ Thường Trú (còn gọi là Thẻ Xanh) hoặc Giấy Phép Làm Việc, tất cả đều thuộc danh sách A, thì bạn chỉ cần cung cấp chứng từ đó. Nếu không có một trong các chứng từ nêu trên, bạn cần cung cấp giấy tờ tùy thân, chẳng hạn như Giấy Phép Lái Xe, thẻ đăng ký cử tri hoặc ID Sắc Tộc thuộc danh sách B, đồng thời cung cấp cả thẻ an sinh xã hội hoặc giấy khai sinh thuộc danh sách C. Vui lòng xem danh sách đầy đủ các chứng từ được chấp nhận để biết tất cả các loại chứng từ khác nhau được chấp nhận.

Ai có thể ký tài liệu I-9 của tôi?

Bất cứ ai mà bạn biết và liên hệ được qua email đều có thể xác minh rằng bạn chính là người mà bạn kê khai trong quy trình I-9. Bạn cần cung cấp địa chỉ email của họ, sau đó họ sẽ ký một biểu mẫu trực tuyến để xác minh danh tính của bạn. Đó có thể là một người bạn hoặc thành viên gia đình và họ không được là thân chủ của bạn.

Làm cách nào để biết thời điểm tôi hoàn tất quá trình chuyển sang CDWA?

Bạn sẽ biết mình đã hoàn thành các bước cần thực hiện để chuyển sang CDWA khi gửi thành công thông tin về ca làm việc thử của mình và nhận được email của CDWA cho biết bạn “Okay to Provide Care” (Được Phép Cung Cấp Dịch Vụ Chăm Sóc). Nếu bạn cho rằng mình đã hoàn thành quy trình chuyển đổi mà chưa nhận được email đó, hãy liên hệ với CDWA theo số 866-214-9899.

CDE là gì?
Nhân viên thụ lý hồ sơ bị thúc ép theo nhiều hướng và thường không có thời gian đáp ứng nhu cầu của chăm sóc viên hoặc thân chủ. Chăm sóc viên thường nhầm lẫn người cần gọi điện và bị chuyển từ nơi này sang nơi khác. Thông qua CDE, Tiểu Bang sẽ ký hợp đồng với một tổ chức tư nhân chuyên nghiệp để đảm trách việc trả lương và quản lý. Điều này giúp đơn giản hóa hệ thống và tạo ra một nơi duy nhất để giải đáp các câu hỏi liên quan đến công việc. Điều này cũng giúp giải phóng nhân viên thụ lý hồ sơ khỏi công việc giải quyết nhu cầu của thân chủ, đồng thời sẽ chuyên nghiệp hóa, cũng như cải thiện việc trả lương và quản lý.

Tại sao số dư Giờ Nghỉ Được Trả Lương (PTO) của tôi hiển thị không đúng trên DirectMyCare?
CDWA đã thông báo rằng PTO đã được chuyển thành công từ IPOne và số dư sẽ hiển thị đúng trên DirectMyCare. IP có thể xác nhận PTO của họ. Nếu có bất cứ vấn đề gì – bạn nên liên hệ với CDWA.

Tôi có thể xác nhận số dặm bằng cách nào?
Số dặm không còn được phê duyệt theo một dòng dịch vụ. Thay vào đó, Nhân Viên Thụ Lý Hồ Sơ đã phê duyệt số dặm theo công việc được phê duyệt. Để xác nhận số dặm, bạn cần chọn số dặm khi gửi thông tin về những công việc đã hoàn thành trong ca làm việc đó.

Tôi có thể xác nhận số giờ phi dịch vụ bằng cách nào?
Bạn có thể truy cập vào trang “Time Entry” (Nhập Thời Gian) trên cổng thông tin DirectMyCare rồi chọn “Admin Time” (Thời Gian Hành Chính) từ menu thả xuống. Bạn sẽ thấy mã dịch vụ cho số giờ phi dịch vụ được phê duyệt, chẳng hạn như PTO, Thời Gian Đi Lại hoặc Số Giờ Đào Tạo.

Quy trình phê duyệt số giờ cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân và số dặm diễn ra như thế nào?
Nhân Viên Thụ Lý Hồ Sơ DSHS của thân chủ gửi quyết định phê duyệt tới CDWA. Nếu thân chủ có một IP, CDWA sẽ mở tùy chọn ủy quyền cho IP đó. Nếu thân chủ có nhiều IP, thì thân chủ hoặc người đại diện được ủy quyền của họ phải phân bổ số giờ cho mỗi IP trước khi CDWA có thể mở tùy chọn ủy quyền.

Ai phê duyệt lương đào tạo của tôi?
CDWA mở tùy chọn phê duyệt khoản thanh toán cho bất kỳ chương trình đào tạo bắt buộc nào.

CDWA làm cách nào để thông báo cho IP về thời hạn gia hạn kiểm tra lý lịch sắp đến gần?
CDWA gửi các thông báo nhắc nhở sau đây cho IP trong hệ thống U2:
• Lời nhắc trước 60 ngày – IP nhận được một thông báo trong hệ thống U2
• Lời nhắc trước 30 ngày – IP nhận được một thông báo trong hệ thống U2
• Lời nhắc trước 15 ngày – IP nhận được một thông báo trong hệ thống U2 và một cuộc gọi nhắc nhở
• Lời nhắc trước 10 ngày – Hệ thống U2 sẽ gửi thông báo tới cả IP và Nhân Viên Thụ Lý Hồ Sơ (CM) của thân chủ, còn thân chủ sẽ nhận được một cuộc gọi nhắc nhở
• Thông báo trước 5 ngày – IP nhận được một thông báo trong hệ thống U2 và một cuộc gọi điện thoại
• Thông báo hết hạn – IP, CM và thân chủ nhận được một thông báo trong hệ thống U2. Thân chủ cũng sẽ nhận được một bức thư giấy.

Thông tin kiểm tra lý lịch của tôi hiển thị ở dạng đã hết hạn trên DirectMyCare mặc dù tôi đã gia hạn trước khi chuyển sang CDWA. Tại sao điều này xảy ra?
Nguyên nhân có thể do bạn không điền thông tin kiểm tra lý lịch đúng cách. Bạn có thể liên hệ với CDWA hoặc liên hệ trực tiếp với BCCU để giải quyết vấn đề này.

Khi ngày hết hạn kiểm tra lý lịch đến gần, tôi có cần chờ chỉ dẫn của CDWA không?
Không, bạn có thể liên hệ với trực tiếp với Đơn Vị Trung Tâm Kiểm Tra Lý Lịch (BCCU) để được hướng dẫn.

Tôi không thể xác nhận tất cả số giờ mà tôi đã được phê duyệt cho tháng đó. Có phải quy tắc Giới Hạn Tuần Làm Việc đã thay đổi không?
Quy tắc Giới Hạn Tuần Làm Việc vẫn được giữ nguyên đối với IP. IP không được phép vượt quá Giới Hạn Tuần Làm Việc trong một tuần làm việc (Chủ Nhật-Thứ Bảy) bất kể quyết định phê duyệt hằng tháng của họ là gì.

Tôi không tìm thấy email từ CDWA để bắt đầu quá trình chuyển sang đó. Tôi có thể đăng nhập và bắt đầu hoàn tất giấy tờ bằng cách nào?
Bạn có thể truy cập vào trang web DirectMyCare.com rồi nhấp vào “Sign in” (Đăng nhập), sau đó nhấp vào “Update your password” (Cập nhật mật khẩu của bạn).
Hãy nhập email của bạn để nhận mã xác minh. Bạn sẽ nhận được một email có mã xác minh dùng để cập nhật mật khẩu. Sau khi mật khẩu được cập nhật, bạn có thể đăng nhập vào DirectMyCare và bắt đầu thực hiện các công việc tuyển dụng được phân công cho bạn.
Bạn có thể tìm hướng dẫn về cách bắt đầu tại đây. Nếu cách đó không giải quyết được vấn đề, hãy liên hệ với CDWA.

I-9 Form (Mẫu Đơn I-9) của tôi bị từ chối. Tôi có thể làm gì?
Nếu I-9 Form (Mẫu Đơn I-9) của bạn có vấn đề, CDWA sẽ liên hệ với bạn và để lại thư thoại mô tả về vấn đề đó. Một I-9 Form (Mẫu Đơn I-9) mới sẽ được cấp tự động cho bạn.
Tuy nhiên, nếu bạn đã tự ký tên vào Phần 2 của I-9 Form (Mẫu Đơn I-9), CDWA sẽ liên hệ với bạn để hướng dẫn cách hoàn thành mẫu đơn đó đúng cách. Mẫu đơn này cần được ký tên bởi người khác không phải là bạn.

Ai là nhà cung cấp của CDE?
Tiểu Bang Washington công bố rằng sẽ có một nhà cung cấp của CDE, đó là: Consumer Direct Washington (CDWA).

Mức lương CDE bao gồm những gì? Bao nhiêu là dành cho quản lý và bao nhiều là dành cho lương cũng như phúc lợi của IP?

DSHS đã nhận được các câu hỏi về những bức thư do hệ thống của tiểu bang tạo mà bạn có thể đã nhận được. Các bức thư này đề cập đến mức lương $31,32 của Consumer Directed Employer (CDE) mà tiểu bang Washington chi trả cho Consumer Direct Care Network – Washington. Số tiền này bao gồm mức lương nhân công theo giờ đối với lương, phúc lợi, thuế của IP cũng như các chi phí khác liên quan đến nhân viên, và mức lương quản lý đối với các chức năng của chủ lao động mà CDWA phải cung cấp theo hợp đồng. Đây không phải là mức lương dành riêng cho bất kỳ chăm sóc viên cụ thể nào – các chăm sóc viên khác nhau sẽ có mức lương khác nhau dựa vào số giờ làm việc tích lũy của họ và các nhân tố khác như khoản chênh lệch và lương làm thêm giờ. Đây là mức lương tiêu chuẩn duy nhất được trả cho CDE đối với tất cả số giờ mà tất cả chăm sóc viên đã làm việc. Đây là mức lương trung bình có trọng số giải thích cho những điểm khác biệt đó.

Là IP, mức lương của cá nhân bạn sẽ vẫn giữ nguyên như hiện tại sau khi chuyển sang CDE. Các chi phí mà Tiểu Bang Washington trước đây chịu trách nhiệm thanh toán để chi trả cho các phúc lợi được mô tả trong Thỏa Thuận Thương Lượng Tập Thể và các khoản thuế của chủ lao động hiện được chi trả trực tiếp cho CDE như một phần của mức lương theo giờ.  Là chủ lao động, CDE sẽ chịu trách nhiệm quản lý các chi phí liên quan đến nhân viên này.

Sau đây là nội dung giải thích về các khoản tiền trong mức lương.

 • H. Trong toàn bộ mức lương $31,32 của CDE, bao nhiêu sẽ dùng để chi trả các khoản phí quản lý của CDE?
 • Đ. Chỉ $2,23 trong toàn bộ mức lương của CDE sẽ dùng để chi trả chi phí quản lý của CDE. Mức tiền này phản ánh các chi phí khởi nghiệp ban đầu và sẽ được giảm $0,42 mỗi giờ trong khoảng 9 tháng kể từ khi chuyển đổi hoàn toàn.
 • H. Nếu toàn bộ mức lương của CDE là $31,32 thì bao nhiêu sẽ dùng để chi trả lương và phúc lợi của IP?
 • Đ. Sau khi khấu trừ mức phí quản lý $2,23 của CDE khỏi toàn bộ mức lương $31,32 thì số tiền $29,09 còn lại sẽ dùng để chi trả lương, bảo hiểm, lương hưu trí, thuế, giờ nghỉ được trả lương (PTO), đào tạo, làm thêm giờ (OT), lương ngày nghỉ lễ, nghỉ phép gia đình được trả lương, và hệ thống đăng ký giới thiệu việc làm.  Như đã lưu ý ở trên, mức lương này không dành cho một chăm sóc viên cụ thể mà là mức lương trung bình có trọng số được chi trả cho CDE đối với tất cả số giờ mà tất cả chăm sóc viên đã làm việc.

Tiểu Bang quyết định nhà cung cấp như thế nào?
DSHS có quy trình đấu thầu cạnh tranh để xác định Chủ Lao Động Theo Chỉ Dẫn Của Người Sử Dụng Lao Động.  Hai nhà thầu đã hoàn thành toàn bộ quy trình đấu thầu. Tuy nhiên, chỉ có một nhà thầu hoàn thành được quy trình ký hợp đồng. Tiểu Bang đã chọn CDWA làm chủ lao động CDE của Nhà Cung Cấp Cá Nhân.

Lịch trình chuyển đổi sang CDE như thế nào?
Quá trình chuyển đổi bắt đầu vào tháng 9 năm 2021, với một giai đoạn thí điểm. Giai Đoạn 1 bắt đầu vào tháng 11, các quận còn lại của tiểu bang sẽ chuyển đổi vào năm 2022. Hãy truy cập vào đây để xem các giai đoạn và lịch trình.

SEIU 775 sẽ trở thành chủ lao động phải không?
SEIU 775 SẼ KHÔNG trở thành chủ lao động. Chủ Lao Động Theo Chỉ Dẫn Của Người Sử Dụng Lao Động là một tổ chức tách biệt hoàn toàn với SEIU 775. Mối quan tâm của chúng tôi là đảm bảo chăm sóc viên có thể tiếp tục có một Liên Minh vững mạnh, nhà cung cấp là người chuyên nghiệp, Liên Minh chuyên nghiệp và Nhà Cung Cấp Chính ủng hộ những người khuyết tật, đồng thời những người tự bảo hộ thì được hỗ trợ. SEIU 775 sẽ tiếp tục đại diện cho Nhà Cung Cấp Cá Nhân với tư cách liên đoàn và thương lượng các hợp đồng với CDWA.

Chúng ta sẽ vẫn có IPOne chứ?
Câu trả lời là không. CDWA sẽ thay IPOne làm bên trả lương cho IP.

Điều này có ảnh hưởng đến thuế của IP không?
CDE sẽ không ảnh hưởng đến tình trạng thuế của Nhà Cung Cấp Cá Nhân. Các IP đủ tiêu chuẩn được miễn thuế thu nhập theo Tình trạng Khó Khăn Chăm Sóc có thể tiếp tục được miễn thuế thu nhập trong báo cáo thuế thu nhập liên bang. Các IP hiện được miễn FICA và FUTA sẽ tiếp tục được miễn.

Điều này tác động thế nào đến giờ làm thêm?
CDE sẽ có một số cải tiến nhỏ đối với giờ làm thêm. Đạo luật được thông qua ở Tiểu Bang Washington duy trì giới hạn giờ làm thêm là 65 giờ/tuần (nếu dự luật không được thông qua thì giới hạn giảm xuống còn 60) và đạo luật này cho phép DSHS linh hoạt hơn trong việc phê duyệt và tạo ra các ngoại lệ đối với giới hạn giờ làm thêm.

Tôi có thể tìm thêm thông tin về CDE và CDWA ở đâu?
Bạn có thể tìm thêm thông tin trên trang web của DSHS, cũng như trên trang web của CDWA.