Kể từ năm 2021 đến hết năm 2022, các Nhà Cung Cấp Cá Nhân (IP) sẽ chuyển đổi sang “Chủ Lao Động Theo Chỉ Dẫn Của Người Sử Dụng Lao Động” (CDE). DSHS đã chọn Consumer Direct of Washington (CDWA) là Chủ Lao Động Theo Chỉ Dẫn Của Người Sử Dụng Lao Động. Mặc dù thân chủ vẫn chỉ dẫn các công việc hằng ngày của IP theo yêu cầu của CARE Plan (Kế Hoạch Chăm Sóc), nhưng CDWA sẽ thay Tiểu Bang Washington làm chủ lao động hợp pháp của các IP và tiếp quản tiền lương từ IPOne. Tiền lương, các quyền lợi và sự đại diện mà bạn dựa vào, như là một phần hợp đồng của Công Đoàn SEIU 775 vẫn sẽ giữ nguyên không thay đổi. Thân chủ của bạn vẫn là người chỉ dẫn quá trình chăm sóc của họ.

Hãy truy cập vào đây để đọc thêm về CDWA, bao gồm cả phần Câu Hỏi Thường Gặp.

Tất cả IP tại các quận Ferry, Island, Kitsap, Lewis, Mason, Pend Oreille, Pierce, San Juan, Skagit, Spokane, Stevens, Thurston, Whatcom và Whitman bắt đầu chuyển sang CDWA vào ngày 1 tháng 11 năm 2021. Đây là Giai Đoạn 1 của quá trình chuyển đổi sang CDWA.

Nếu sinh sống tại một trong các quận này, bạn sẽ nhận được tin tức  từ DSHS và CDWA thông báo về việc bạn đã tham gia vào Giai Đoạn 1 và cách để chuyển đổi sang CDWA. Bạn phải hoàn thành các bước này trong thời gian từ ngày 1 tháng 11 năm 2021 đến ngày 24 tháng 1 năm 2022 nhằm đảm bảo bạn được thanh toán đúng hạn.  Tất cả các IP hoàn thành quá trình chuyển đổi sang CDWA từ ngày 1 tháng 11 đến ngày 17 tháng 12 sẽ nhận được khoản thưởng $20 từ CDWA. 

Cách Xác Nhận CDWA Là Chủ Lao Động Của Bạn 

Hãy tìm mẹo về các bước này tại trang ConsumerDirectWA.com/IP-resources

 1. Tìm và mở email đến từ  CDWATìm email đến từ InfoCDWA@ConsumerDirectCare.com.  Email đó có chứa liên kết đăng nhập DirectMyCare được cá nhân hóa cho riêng bạn. Nếu bạn KHÔNG nhận được email đó muộn nhất là ngày 10 tháng 11, hãy kiểm tra thư mục hộp thư rác của bạn rồi gọi điện cho CDWA theo số 866-215-2762.   
 2. Đăng nhập vào DirectMyCare.  Đăng nhập vào cổng thông tin web DirectMyCare (tìm hướng dẫn trong email của CDWA) và trả lời các câu hỏi.
 3. Trả lời các câu hỏi trong DirectMyCare.
 4. Hoàn thành chứng từ tuyển dụng của bạn. Để thực hiện việc này, bạn cần phải có: 
  • Số tài khoản ngân hàng và số định tuyến của  ngân hàng hoặc liên minh tín dụng của bạn nếu bạn chọn nhận thanh toán qua phương thức gửi trực tiếp. Bạn có thể tìm thấy những thông tin này trên tờ séc, như trong ví dụ này.  Hoặc, tài khoản Wisely và số định tuyến, nếu bạn hiện dùng thẻ Wisely và muốn tiếp tục sử dụng thẻ này. Nếu bạn chưa có tài khoản Wisely và muốn có một tài khoản, CDWA có thể trợ giúp bạn thiết lập.
  • Giấy phép lái xe hiện tại của bạn và giấy xác nhận bảo hiểm, nếu bạn lái xe chở Thân Chủ.  
  • Các chứng từ I-9 của bạn để xác nhận bạn đủ điều kiện làm việc ở Hoa Kỳ.  Bạn có thể tìm một danh sách đầy đủ các chứng từ tại đâyvà giấy xác nhận có thể bao gồm hộ chiếu Hoa Kỳ hoặc thẻ “xanh” thường trú hoặc giấy phép lái xe và thẻ an sinh xã hội cùng với các chứng từ khác.  
  • Bạn cần cung cấp địa chỉ email của người có thể xác minh cho bạn bằng cách ký biểu mẫu trực tuyến theo quy trình của I-9. Người này có thể là bất cứ ai mà bạn biết và có thể liên hệ qua email. 
 5. Hoàn thành khóa học định hướng việc làm có thời lượng 2 giờ và ĐƯỢC TRẢ LƯƠNG của CDWA
  Thông qua cổng thông tin việc làm của CDWA, bạn sẽ nhận được liên kết tới phần định hướng việc làm 2 giờ của bạn (được trả lương).  
 6. Gửi thông tin về ca làm việc thử
  • Các IP sống cùng với thân chủ gửi thông tin về một ca làm việc thử tại cổng thông tin web DirectMyCare và  gửi thời gian dịch vụ, thời gian đào tạo, số dặm, thời gian nghỉ được trả lương trên cổng thông tin web DirectMyCare
  • Các IP không sống cùng với thân chủ gửi thông tin về một ca làm việc thử trong ứng dụng CareAttend EVV (Google Play hoặc Apple Store để tải xuống) và cổng thông tin web DirectMyCare
   • Gửi thời gian dịch vụ qua ứng dụng CareAttend hoặc Phản Hồi Giọng Nói Tương Tác (IVR)
   • Gửi thời gian đào tạo, số dặm và thời gian nghỉ được trả lương trong DirectMyCare

Bạn hoàn tất khi nhận được xác nhận về ngày bắt đầu từ CDWA. Nếu chưa nhận được, hãy gọi điện cho CDWA theo số 866-215-2762.

NHẬN TRỢ GIÚP VÀ LIÊN HỆ VỚI CDWA 
Nếu bạn cần trợ giúp hoặc có câu hỏi, hãy liên hệ với CDWA theo địa chỉ: 
Email: InfoCDWA@ConsumerDirectCare.com   
Số điện thoại miễn phí: 866-215-2762   
Trang web: www.ConsumerDirectWA.com    

Hãy truy cập trang web của CDWA để xem phần Câu Hỏi Thường Gặp và các thông tin hữu ích khác. Truy cập vào đây để tìm thông tin đã dịch từ CDWA.

Nhiều sự kiện trực tiếp, có bản dịch ngôn ngữ và các phiên trợ giúp trực tuyến sẽ được tổ chức để trợ giúp các IP trong Giai Đoạn 1. Truy cập vào lịch sự kiện của CDWA để biết thông tin mới nhất.

Bạn có thể đăng ký Hội thảo trên web về chủ đề chung, chẳng hạn như Trách Nhiệm Của Thân Chủ, Thay Đổi Lịch Trả Lương và Giới Hạn Tuần Làm Việc tại đây. Bạn có thể tìm thấy tất cả bản ghi âm hội thảo trên web tại đây.  

THÊM THÔNG TIN VỀ CDWA CDE

CDWA sẽ:

 • Đào tạo nhập môn cho các IP
 • Tuân theo thỏa thuận thương lượng tập thể năm 2021-2023
 • Thương lượng với Liên Đoàn
 • Quản lý các chương trình, chẳng hạn như thất nghiệp và bồi thường lao động
 • Trả tiền lương
 • Triển khai hệ thống Xác Minh Truy Cập Điện Tử
 • Thay thế IPOne làm đơn vị đại diện trả lương

Quá trình chuyển đổi sang CDWA sẽ diễn ra theo các giai đoạn. Truy cập vào đây để xem các giai đoạn.

SEIU 775 sẽ tiếp tục trao đổi với các IP về quá trình chuyển đổi trong suốt năm 2021, bao gồm việc cung cấp các bản cập nhật theo lịch trình chuyển đổi cụ thể và bạn có thể truy cập vào trang web này của DSHS để biết thêm thông tin.

Chúng tôi liên tục hợp tác với DSHS và CDWA nhằm đảm bảo rằng các giá trị và nhu cầu của chăm sóc viên được đáp ứng trong quá trình chuyển đổi. Ban Điều Hành của SEIU 775 tin tưởng rằng CDWA sẽ đáp ứng các tiêu chí mà chúng tôi đã thiết lập cho hoạt động hỗ trợ của mình. Tức là chúng tôi  mong muốn CDWA sẽ:

 • Duy trì sự chỉ dẫn của người sử dụng lao động
 • Tuân thủ các điều khoản trong hợp đồng của Liên Đoàn và tiếp tục tăng lương, phúc lợi cũng như các điều kiện làm việc khác cho nhân viên chăm sóc tại nhà
 • Cho nhân viên quyền đưa ra quyết định
 • Cải thiện các hệ thống kỹ thuật, bao gồm cả hệ thống trả lương
 • Tôn trọng nhân viên chăm sóc tại nhà như chuyên gia

Chúng tôi sẽ tiếp tục giám sát tiến trình triển khai trong năm 2021 và 2022 nhằm đảm bảo các nguyên tắc của chúng tôi  được tuân thủ.

CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Tôi cần có những chứng từ nào để hoàn thành I-9?

Sau đây là danh sách đầy đủ các chứng từ mà bạn cần cho I-9. Bạn sẽ thấy có 3 danh sách chứng từ được chấp nhận là A, B và C. Bạn cần cung cấp 1 chứng từ trong danh sách A hoặc 2 chứng từ trong đó có 1 chứng từ trong danh sách B và 1 chứng từ trong danh sách C.

Ví dụ: Nếu bạn có hộ chiếu Hoa Kỳ, Thẻ Thường Trú (còn được gọi là Thẻ Xanh) hoặc Giấy Phép Làm Việc, tất cả có trong danh sách A, thì bạn chỉ cần cung cấp một trong các chứng từ đó. Nếu không có một trong các chứng từ nêu trên, bạn cần phải cung cấp thẻ căn cước công dân, chẳng hạn như Giấy Phép Lái Xe, thẻ đăng ký cử tri hoặc ID Sắc Tộc trong danh sách B và cả thẻ an sinh xã hội hoặc giấy khai sinh trong danh sách C. Vui lòng xem danh sách đầy đủ các chứng từ được chấp nhận để xem các loại chứng từ khác nhau được chấp nhận.

 Ai có thể ký chứng từ  I-9 của tôi?

Bất cứ ai mà bạn biết mà có thể liên hệ được qua email đều có thể xác minh rằng bạn chính là người mà bạn cho rằng mình là một phần của quy trình I-9. Bạn cần cung cấp địa chỉ email của họ, sau đó họ sẽ ký một biểu mẫu trực tuyến để xác minh danh tính cho bạn. Đó có thể là một người bạn hoặc thành viên gia đình và không nhất thiết phải là thân chủ của bạn.

Làm cách nào để biết khi nào tôi hoàn tất quá trình chuyển sang CDWA?

Bạn sẽ biết mình hoàn tất hết các bước để chuyển sang CDWA khi gửi thành công thông tin về ca làm việc thử của mình và đã nhận được email xác nhận ngày bắt đầu từ CDWA. Nếu bạn cho rằng mình đã hoàn tất mà chưa nhận được email xác nhận ngày bắt đầu, thì hãy liên hệ với CDWA theo số 866-215-2762.

CDE là gì?
Nhân viên thụ lý hồ sơ bị kéo  theo nhiều hướng và thường không có thời gian để đáp ứng các nhu cầu của chăm sóc viên hoặc thân chủ. Các Chăm sóc viên thường không biết gọi ai và bị chuyển từ nơi này sang nơi khác. Thông qua CDE, Tiểu Bang sẽ ký hợp đồng với một tổ chức tư nhân chuyên nghiệp để đảm trách việc trả lương và quản lý. Điều này giúp đơn giản hóa hệ thống và tạo ra một nơi duy nhất để giải đáp các câu hỏi liên quan đến công việc. Việc này giúp giải phóng nhân viên thụ lý hồ sơ trong việc giải quyết nhu cầu của thân chủ và sẽ chuyên nghiệp hóa và cải thiện việc việc trả lương cũng như quản lý.

Ai là nhà cung cấp của CDE?
Tiểu Bang Washington thông báo rằng sẽ có một nhà cung cấp CDE: Consumer Direct Washington (CDWA).

Tiểu Bang quyết định nhà cung cấp như thế nào?
DSHS có quy trình đấu thầu cạnh tranh để xác định Chủ Lao Động Theo Chỉ Dẫn Của Người Sử Dụng Lao Động.  Hai nhà thầu đã hoàn thành toàn bộ quy trình đấu thầu. Tuy nhiên, chỉ có một nhà thầu hoàn tất thành công quy trình ký hợp đồng. Tiểu Bang đã chọn CDWA là chủ lao động CDE của Nhà Cung Cấp Cá Nhân.

Lịch trình chuyển đổi sang CDE như thế nào?
Quá trình chuyển đổi bắt đầu vào tháng 9 năm 2021, với một giai đoạn thử nghiệm. Giai Đoạn 1 bắt đầu vào tháng 11 và phần còn lại của tiểu bang sẽ chuyển đổi vào năm 2022.  Truy cập vào đây để xem các giai đoạn và lịch trình.

SEIU 775 sẽ trở thành chủ lao động?
SEIU 775 SẼ KHÔNG  trở thành chủ lao động. Chủ Lao Động Theo Chỉ Dẫn Của Người Sử Dụng Lao Động là một tổ chức tách biệt hoàn toàn với  SEIU 775. Mối quan tâm của chúng tôi là đảm bảo các chăm sóc viên có thể tiếp tục có một Liên Minh vững mạnh, nhà cung cấp là nhân viên chuyên nghiệp, Liên Minh chuyên nghiệp và Nhà Cung Cấp Chính ủng hộ những người khuyết tật cũng như những người tự bảo hộ được hỗ trợ. SEIU 775 sẽ tiếp tục đại diện cho Các Nhà Cung Cấp Cá Nhân với tư cách liên đoàn và thương lượng các hợp đồng với Chủ Lao Động Theo Chỉ Dẫn Của Người Sử Dụng Lao Động.

Chúng ta sẽ vẫn có IPOne?
Không. CDWA sẽ thay thế IPOne làm nhà trả lương cho các IP.

Điều này có ảnh hưởng đến thuế của IP không?
CDE sẽ không ảnh hưởng đến tình trạng thuế của các Nhà Cung Cấp Cá Nhân. Các IP đủ tiêu chuẩn theo miễn giảm thu nhập theo Tình trạng Chăm Sóc Khó Khăn có thể tiếp tục được miễn thu nhập trong báo cáo thuế thu nhập liên bang. Các IP hiện đang được miễn FICA và FUTA sẽ tiếp tục được miễn.

Điều này có ý nghĩa gì đối với giờ làm thêm?
CDE sẽ có một số cải tiến nhỏ đối với giờ làm thêm. Đạo luật được thông qua ở Bang Washington duy trì giới hạn giờ làm thêm là 65 giờ/tuần (nếu dự luật không vượt qua giới hạn sẽ giảm xuống còn 60) và đạo luật này cho phép DSHS linh hoạt hơn trong việc phê duyệt và tạo ra các ngoại lệ cho giới hạn giờ làm thêm.

Tôi có thể tìm thêm thông tin về CDE và CDWA ở đâu?
Để tìm hiểu thêm, hãy đọc thông tin trên trang web của DSHS và trên trang web của CDWA.